Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
p Βρυκής-Νικάλ ας Καραθάνος 1951-1974οΙδοκτήρια- Εκδότρια Σ αυρίδου .Σνή
ΔΔΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)*
Ap φύλλου 630-12.000
ΠΑΣ Γάννινα-Δόξα Δράμας 1-0
Κακή εμφάνιση
και ήτα για τους
Μαυραετούς
Εξχνιάστηκαν εφτά διαρρήξεις
Νεαροί συνελήφθησαν
για διαρρήξεις
σε Ιερούς Ναούς
στο Νομό Δράμας
Τα αποτελέσματα του αγνα
Περισσότεροι από
1.000 αθλητές στον
130 αγνα δρόμου
Βαλδίρκεια 2019
Στο Επιμελητήριο Δράμας
Δωρεάν πρόγραμμα
επιμόρφωσης στελεχν και
επαγγελματιν στο πεδίο
της κοινωνικής οικονομίας
Ανυφαντάκης:
.Είμαι ικανοποιημένος
Συνελήφθησαν οι τέσσερις από τους
δράστες
Dωpenopόζ σελ 5η
σελ η
Θελ. Τη
Uελ. η
Τιμήθηκε οιδρυτής του Συλλόγου Ποτίων Δράμος Οι Κομνηνού Ν. Γεωργιόδης
Το καλοκαίρι του 2020 αναμένεται να ξεκινήσει η πράξη του Τ.ΧΣ Δήμου Δράμας
Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο
αποτελεί τον σχεδιασμό
του Δήμου για τα επόμενα χρόνια
Νικόλαος Γεωργιάδης: Ένας
δάσκαλος που ίδρυσε τον
Σύλλογο Ποντίων Οι Κομνηνοίν
Απονομή μεταλλίου προσφοράς στους γιους του αείμνηστου Νικολάου Γεωργιά δη
>Τα οφέλη και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τοΤ. Π.Σ.
Καψημάλης: Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο θα συμβάλλει στη δημιουργία του αναγκαίου πλαισίου για τη χωρική οργάνωση του Δήμου και
τη ρύθμιση των χρήσεων γης . .
Του Θανόση Πολυμένη
Ρo TOnίκο Χωρκό Σχέδιο
του Δήμου Δράμας , έχe
πλέον ενταχθεί για χρηματοδότηση και η πράξη αναμένε τα να ξεκνήσει από το
καλοκαίρ του 2020 και να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2023
με συνολικό προϋπολογισμό
1.246.760,58 ευρ και χρηματοδοτεπαι από την Ελλάδα και
από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερeιακής
Ανάπτιξης-ΕΤΠΑ)
Για το Τοπό Χωροκό Σχέδιο
.ΧΣ ) , μλησε στον Πρωνό
Τύποο αρμόδιος αντιδήμαρχος
Τεχνικν Εργωντου Δήμου Δρ μας, κ . Γιάννης Καψημόλης , ο
οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε
όι πρόκεπαι για ένα έργο, από το οποίο θα πpoκύψουν
σημαντικά οφέλη για την πόλη της Δράμας και τους κατούους της
Οπως επισημαίνειο κ. Καψημόλης, το Τοrιό Χωρoό
Σχέδιο (.ΧΣ ) θα συμβάλλει στη δημουργα του ανα γκαίου πλασίου για τη χωρική οργάνωση του Δήμου και
τη ρύθμιση των χρήσεων γης την τουπόχρονη ρύθμιση
του χρου εντός και εκτός των οεασμν έτσι στε η
κανοποίηση αναγκν ένταξης περιοχν σε σχέδια ή
προς πολεsοδόμηση ζνης να εξσορροπείται με Τς
απατούμενες ριθμίσεις προστασίας
ΦΩΤΟ Π.Τ.|
Του θανόση Πολυμένη
Ε ΜΑ όμορφη εκδήλωση, ο ΣύλλοΝωrovτων Δρo
μας-Οι Κομνηνοί, Τίμησε
τον ιδρυτή και πρτο πρόεδρο του Συλλόγου, τον
aείμνηστα Νικόλαο Γεωρμάδη
Η συνολική εκδήλωση
αναπτύχθηε σε δύο μέρη
Το πρτο μέρος πραγματοπουήθηκε το βράδυ του είχε απεuθύνι και ο σεβαΣαββάτου 7 Δεκεμβρίου σμότατος Μητροπολίτης
στο Πνευματικό Κέντρο Δράμας κ . Παύλος.
Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας , όπου έινε αναφορά γράφος κ . Δημήτριος Πίn Δήμος Δράμας μαζί με την Κινάτητα Σδηροέρου).
Συνολικά ο Δήμος Δράμας έχει έκταση 833010 στρ ,
με μόνιμο πληθυσμό 58.944 κατούκους (ΦΕΚΒ' 34652812201 ), σύμpωνα με την ατογραφή του 2011 της
ΕλληΜικής Στατιστκής Αρχής Τα Τοπικά Χωρκά Σχέδια
αποτελούν τα σύνολα κεμένων , χαρτν και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζοντα:
a) το πρότυπο χωροής οργάνωσης και ανάπτυξης .
