Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγand
τον τόπο του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρeστεί.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειή- ΕιδύτΔaθυής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Enς 5ο-Αρφύλυ 1165 Τμή 0ε0αμό, Τ 10 xpν 29
ΠΡΧΟΣ ΠΡΕΒΑΣ ΕΜΩ
ΠΕΡΙΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΟΥΓΩΝΗΜΕΤΑΝΑΣΤΑΝ ΠΙΟ ΚΟΝΙΚΟΡΗ
ΕΝΜΙΥ
- 4nος στο σενάρ0 n
- p εγκατύστοση .
npooφύγων μετανο.
στν στο puην
Ιτpoτonεδο Κονκουρή , . δωσε xθες το npu ο Δ .
μορκος nρέβεζος Νίοος Γe
wpγάκος , κατά tην ουν .
ντηon nου είt μ εκnpo
οnουε κατούνν και εησy,
reuργάκο εdν onn0εύοuν
ό00 ypoοντε tς εhεuτo .
& μρες να δαμέρφuon
κhεστού κtντpou rpoopo .
νww . μετανουτν σο npu .
γεAματιν της nεpιοκής nw σφαιonεδο κονουοn,
στο γρoφείo tοu στ0 Δn - μετο ono enioκεφη nμaκ
ου στpοτυν κα οστυPΕΠΟΡΤΑΖ
Αρας Τσελίκος,
0 εκpόouno,
να ενημερωθούν ano τον κ
ννχετα στη αε.Ο
|Μέσα σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο
στον Γιάννη Ζέρθα
ΠΕι λάυίρκ Ταm wL Ni ανλ
mhid an ςιίαις α αία μα
Μo α κυpα οδ
νης και mένθους εiιν
συγγεντίς και φίλοι το
τελευταίο αντίο στον
|σλΤΣ
E Πρίδαα ο Προεδρος ης Δηpραας EnKΤΟΣ ΚΑ ΤΑΕΥΘΕΑ
Π, Παλότουλος μα τν aμpίδα
Eiimo & Eνθερίο
αρχιουντάκτη της Τοmκής Φωνής Γιάννη
Ζέρβα την Πέμπτη 5
ψ Δεκεμβρίου .
ννεχτια στη σ ο
Μολν Λαβέ, Ταγίn Ερντογάν
Η Ελλάδα μπορεί
να είναι ψύχραιμη
Αγαητέ μου Ταyin Tayylp Erdognn ,
θα μου ετρέψεις να οου opεροω το τραγού δε
"yalan . (ψέμα ) tου Imbrahim Tetlisis .
Ξέρω ότι κι εού τον αγanaς κα toν 0uυμάζεις, ό.
muς κι εγ.
Μου κρατούοε συντροφιά στα δύσκολα χρόνια
του ξενιτεμού μου στη Γερμανία το 1900 με τα τρα .
Yούδια και tα έργα του .
Εκεί nou νριοα noλλούς Τούρκους , έφαγα pαζί
τους , γλέντησα στους γάμους tους , χόρεψα τους χο ρούς της Μαύρη θάλασοας noυ είνι ίδιοι με τους
δικούς μας .
Προίόν εό
βυαμού αnd
την Τουρκία
Πpος tην κυ.
έρνηση της
Aφύης χυp .
κτήρισε το
κείμενο to
μνημονίου
μεταξύ των δύο χωρν, ο υουργός Ε
ξωτρικν , Νίκος Δίνδιας, oε opeμβa.
oή του στην τηλεόραση τoυ , npοσθέτοντος ότι είναι nολύτως κενό ικριχο Το Παιδί μου με ένα μικρό Τουρκάκι Πήγαινε στο
γερμανικό σχολείο χέpι χέp , μαζί έκαναν noλλές
| συνέχεια στη σελ 15
Γράφει η Ακη Νάσση ουρκοελληνικές σκανταλιές
μένου .
wνέr ντησε