Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.657Τμή 0,60 E . Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στο πο μεγάλο ανοχτό Κέντρο Προσφύγων της Ηπείρου, δίπλα στα Γιάνενα..
ΜΚΑZΑΝ ΠΟΥ ΒΡΑΣΕΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
«KAZANI
Ο Μπάτν αματηρή συμπλοκή Αφγανάνμε 4τραυμαπές η ΕΑΣ δευήρησε | Εημένη και η δεύτερη αποστολή του Ε.Ε.Σ
8iχους και συλαe 0γα καιοχή ναψωτικόν και όπλον..
0 αρμόδιος Υπουργός απαντά για ης δομές στον Σ Καλογιάνη
Με το ικαραβάνι αλληλεγγύης)
στη σεισμόπληκτη Αλβανία
Μας ζνουν τα φίδιο , λένε στον κΠ.Λ.. κάτοιχοι της περιοχής
Παρν και ο ΠΛ στην παράδοση ανθρωπιστικής
βοήθειας από Ερυθροσταυρίτες των Ιωαννίνων
. 0 παρενέργεες Του μετα ναστευτικού- προσφυγκού mpο βλήματος αρχζουν να γίνονται ολοένα και mo έντονα ορατές στς
Τοικές κοινωνίες όπου λετουρ γουν δομές φλοξενίας, με επακόλουθο η Κυβέρνηση κατά κύριο
ΑΣΙΥΝΟΜΙΚΟ
TMIMA
ΤΟΑΝΝΙΟΣ
. Εημερματα 26ης Νοεμβρ
ου 2019: Η γεΤονική Αλβανία
πλήπεται καίρια από roν φονικό
σεισμό Των 6,4 Pίχτp, ο οποίος ο.
φήνει πίσω του δεκάδες νεκρούς
εκατοντάδες Τpauμarέ χιλάδες
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΥΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ
λόγο και οι Τοπικές αρχές κατά
δεύτερο , να Ερχοντα αντιμέτω.
πες με επιπλέον ζτήματα που
mpέπει να αντιμετωπίσουν .
.Για άλλη μα φορά το Κέντρο Φ
λοξενίας Κατσικά-σε απόσταση λ
γότερα από 10 χμ από Το κέντρο
dστεγοuς , πράστιες υλικές καταστροφές και πολλά εpωτηματικά
Με μναλτά και σιτά .
θα, ήταν έτοιμοι ανά πά .
σα στηγμή να ανμε
Τρηθούν οι ανημαχόμε.
νες φατpίες στο Κέντρο.
Φιλοξενίας Κατuτικά ..
για την ασφάλεια Των κπρίων. Ε
ης πόλης- έρχετα με apνημκό τρό πο στην επικpόητα , -11ησελ
ναι γνωστό όn από την πρτη
: κάλας στιγμή η Ελλάδα βοέθηκ
Η αποστολή του ΕΕΣ Ιωαννίνων που συνόδευε την ανθρωστή βοήθεια. Από αριστερά: Αγλαία Μπλιαδέρη, Καπερίνα Καβλακούδη , Αθανάοος Χάιδος, ο Πρόεδρος Κων. Ντακλέτσης
Αντωνία Στισνού , Γιaβάν Κόρρος και Ευθύμιος Κοντογιργος..
---------- ------------------:: δήπλα στους πληγέντες: Δύο οpά
δις mς EMAΚ μια Των bωaνvE
ΟΜ.Ελισάφτα είπε με μαθητές- καθηγητές
Διάλογος σε ήπιους τόνους
για το Μουσικό Σχολείο!
νων) συνέδραμαν στον απεγκλω
βισμό πολιτν , τρες μονάδες κνητων μαγερείων Του Ελληνικού
----------Στρατού εστάλησαν στην Αλβανία
για Την σίπση Των πληγέντων, E
ν Ελληνες μηχανικοί έλαβαν με
ρος στην εmχεiρηση αξολόγησης
της κατάστασης rων κτρίων στης
πληγείσες περιοχές .
ην δα ρα, σε όλη ην Ελά δα, ξεκίνησε και συνεχζετα εκστρατiία συγκέντρωσης ειδν πρης
ανάγκης για τους σεσμσπαθείς ο
οποίοι μέσα σε λία
ΟΥ.Εσωτερικν διαβεβαινει τους δημάρχους
Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: Ολα τα έργα
του <Φλόδημουν θα υλοποιηθούν!
ΚΤΑΣΟΥΛΑΣ
|Νe κoντό
νΠροχρίνεται η τοραμονή της μονάλας στο υφιστάμενο χτίριο
oτμταπίσουμκ
καιshέα.
σελ . 12
ν ης αοχς του 2020 το ΝΙΣγια ανοβάμιση της Αυτούιοίκησης
EKATKME
2ΟΛΡΤΟ ΜΕΣΑ
. Τη διαβεβαίωση όη όλα τα
έργα που είχαν προγραμματισθεί
με ο πpόγραμμα φιλόδημος
θα υλοποιηθούν μέχρι Το ελευΤαίο ευρ, επε μέσα από το νέο
αναττυξιακό πρόγραμμα για Την
-4η σελ.
Με αφορμή την αναβολή φεστιβάλ .
Γιανντες ηθοποιοί κατηγορούν
τΟ ΔΗΠΕΘΕ για απαξίωσή τους!
V imήρξε πρόβλημα στις επιχορηγήσεις απαντά ο Δήμος:
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
cαο ΜΡΑ
ο βόσεις ια mην επίλuση Θα δοθεί από τον Δήμο Ιωαννιτν
Του προβλ ωaννίνων π .
