Πρωτοσέλιδο Κόσμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΓΙΟ ΕΙΧΕΟ ΟΔΗΓΟΣ
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κάθειρξη 10 ετν
εποχικού προσωπικού σε 49χρονο για ναρκωτικά τρένου με LX. στο Κιλελέρ
Δέκαπροσλήψεις
Σφοδρή σύγκρουση.
. ΣΕA 0
ΣΕΛ. 6
Τρίτη
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
Κόσμ0
Δενεμβρίου
ΤΗΛ: 2411-115336
Κοmootosmelerissa.gr
Thessalianews.gr
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑP. ΦΥΜΟΥ 3.378
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙ0 ΡΟΥΧΩΝ ESKIMO ES6900
Επδότηση 6 εκιπ8
για τη θέρμινση κιτοικιν
XAPHTIKOTHTA
6 KIA
23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
100 ΣΤΡ.
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
At+ ENEPTEAKH
ΚΛAΣΗ
4XPONIA ETYHEH
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΙΣΚΥΕΙ
ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΒΕΚΟ WTX81 031
PIZKO AEPIO
XOPHTIKOTHTA
| ε 6000.000 ευρ επδοτεί μέσω ΕΣΠΑ η
|Περpέρεια Θεσσαλίας τους ιδιοκτήτες
| κατουκιν με χαμηλά εισοδήματα για τη
μετατροτή των λεβήτων αυτόνομης και
κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου σε λέβητες φυσι
κού αερίου , Η πρόσκληση αpορά σε χρηματοδότηση
Παpεμβάσεων για Την ενίσχυση κατοικιν που βρί
σκονται σε περιοχές της Θεσσαλίας με υφιστάμενο
B KINA
1000 ΣΤΡ.
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
3XPONIA ETYNEH
δύκτυο φυσυκού αερίου .
EEA. 8
Ένα δισέλιδο
Κόσμ0s
ΔΟΡΕΑΝ ΜΕΤΑDΟΙΑ, τE, ΕΠΗ
ΤE ΜΕAΙΠΧΕΥΜΠοΙ aΕΕ
με αγγελίες
εργασίας
από την περιοχή
της θεσσαλίας
-ΑΥΤΡΟΚΑΠΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
skywalker
ILECTENC
οu α Μaά στον n, val -ΜΗ
ΕΡ or3 Τ 23423085 ΤΑs H η
Κόσμ0s
τλομtη τηα.
Κόυμοs
ΤΟΥΣΑΒΕΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
Κυκλοφορεί ,
κάθε Σάββατο
Τuia τmo
Κόσμοs
ΕTΡνt

Τελευταία νέα από την εφημερίδα