Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πυροσβεστική Παιδεία
για τους μαθητές
στη Λακωνία > σελ 10
Όμ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Εορτασμός του Αγίου
Σπυρίδωνος σε Μυστρά
και Σπάρτη > ελ
ΓΕθηκή Κατηγορία
Κατακτητής της κορυφής
ο Αστέρας Βλαχιτη >oλ15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 |Έτος 24-1 Αριθμός 5785| Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax: 2731081250 . e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Η έλευση μεταναστν
συνεχίζεται στη Σπάρτη
Τεχνικά έργα σε
οργανωμένο πλαίσιο
στον Δ. Σπάρτης
Συστάθηκε
ομάδα εργασίας
Ομάδα εργασίας συστάθηκε
στον Δ. Σπάρτης για την επι λογή , τον σχεδιασμό και την
επιτάχυνση των διαδικασιν
για την υλοποίηση του τεχνικού
δήμου , καθς και τον σχεδιασμό της ανάηλασης της
Πόλης Αναλόγως με το εξεταΠρογράμματος του
ζόμενο έργο, η Ομόδα θα ζητά
τη συνδρομή τεχνικν aπό τις
Τεχνικές Υπnρεσίες της Περιφέρειας , της Περιφερειακής
Ενότητας , της Εφορείας Αp χαιοτήτων Λακωνίας , του Δα POLIC
σαρχείου ,
Δήμου
Σnόρτης, της ΔΕΥΑΣ και
eίae TomΑ
Ελληνικής Εταιρείας Tοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης , Πou έχει σκοηό την naροχή επιστημονικής και
τεχνικής υποστήριξης Προς
Συνάντηση Πολιτν με τον δήμαρχο Π. Δούκα
Νέος αριθμός μεταναστν - όΠου θα φιλοξενηθούν μαζί με γάλου αριθμού μεταναστν - τηση με τον δήμαρχο Σπάρτης
Προσφύγων κατέφτασε το με
σημέρι της Παρασκευής 6/12 σαν την Προηγούμενη εβδο- στημα, οι οnoίοι φέρονται ότι θα μόρχους κκ Δημήτριο Καπονστο ξενοδοχείο -Spara Inn μάδα .
στη Σπάρτη, Σύμφωνα με ηλη ροφορίες του Λακωνικού δαην , εκτιμάται ότι στο κωνίας στους Δήμους Αν , Κανακάκο και κ. Γεωργία ΖaχαΤύπου" , λεωφορείο μετέφερε -Sparta Inn διαμένει συνολι- Μάνης , Ευρτα και Μονεμβα - ράκη, όπου συζητήθηκαν όλατ
Περinou 40 αλλοδαηούς. άγνω- κός αριθμός nou ξεπερνά τα σίας
στης υπηκοότητας , οι onoίou 300-320 άτομα . Την ίδια ρα,
anοβιβάστηκαν και εισήλθαν πληροφορίες και δημοσιεύ- ομάδας Πολιτν -Δίκτυο Ελλη - γων στη Σπάρτη
στον χρο του ξενοδοχείου ματα, κάνουν λόγο για όφιξη με - νισμού Λακωνίας- είκε συνάντους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης a ' και 8 ' Βαθμού και τους φορείς , καθς
nροσφύγων το επόμενο διά - Πέτρο Δούκα και τους αντιδητα υπόλοιπα άτομα nou αφίκθnεγκατοστοθούν σε ειδικούς χ ρους σε άλλες περιοχές της Λα κολό , Μιχάλη Βακαλόπουλο,
και σε φορείς του Δημοσίου
και του κοινωνικού τομέα σε
Μετά τον ερχομό νέων αλλο Αθανάσιο Καρλαύτη, Χρήστο
ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοί
κησης και Ανάπτυξης
θέματα Που αφορούν την εγκατάσταση μεταναστν-προσφύΜέλη της ομάδος αnoτελούν
ο. Ιωάννης Λαζαρίδης ίγενι κός συντονιστής) , Ιωάννης
Ράλλης Ιειδικός σύμβουλος
του δημάρχου για όλο το θέματα τεχνικν υπηρεσιν
και έργων ) , Χρήστος Περδίκης (αρχτέκτονας μηχανικός , Δημήτριος Μιχαλάκος
[εκπαιδευτικός) , Γεργιος
Γιαξόγλου (αρχιτέκτονας μηχανικός . Γεργιος Πουλοκέφαλος (Πολιτικός μηχανικός , Παναγιτης Παναγάκης (προϊστάμενος της Τεχνι
κής Υπηρεσίας της Περιφε .
Εξάλλου , αντιπροσωπεία της
συνέχεια σελ θ
Αισθητές στη γεωργία οι συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής
Πολύτιμα συμπεράσματα σε ημερίδα στη Σπάρτη
Δημόσια συζήτηση στη Σπάρτη for Global Governance and
με θέμα -Γεωργία, Κλιματική Sustainability IFOGGS των
Αλλαγή και Βισιμη Ανάπτυξη Βρυξελλν .
Φούλος Κύκλος ή Ευκαιρία για
το Μέλλον πραγματοποήθηκε εδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, άνοιξε την
το Σάββατο 30/11 στη Σπάρτη . εκδήλωση επισημαίνοντας ότι
Διοργανωτής ήτον το Ελληνικό n κλιματική αλλαγή έχει ηλέον
Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτε - μπει στην ατζέντα και της εξωρικής Πολιτικής [ΕΛΑΜΕΠ, στο τερικής nολιτικής και ασφάπλαίσιο του ηρογράμματος Ελ - λειας , με τις οποίες κατά κύριο
ληνικό Φόρουμ για τη Βισιμη λόγο οσχολείτο μέχρι τρα το
Ο κ. θάνος Βερέμης , αντιπρόρειακής Ενότητας Λακωνίας).
συνέχειο σελ 7
Δέκα προτάσεις
για τη Σπάρτη
του Γιργου Πουλοκέφαλου
.> σελ. 3
Ανόπτυξη ΕΛΦΟΒΑ) Που έχει ΕΛΙΑΜΕΠ.
ιδρύσει μαζί με το Foundation
συνέχεια σελ 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα