Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
ΜΕΛΟΣ ΤΣ
ειρρRAEP
TPITH
ΓΕΝΙΙΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 430
AP. ΟΥΛΛΟΥ 12407
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟrΟΥ 6. Τ.κ . 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
H Ελλάδα επέστρεψεν οΤίλος του 21ου Φόρουμτης Capital Link
Στη Ν.Υόρκη οτυπάνη καρδιά της οικονομίας
ΤTΕ: Η Ελλάδα σε επενδυτιή
Διπλωματική
βαθμίδα το 2021
αντεπίθεση
αρά τα θετικά μηνύματα για την οικονομία
αλλά και το γεγονός on μέσα στο 2020 0α
μLυπάρξα νία αναβάθμιση της εληνκής ο .
κονομίας , η Exθεση Χρηματοδοτικής Σναθερότη
τος της Τράπεζος της Ελλόδος εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν θα αγγίξ την επενδυτική βαμίδα πρν
Το 2021. Όπως monpα η θση , στην σνοβόμση
θe βοηήσουν αχρλά tως opνητκά πόκo που κοθ
στούν φθηνότερη την εξντηρέτηoη 1ου χρtος για τη χ
ρα μος αλά ι Το ΑΡS (Aasot Piotcion Sehems , cσχή
μ που tχa σχιδιαστα γιa να βοβήσu nςς pentς nου
tχoυν mοά εmopon δoe, o omοίo ωστόσο, ός
οοφέρετα στην έκon, mβορόνε καr' opχήν α κεpό .
λoa Twv Τpoπεζν
της Αθήνας
ε διπλωρατική αντεπ θεση σποδ0εται η Αθ να για Το τουρκολιβu .
κό μνημόνιο κατανόησης
για τις θαλάσσκς ζνες.
Την υπογροφή ου pνημονου
βiης και Τουρείος teeot στο Συ
βoου Εξωτρικν Υποθέστων
της Ευρωmtής Ενωσης υπουp
γός Εωττρν, Μκος Δνδ
Εήμερα θα πρoγμeτomοηe ro
Συμβούο Εrτpnς neleκής
προτμένου να νημερωθούν T
κόμματα
Η ευβέpνηνη έo προσκολ
συ στην Αθένα τov aνaπληρωή
προθπουργό o ο πρόδρος
της pυκής Βουλnς Twv Ανmmpo
ούπων Αγκίλα Σdλx lo Γoue
brtp e βpθεί την Πέμτη στην
Αθήνα
Πiμπτη α Πeροσεενή ο Κυp
κος Μnoorκης α tτtu τo ζτm
με ης συμpωίος στο υpηλότερο
δυνοτό επίmδο, στο Ευρωποί ό
mui5Saρίag le .
άλεσμα προς την επενδυτική κονότητα απευθύνε το o κονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο του 21ου
Ετήσιου Forum sinvest in Greeces Του Capital Unk
Οι υπουργοί Oκονομικν , Ανάτυξης , Τουρισμού και Ναυτιλ
ας και οι υφυπουργοί Οικονομικν Γργος Ζαββός , Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και Περιβάλλοντος Γεράσιμος
Θωμός θα αναπτύξουν σε περισσότερα από 1.000 κορυφοία στε
Δικαστική απόφαση-βόμβα
για το Airbnb
πόφασηΡόμβα Του Μονομελούς Πρωτο
δικείου Νουπλίου ανατρέπ τα δεδομένα
κ βραχυχρόντες μσθσες και ανοα
τον δρόμο γα μαζκές αγωγς και ανάογες δια
δικήστς σπό δοκτήτες ακινήτων που αντιδρούν
στη νία μόδα .
Το δοστήρο, oύppωνa pεm A δχτια την amon
οοpαλστκ μέτρων nων υπολοίmων εvoiων ης mauto
Τουsiας και καλεί την διοτήτpα που μισθν ο σπίn mς
KAreb να Ρην mavapα στο μυλλον ην tmoγrλμom
ή χρήσn , ως 1ουpστκoύ raprος nα να πεpopoτd
στη χpήση oής ως τomoκος. Η ιδοτήνpο pλστα tάν
δεν συμμορφuθ απολro "mpoωτκή κpάτηση ενo
μηνός καχρηματκή ποn 100 ευpω γα κάε τορέβοση
έχη επιχειρήσεων, επενδυτικν οίκων και τραπεζν Τς κεντρ.
κές προτεροιότητες της κυβέρνησης . Επιπλέον , Τόσο η κυβερνη .
Τική αποστολή όσο και τα κορυφαία στελέχη λληνικν επιχειρήσεων θα έχουν κατ' δίαν συναντήσεις με σημαντικούς εκπροσ.
πους της διεθνούς επενδυπικής κονότητας, προκειμένου να τους
αποδείξουν ότι η Ελλάδα επίστρεψε (Grooco is bock ) , όπως
είναι ο Τίλος Του συνεδρίου .
Το 21ο ήσο Φόρουμ Του Capital Link πραγματοποιείτo σε συ .
Eυμβούλο στς Βρολε
νεργοσία με το Χρηματιστήριο της Νέος Υόρκης.
Στεναστικά Εκταμεύσεις
άνω των 400 εκατ. το 2019
Σεφανητό το 17% Των δαπανν
ΠωwvOIKOκριν
Παράταση στις ατήσεις
Yια ποοστασία 1ης κατοικίας
Wuένη φήτηρη σε σχέση με το ntpoνό δεύτε
0 εξάμηνο τον 2018 πορατηρείται φέος στον
ομέα της στεγοστικής πίστης, κλείνοντας μια
νάταξη του νοgγiou Οuνομιν με την
αna napaτείνεται το φστάμενο κλαίοο
nρoστaίαs της 1ης κατοas κατά 4 μήνες
άνω anό 1 τρο, δαπάνηpων το 2018 τα νου
2οppά στην ΕΕ στις δαπάνες γα tpόηα
και μη αλοολούχα ποτά . Aς σημεθεί όια
ννηλότερες δαπάνες για τpόpuμα καταδεινίουν όπa
κάτοκοι είναι υποχpεupένοι να δαθέτουν μεγαλύτερο
μέος τον rοbματός τους για τα απαρίτητα, Η Ελ .
λάα βρίσκται στην ένατη θέση με 169%
χρονκή περίοδο δεκατούs σχεδόν καθοδoκής ποpeiα δηλδή μέχυ και 30 Απδοον 2020, περαμβάνττα
νων εκταμοεύοεων . Σύμφωνα με σνγίνουσες εκ
μήσες tραπεεκν στελετν α συνολικές νέeς εxto
μεύσες στεγοστικν δανείων εκτιμάται όι θα ξεπe
eiσσυν τα 400 at, σε σχίση με 250 εt. πέpo .
στο wίo που κατατέοε στη Βoυλή Σύμη ωνα με το
νπογίο , με την δάταξη της Κνβνηνης τον ΣΥΡΙ.
ΖA, το πλαίσιο προστοίος ίτανε να ισχέα στις 31 Δε
κμβοίοu 2019.
. αοε0 .635ul6