Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΝΟΜΙΑΣ
Στη δυναμική επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονομίας εστίασε ο υπουργός Οικονομικν
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλντας
στους Αμερικανούς επενδυτές
στη Νέα Υόρκη.
Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΗΠΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΝΑΥΠΗΓΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Την βεβαιότητα ότι η ανακύκλωση με την πράσινη οικονομία δεν
αποτελούν, πλέον, τάση ή ρεύμα
σκέψης, αλλά μονόδρομο για
το μέλλον, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Ηναυπηγοεπισκευαστική
βιομηχανία επιστρέφει στην
Ελλάδα και η Σύρος είναι μόνο
η αρχή, επισήμανε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΑ.ι
ΣΕΛΔΑ..
AΡΙΘΜ ΟΣ ΦΥΛΛΟΥ967 | 0,50ε
ΤΡΙΤΗ10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 019 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΓΓΥΑΤΑΙ
ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΜΑΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΕΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ DCO
Στη νέα καιινοτόμο υπηρεσία
DCO, τη δυνατότητα δηλαδή σε
φυσικά πρόσωπα, να γίνουν
πελάτες της Εθνικής από το κι νητό τους, χωρίς να απαιτείται
επίσκεψηστο κατάστημα, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος
της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς.
ΑΝα'νι
τ9-5.
San τte
ΣΕΛΙΔΚν
ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ F16
ΑΣΤΑΚΟΣ) ΣΤOΝ ΕΒΡ0 ΜΕ 600 ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ3
% ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ι ΔΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 967
ΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Για τη μετάβαση της διεθνούς και της εγχριας αγοράς στο νέο ενεργειακό μοντέλο, μίλησε ο διευθύνων σύμβούλος της ΕΛΠΕ Ανδρέας
Σιάμισιης, στην τοποθέτησή του, στο 30ο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου .
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Eurobank δεσμεύεται
ότι θα εργαστεί με όλες τις
δυνάμεις της σε αυτή την
κατεύθυνση δημιουργίας προοπτικν, δηλαδή πρτα από
όλα για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας>, είπε ο δι
ευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι ΑΓΟΡΑ
Με απλειες 1,08% συνεχίζεται
το αρνητικό σερί
XPHMATSTHPIO
Δυστυχς το
Χρηματιστήριο Αθηνν ,
εξακολουθεί να
παρouoιάζη anuλεες
από το ξεκίνημα του
Δεκτμβρίου, καθς
εχθές σημείo
ΣΕΛΙΔΑΟ,
onμαντικές εmλεες,
Τpoorγγίζοντος τα εππεδα
τιων 60 μονάδων , πρrν
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟ A350-900
Συνεχίζει την εκσυγχρόνιση του στόλου της, εισάγοντας στις πτήσεις της το A350 -900, ένα από τα πιο μοντέρνα αεροσκάφη σε
ολόκληρο τον κόσμο, η Singapore Airlines με τον περιφερειακό
αντιπρόεδρο Sek Englee.
εmβeβοωθεί η έντονη
πτωτική του mopeia
Τπο0 IDec ηT.
Δευτέρο λοnόν ο
Τενος Δείκτης εκλεισε
με enλεις 1.00%
οτt 56371 μονοδες,
ίνουμενος μετοΕυ
Β02.06 poνάδων ότην επtoτε
1.2r% και874,37 μονοδων στον
Βopoοε opή ύvoδο 0,0%,
μον p wor m 5)7εm.
αpα τον ono νmoλοnooν
om o tptxe , ος μέου
πpοουμφονημένων npoξεων
δονήeaκαν1 9m. άpα
ΜΗΛΜΚ
tοo etpo onpooot .
onolu μλες α το ή noon
eyosdnopanpα 1οuonβο
τnxαmonλωσης nou bιοδεχτηκ
ro noomoυμενoopoημοτων 900
μονάδων, εδάpάλστοmνησm p6 δεν μηοpε να διoαι m pε στότητα o tχει ttoοφολίσε γm
ναονισταθe
Μνληνοo o Eλλάκue p.
ήδη σnoφοφoυ, σmo την σγοp
oημοντικά εφeλεα με κδόοεη
ομολύνων nou novοτατη μnap.
τmpeoον κm ορό wν με.
toτoν.
Nασημεεί maς εvo 0Δu
βρroς δεν ιπ, noλλt εξελίξες.
po troυμ βρετηνικ A
y. τηvaλλαή φροά oτην ΕΚι.
ενυντήεδκά η tβδοοδ τι
trgopσfcd.
nou nputνε η oορό,μwολε
ουμουνί Eo toμες να αρχ .
ον ο κύνου την ερφάνση τουκ
Hpo ηλος 1oυEτoκήστκοσχ
του 030
Ο δείκτης ψηλής
κεpαλaιοηoησης
έκλειο pε πτση
Mεπoη099, tκλειοι ο δεΚτης υφηλήκ otοonοrmm στ
2136,01 μονοδες , μεπιωoη 1.77%
oριλnp ονολλαγές ο Μς
tep στ 1.45,4 μονοδες , ενuο
,ΤνoloΜpa n 1pv με
ιK Βogeλκe, nepouς , Ευrοn .
Εen eoηλκ o Μha Bar νο
oολοoν Η πωp mov unεp ττο 2oR συντές na.
Τοuτοχpoν, ηaγpd ααpετ
D 3εσoτιοματη ono σετηoo
ετενδυnco uνεδpο της tapal
,iστη Νo pn Yu την Ελλάδ .
μεαρτοφo not σμrτε
τουπt ς ονοντήσκ
δεδομέου του on oλα δεο
ara δμρφωνων ήη τη συpο
mriκή TK νέο pονά .
aκοον πνοο δετη
Emot μt nγλυτιη πο
κενηθονο σηao 16an
Ιστονη.
8,74)
tper δεxπ Εκλεo με mo
.y στ 544,40oναδες
A ono 14 90 ονοδες nou
aρroE τον δεμβooο& δειstηooepέπtεon 65μoνδ
πμε α με σμηαικά piopη
νnηonoo e n ebooo a
τmvnootoτηopoot τo υλο
nEτpn nνeio nn
Οι ΑΜΚ της Lamda
και της Βig
Οστοοο ηpευστoτητο αυτή no
τευθνεται ο nεpiφεpεακές κο
ευθνoε, omuk εο ο ΑMK Της
Lumta καιτης Brn, Τονσοοσ .
κ eο δύο οφopoύν περoo
ρο τη τεΝΡΤE oν ανiίστνα
Ελληνικn
ΣΕΛΙΔ Α
ntaon okοκλήpuοcν ο urpα.
Aegpun ιgy Ελλατα , onAn
MΗ ηνlερν Ενηκη
vα λυνμp μεταβολn . Αντα
Ηψήφιοη του νομοχεδίου
για τον τραπεκό κλάδο
napaλληλ, στο touρικοnep
μένουμε την ψήφoη mu ouσχ .
δαυνα τον pnτiμο λοδο τ.
ΣΕΛΙΔΥ
ru μρs ηaν aκίρ γη ΟΠ
fρ4 co Μcte 0 EΕ Ε hν
δ. παnos ο nEρ om
us νήδηκαν naνωτmo rh
Σημαντικές οmέoες στον
γενό δείκτη
nαοοΙΒ4 με anεe
) κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini.gr
"771109 012102