Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διοφuνό μου oου..
Ο σγωnστ όμως μέχρι θανότου Y
νο εκφρdζy
tλεύθερο/
| την Gnoo
100υ" /
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Δεκεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5907
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
eRTAD
Μόνιμος μηχανισμός
στήριξης συνταξιούχων
αντί 13ης σύνταξης,
Σελίδα 12
Λαμπρές
αΠαράθυρον για αύξηση
των κονδυλίων του Ταμείου
Δίκοιης Μετάβοσης
Σελίδα 4
οι εκδηλσεις για τον Πολιούχο
Με ούμμοο τον καρό κα μαζκή
προσέnευση των noλαν,n λαάνευση ms
Εκόναs του Αγίου Νκολάου
και οι λοπές εοριασικέs εκδηλσες
Τίτλοι τέλους στην συνεργασία
του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
με τον Λευτέρη Γιοβανίδη
50uορεπορτάζ
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύριακου
7-8/12/2019
Κοζάνη:
Ενημερωτικήποιδογωγική
συνάντηση του
προγράμματος
Σελίδα 9,
τε1ΦΟ
Κι αν
Ηκρίση
κλιμακούμενη
ήσουν εσύ;
Σελίδα 24
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου
Η Ελλάς είναι η μόνη χρα της Δύσεως Που!
όφειλε να έχει την βαθυτέρα αντίληψη της φυΙσεως και του χαρακτήρος της τουρκικής πολιτι
| κής ηγεσίας , τουλάχιστον από την εποχή της|
| κατισχύσεως του Μουσταφά Κεμάλ , στην ανά| δειξη του οποίου σε " πατέρα των Τούρκωνν συ|νέβαλε τα μέγιστα η χρα μας διά της ατυχούς !
| μικρασιατικής εκστρατείας .
Αποτελεί ιστορικό παράδοξο , ωστόσο , ότι|
| ιοχύει το ακριβς αντίθετο , καθς οι Ελληνες!
συνέχεια στη σελίδα 4
Το Γραφείο 8. Ελλδος του
Πaνελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκnαίδευoη οος np σκαλεί σε tνnμtρωτική
οιδογωγοή συνάντηνη του
rρoγράμματος-Κι αν ήοουν
εού" , nou υλοrοείτoι anό το Δκτυο και την Ύπατη Αpμοστεία
του ΟΜΕ για τους nρόοφυγος,
ην Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 201
στο 1ο rΕΛ Κοζάνης (Πaντελή
Χορν 2) ono τις 1800 έως τις
20.00.
Σελίδα 14
ΣΟΧIΡUX