Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 10.12.2019
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
Αρ Φύλλου: 6430
ΑΘΗΝΑ
Το σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ χαρακτηρίζεται ως <σημαντικό βήμα
Περαιτέρο χειαλιακή ενίσχυση των τραπεζύν ζητά η ΤΕ
Με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση
Στο 2% από 4570ο φορος Τια τις μετιγραφές τον αθλητν
Τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο
220 για τις μεταγραφές των αθλητν , περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στην Τροπολογία
που κατέθεσε η χυβέρνηση στη Βουλή.
Έλληνες
εκπρόσωποι
εξελέγησαν
, λ1ΓL
-ωμή, ."
ξΤΝ 34
στην Ε.Ε.
Βιοτεχνιν
0, Μ ΦΕ2ΤΣ
αΡΑΝΑ
Αναλυτικά , με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδι
ότητας του Υπουργείου Οικονομικν, προβλέπονται τα ακόλουθα:
Βράβευση στην Κίνα
για το Επαγγελματικό
Ετιμελητήριο Αθηνν
La. Ορίζεται, από 1-1-2020, φορολογικός συντελεστής 22%, | μικρομεσαίων
από 45% που ισχύει, για τα ποσά που καταβάλλονται από
αθλητικές αννυμες εταιρείες σε αθλητές για την υπογραφή
συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας , εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρ .
SMEunited
Αντιπρόεδροι της Ευρωπακής Ένωσης Βιοτεχνιν και
μικρομεσαίων SMEunited,
αναδείχθηκαν ο Δημήτρης
Ασημακόπουλος,
πρόεδρος της ΓΣΕΒEΕ και ο
Δημήτρης
μέλος του ΑΣ της ΕΣΕΕ,
κατά τις εκλογές που έγιναν
στις 3 Δεκεμβρίου, στις
Βρυξέλλες ,
Δημητριάδης,
Στο ύψος τους
τα φέσια Δημοσίου
Πρόεδρος της οργάνωσης εξε .
λέγη ο κ. Alban Mageian, ο
οποίος θα αναλάβει από την
1η Ιανουαρίου του 2020. Τόσο
ο x. Maggi ar, όσο και η απεοχόμενη πρόεδρος , Ulrike
Rabmer-Κoller, έδωσαν έμφαση στη νέα Ευρωπαϊκή Στο
ατηγική ΜΜΕ , η οποία έχει
εξαγγελθεί από την νέα πρόε
δρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , Ursula von der Leyen,
όπως και στα ζητήματα της
Ψηφιακής μετάβασης και του
οικολογικού προσανατολι σμού των ΜΜΕ.
ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙ ΜΕ Η ΤΗ Ο
στην αγορά
ΑΘΗ ΜΟΝ
Την εξαιρετική τιμή να βραβευθεί στο Πεκίνο , στο
πλαίσιο του συνεδρίου με την ονομασία The Belt ad
Road Global Chambers of Commerce and Associations
Στο ποσό του 1,629 δισ. ευρ
διαμορφθηκαν
Οκτβριο οι ληξιπρόθεσμες στροφές φόρων σημείωσαν
υποχρεσεις της γενικής
κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα έναντι 1,637 δισ.
μήνα , Σεπτέμβριο .
ητα από το υπουργείο Οικονομικν , οι εκρεμείς επ τον
Conference (GCCAC 2019), , είχε το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνν.
οριακή μείωση τον Οκτβριο στα 828 εκατ. ευρ έναντι.
874 εκατ. ευρ τον Σεπτέμ βριο.
Πρόχειται για το σπου δαιότερο συνέδριο που διορ
γαννεται στην Κίνα σχετικά με τα Επιμελητήρια ανά
τον κόσμο και τη συνεργασία αυτν στο πλαίσιο της πρυ
τοβουλίας ΟΝE ΒELT ONE ROAD (Ο Δρόμος του
Μεταξιού) του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping.
προηγούμενο
Συνολικά δηλαδή , οι οφειλές
προς την αγορά φτάνουν τα
2,46 δισ. ευρ έναντι 2.503
δισ. ευρ.
Ταυτόχρονα,
προκύπτε ι από τα στοιχεία
που δόθηκαν στη δημοσιότ
Created by Universal Document Converter