) οιχρήσες γης, οι όροι και neριορισμαί δόμησης και.
) καθς και κάθε άλλο μέτρο όρος ή περιορισμός
που απατείταιγια την ολοκληρωμένη χωρκή ανάπτυξη
και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου ΟΤΑ
Το Τ.Χ.Σ αντκαθστπά με άλλα λόγια ως αρολογία το
Γενκό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓnE) που αποτελεί το
δεύτερο σε σπουδαιότητα επίτεδο πολεοδομικού σχε
διασμού μετά τον χωροταξικό σχεδιασμό.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Οι κκ. Αβρσάμ και Φαδωνος Γεωργιά δης με την κα Κορο
Τζόγλου . Οr να Του σενηστου Νόλαου Γεωpγιόδη
θυμάτων της Γενοκτοία
των Ελλήνων του Πόντου
σελ4η
Ακολούθως, ο δημοσιοΗ πρόξη του Τ.Χ.Σ.
ΤTΧΣ θα Εξετάσει τα
στο έργο του και το βο pδης, οκpνησεομοία με Χρυσό μετάλλιο για την Άννα
πολεοδαμικά δεδαμένα ολό κληρου του Καλλικρτκού
Δήμου Δράμας (ο παλιός
γραφοό του εν αnoνεμή - θέμα: Νομός Δράμας:
θηκε μετάλλιο προοφοράς εθνολογική πραγματικό
στην οοογένειά του τους τητα πριν κα μετά τη Μδύο γιους του.
Αρχικά στο έργο του και την εγκατάσταση των
αναφέρθηεε η πρόεδρος προφύγων. .
του Συλλόγου Ποντίων
Δράμας-Οι Κομνηνού κα . χορα από την Τραπε - τόλιο ισοφαρίζοντας το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα
Χρυσολα Καρατζόγλαυ , ο
δευθυντής Πρωταβάθμας την χορευτική ομάδα του
Βαταίδευσης Ν . Δράμας κ.
Ανδρέας Σολπιγίδης ανα - Οι Κομνηνο , και η εκδήφέρθηκε στο βιογραφκό λωση (κλεισε με ενός λετου , εν πρυ χαρτισμό πτού αγή στη μνήμη των
Κορακάκη και ισοφάριση
παγκόσμιου ρεκόρ
σελiη
κρασιατική καταστροφή
Η Άνα Κορακάκη έκανε μία εξαιρετοή εμφάνιση στο
Γκραν Πρι του Βελιγροδίου, που της χάρισε το χρυσό με ΕΣ
Τέλος , ακολούθησαν
ΑΚΤΙΝΟΛΟΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ζούντα του Πόντου , από
προκρματικά στο αεροβόλο πστόλ 10.
Πάτκας-Μοσμανίδης
Συλλόγου Ποντίων Δράμας
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηon
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλω .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όως:
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υπnpεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
ΗΒλληδα Ολυμπιονης με επίδοση 587500 στα πpoκριματικά πέρασε ως πρτη στον τελικό και κατόφερε να
ισοφαρίσε και το δεκό της παγκόσμο ρεκόρ στο αεροβόλο πιστόλι 10μ Την ίδια ρα, στον τελικό ξεκάησε με
την τρίτη κολύτερη enίδοση 20.3, έναντι του 20.6 της Pe
νάτα Σκε (Ουγγαρία ) και του 20.5 της Αντοανέτα Μπό νεβα Βουλγορία ) , αλλά στη συνέχεa ήταν εκπληκτική
φτάνοντας στην κορυφή του βάθρου με σύνολο 243.6
έχοντας διαφορά 6.4 βαθμούς από τη δεύτερη Ρίσκe
(237.2ΣΤΟ τρίτο σκαλί του βάθρου βρέθηκε η Μπόνεβα
με σύνολο 2162
Το μήνυμα της Αννας Κορακάκη στο Facebook:
.Πρτη θέση με σοφάριση του παγκόσμιαυ ρακόρ που
κατέρρψα το 2018 με 587/600 στα προκρματικά & 243,6
στον τελικά Σημενω ότ ήταν δπλός αγνας και χθες
δεν κατάφερα να αγωνιστ λόγω εχνκού προβλήματος
στο κανούρο μου πιστόλι, το οποίο τελικά επιδιορθ
θηκε και σήμερα με αποζημίωσε με το παραπάνω,.
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοούνθεση τριoδιάστατης anaκόνισης
ηeέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υipnxoς Μασιού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξρνικός Τομογράφος
. YmέpnoΤiplex αγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
πάνοα δηπλα 6ας ατon,
μαθράπιτροάντο
Προυσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnà: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 O 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα