Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 10/12/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7250
27 χρόνια
Τι δείχνουν τα στοιχεία του Προϋπολογισμού
Πς Πέρασε ξανά σε πλεόνασμα ο ΕΦΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
επιβολή χρεσεων σε καταθετικούς λογαριασμούς
Γιατί οι τράπεζες. .
Aνακυνκόθηκαν
"uweδιχνουν τις καταθέσεις!
ανηέςτου ηργράμ
ματος του ΕΕ γα Την
Ψρμή καμοτυμά
Ερχονται νέα αντικίνητρα των τραπεζν , Προκειμένου να στρέ
Ψουν πελάτες από τις καταθέσεις προς άλλα επενδυτικά προϊόντα.
Η υπερβάλλουσα ρευστότητα Που δημιουργούν οι κεντρικές τρά
πεξες και Πόσο αναμένεται ότιθα διατηρηθεί.
(0 λόγος καταθέσεων
φνεται στο 669% Υπάρχει
μια υπερβάλλουσα ρευστότητα της τάξεως των
Τριν δισ. ευρ και εκτ μούμε ότι η κατάσταση
αυτή δεν έχει Πρόσκαιρο
χαρακτήραν.
στη Βουλή
Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή αναμένε
ται να συζητηθεί και να Ψηφιστεί στη Βουλή το
νομοσχέδιο για Το σχέδιο "Ηρακλής, Πoυ
αφορά στις Τράπεζες και το θέμα των κόκκινων
δανείων.Το υπουργείο Οικονομικν Προχωρά
σε Τριπλή οικονομική "Παρέμβαση" στη Βουλή,
καθς μέσα σε 12 ημέρες θα Ψηφιστούν δύο
νομοσχέδιο και ο προύπολογισμός Ειδικότερα
για το φορολογικό νομοσχέδιο ξεκίνησε σήμε
ρα και ολοκληρνεται αύριο η συζήτηση στην
Ολομέλεια . Την ερχόμενη Πέμπτη εκτός απρο
όπτου θα μπει στην επιτροπή της Βουλής Το
νομοσχέδιο για Τις Τράπεζες και θα ψηφιστεί
την αμέσως επόμενη ημέρα . Θα ακολουθήσει
από Τις 14 έως Τις 18 του μήνα η συζήτηση για
τον Προϋπολογισμό.
Roσία: Ελινική
πρυπή α δαμησμό
ματον καλύτερο
φωμαμό
διακοπν
Πιμ πμαρη
μηανμή
Πλίπτή αιότη
tndiη
Tualiηn
Σε Τέσσερα σημεία ίδιο ποσοστό μεία
εστίασε την κριΤΙ κή
πτσεις Τίποτα.
- Η μετατροπή από
δημοσιονομικό
κενό σε Πλεόνα άλλων Πως είναι
σης σε πλούσιους λάθος οι μισές επιχειρήσεων .
φοροελαφρύνσεις
να Πηγαίνουν στις
στο 2,5%
και φτωχούς δίνεις
ΟΙΚΟΥΟΙΙΚ
αφορά στην οκο
νομική Πολιτική
της κυβέρνησης ο
κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος τυ
ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης συνολικό Πακέτο,
Τσακαλτος
Ειδικότερα επεσή- φρύνσεις γίνονται τηριστικά Πως Το
Πολλά
πλούσιους και λίγα επιχειρήσεις . Για
στους φτωχούς
-Οι μισθωτοί και οι
συνταξιούχοι παίρστους
σμα για Το 2019
ελάχιστα . εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την
σημερινή
ερηση Προς τα
να προσθέσει Πως
και σε αυτή την
περίπτωση γίνεται περίπτωση
με άδικο τρόΠο και
ανέφερε χαρακ
18 μήνες
Επιδότηση μισθολογικού
κόστους στο 1009% στην
Ηπειρο
καλύτερη
- Είναι λάθος Το
αναθευρ τον μήνα, σε
πολλές
πτσεις 17 ευρ στοιχείων για την
Τον χρόνο και σε
καθς οι φοροελαΤων
περιανάπτυξη από την
80% Των φοροεΑνέφερε μεταξύ λαφρύνσεων Πάει αρκετές
με λάθος Τρόπο.
μανε Πως:
-Όταν δίνεις Το
ΕΛΣΤΑΤ.
Περι2η
Created by Universal Document Converter