Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνη Εφημερίδα ms Hntipou-1eρυπis Εuθ. Taλλαs-Eos 930-Αρ. Φύλου 24705-ετήρηη 11 Δεκειβρίου 2019 -060θ
ΠΟΛΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Καίειν το γηπεδικό
όχι οι μεταγραφές Η(πήΤΚ
ΥΠοδοχή μετά μουσικής
στο αεροδρόμιο
Χατζηφραγκέτα
σε ful band σύνθεση
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
Η υμηλοκή
οδήγησε σε έφοδο
Διετή Περίοδο Προσαρμογής προσπαθεί να εξασφαλίσει το υπουργείο Οικονομκν , Προκειμένου
να μην ισχύσει άμεσα η απόφαση ια φορολογική εξομοίωση με τα αλκοολούχα ποτά
ΥΣΤΑΤΗ ΜΑΧΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
Ένος μηαλτός, μία σnόθa κα noo
ntες ακατέργοσmς κόνναβης κα τχέθηκαν στη διάρκεια εne
pnoιoκής δρόσης Τς Διεύθυνσης
Αουνομίας Μυaννίwων omν ανoιχή
δομή φιλαξενίας προoφύγων στον
Κατοικό .
ΣΕΛΙΔΑ 4
Έλεγκοι, ενημέρωση
και Πρόστιμα
Συνεχείς ελΜγκους , ενημέρωση αλ λάκαι ηρόσιμα επoτρατεύει η bn
μοτική αρή , με στόχο να ολάξε
ηακόνα της πάλης σε οχέoη με τα
anapiμμαo, εδκό onς τουpou κές Περιαχές αλλά όκι μόνο .
Βαρύ πλήγμα
στην αγορά
θα επιφέρει η
αύξηση της τιμής
με τους φόρους
να αντιστοιχούν
ΣΕΛΙΔΑ 5
Με εκπρόσωπο
στο Δίκτυο Πόλεων
με Λίμνες
στο 66% της
ενδεικτικής
τιμής Πληση .
Κνδυνος
έξαρσης της
αισχροκέρδειας και
του λαθρεμπορίου
Στο διακητικό ουμβούλο tου Δκου Πόλεων με Μμνες εξελέγη
ως μέλος ο αντιδήμορκος Ιωον
νων Βooλειος Βλέτοας , εκηροσω noντας τον δήμο Ιωανντν οε ένα
oημαντικό εργαλείσκ για την ονό
πτυξη των πόλεων με λμνες .
ΣΕΛΙΔΑ 3
64χρονος
nαρασύρθηκε
από φορτηγό
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ , ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΙ 1. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΣΕΛΙΑ 4
Πλαίσο κανόνων γα
Πράσινο φως για τρες
κυκλικούς κόμβους
ης Διεπαγγελματικές
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μικρές
Αμελίεs
Eoιάσειςε
Πωισεις
αμίας
Στην καταοκευή τριν ιοonεbων κυκλικν κάμβων θα nρoχρή σoυν a ό
καιναύ περιφέρεια Ηnερoυ και δήμος Ιωανντν, μέσω προγραμματικής ούμ
βοσης, n oύνουη της onoίaς εγκρίθnκε oπό την Ετροπή Περιβόλλοντας
Χωρικού Eκεδιουμού κα Ανόπτυξης, nou ουνεδρίοοε χθες με την προεδρίο
της άντnepιφεραάρχη Στοροίλας Μηραμn- Μηάτοη . Το έργα αpαρό τη με
wτρoτή τριν διοστουροaων σειοόηεδους κυκλικούς κόμβους με δύο λ
ρίbες κυκλοφροίας , onως προβλίηεται στο Σκέδιο Βιομης Αστικής Κινητ
κότητας (ΣΒAK) του δήμου Ιωανντν Πρόκειται για ης δασταυρσεις ΕΟ.
Lωowivων-Αντρρίου, οδού Ιωσνίνων κα συνδετήρας nεpιφεpaακής οδού
Πόλης (στο Πανηnειρuτικό Σδο) Nωφόρας Τρόμμου, Λrφoρος Κωνστ
νανουπόλετς και οδός Καληακίου (οτ Συνάντηon) κα Λεupoρας Γρέμμουtωνσς Δρογούμη.
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μερική αναδίπλωση από τον δήμο
Με τη Εέομαυon ότι θαunopξεινέα επκονuνα με ταυς διαριστές του Μλροδοή
μοτας κα 8a ζφuθεί κα n οuόρομή mς nεριφέpαας Hπείρου, πρoεμένου να βρε
θέλoη για napoμανή του Μαυoκού Σκολείου στουυστάμενο κυρο, ολοκληρθη
κεη ουνάνησm υ διμόρχου Ιωoνίνων με ταυς εκπαιδαυικούς και τους μο ητές,
ααnaiaι nponγuμένως είχαν πρaγματαnaιήσει μα μαυοική αμηρτυρία
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΩΔΕΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ- ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ
Καταγγέλλουν την απαξίωσή τους από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωανίνων
Καλέστε στο
2651026300
ΣΕΛΙΔΑ 5