στέγοσης ου
Μουσοό.
θηκαν χθες, κατά τη συνάντηση
και εκτενή συζήτηση που είχε ο.
Δήμαρχος Μωυσής Ελσoφ με νπτpοσωπτία μαθη - 11η σελ
Βάρος στην προστασία και
Αυτοδιοίκηση που θα αρχίσει να
υλοποιείται από ΤοΥποuργείο
Εσωτερικν στις αρχές Του 2020
ετε μέσω Των ΠΕΠ και rων Τομε.
ακν Προγραμμάτων Του ΕΣΠΑ,
όπου αυτό είναι δυ. Σύννεφαν t .
χουν συκεντpωθεί
Το πλευταίο διάστημα πάνω από το
ΔΗΠΕΘΕ Ιωaννί.
νων , η Δοίκηση Του
οποίου είναι αντιμέrωπη με ην
ενόγληση γνωστν
Γιαννωτν ηθοποιν , που την κατηγορούν πως γενικόπρα απαφ
νει το έμψυχο θεατρικό δυναμικό
Τοu rόπουμας!
Αφορμή για η διαμαρτυρία Των
ηθοποιν στάθηκε η απόφοση Το
ΔΕ. Του ΔΗΠΕΘΕ να αναβάλλε για
w 2020 το φεστβάλ 11ησελ
το μέλλον της Παμβτιδας
VΣοο ΔΣ Του Δκτίου Πάλευν μ Αμες εξλέη ο Βαa. Bλτσας
Χθες στην Ανατολή Ιωαννινων
φορτηγό τραυμάτισε
θανάσιμα 64χρονο πεζό
DΗλtet
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
. θανάσιμα τραυματίσηκε!
ένας 64χpονος πεζός, όταν χθες
| σηις 6.15 ro πρω στην Ανατολή
Ιωσννίνων τον παρέσυρε Lx.
Φορτηγό συτοκίνητο που οδ γούσε 29xpονος ημεδαπός |
Προανάκριση για ης συνθήκες
Του δυστιχήματος ενεργεί το !
Τμήμα Τροχαίας lωavvίνων.
. ολμ,
Εμοντα βαριές μάες γα
ηeλoriε mw
. διαίτερο βάρος θα δοθεί π
νέα προγραμμαπική περίοδο 2019
rων οποίων περιλσμβάνεται φυσικά και η Παμβτιδα
Αυτό θα γίνεi στο 11η σελ
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
-3 σε δράσεις προστασίας λΕ
μνν της χρας μος που αντμε
rωπίζουν προβλήματα, μεταξύ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΜΟΡΦΕCTHC OΡΘΟΛΟAC
Μοναδική του επιδίωξη τηv Παρασκευήη νίκη .
Η Τουρκία αποθρασύνεται
κα εμείς . σφυρίζουμε!
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ο Επίσκοπος
του χρέους και της θυσίας!
<Προθερμαίνεταν για το παιχνίδι
με την Κέρκυρα ο ΠΑΣ Γιάννινα
>άφeiο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΖΟΥΡΗΣ
Qάn. Καθηγητής Φλολογας Παν/μου Loavων
(Με σφορμή τα 25 χρόνια από την Κοίμησή του)
> Του ΚΩΝ /ΝΟΥ ΧΑΣΟΓΙΑ
Τη Δευτέρα μαθαίνει τον αντίταλό του στο Κύπελλο
. Το νικηφόρο
παιχνίδι πης Κυρισ κής με τη Δάξα Αρά
μας όφησαν πίσω
τους οι mοδοσφαιρστές Του ΠΑΣ Γιάνννα και από χτες ξκί
νησε η πpοετομασία
για rο παιχνίδι της
Παρσσκευής ( 13/12.
5:00 μμ)11ησελ
Τα εθνικά θέματα βρίσκονται στ τόσο κρίοιμη
κατάσταση που θα μποpούσε να ισχύη το Ομηρικό
κέπί ξυρούΙσταται άκμής όλερος ήe βναι , δ
λαδή στην κόψη του ξυραφιού βρίσκετα ή ο όλε
Βρος ή η επιβίωση του Ελληνικού έθνους .
Τα προδσποητικά μηνύματα έρχονταν και έρχονται συνεχς
από την Τουρκία για πολλές δεκαετίες Τρα και εντάθηκαν μετά
την εισβολή και κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δηpοκρατίας το 1974 , όπτως και μετά την προδοτική σχεδόν αντίδρα .
ση της τότε Κυβερνήσεως στην απόβαση των Τούρκων 4η σελ
. Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία υαινες, Κι
πίρξε η Φpoυρός και Τροφός - του έθνους μ
5μας ανά τους aι
ένας άξιος Λεπουργός και εράρχης της Εκκλησίας uπήpξε και ο .
|Μακαριστός Μητροπολίτης Κονίτσης Σεβοστιανός. Ο Σεβοστιανός
ήταν όπως λένε οι άγιου Πατέρες της Εκκλησίας μας Επίσκοπος κεις
Τύπον και Τόπον Χριστού Ήταν ο Ποιμενάρχης που με το mαράδεγμα του μετέδωσε τα νάματα της Ορθοδόξου Εκλησίας μας στο
moίμνιo Της Μητροπόλεως του ολλά και της Μητροπόλεως Ιωανν νων όπου διακρίθηκε ως εροκήρυκος με τον mύpivo λόγο λ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα