Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. Ετος 63ο-Αρ. φύλλου 17.656 .Τιμή 0.60 E . Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
0 ΕΤΤΙ Ράμα απόλυτα υποταγμένος στα κελεύσματα του Τούρκου Σουλτάνου
OEPNTOTAN. ATAEI
ΟΕΡΙΤΟΙΑΙ. ΑΤΑΗ ΟΜΙ ΔΠΑ ΝΙΑΣ
Ο Ενατήθηκε μμστικά με τον Αβονό Πρωθυτουργό κι των υποσχέθηκε Όλαισυμφωνούν όιενα αναγχαία, αλλά διαφωνούν στο χρο
ατιστευή 500 στηπόν ματους στομοτοθες με ήνωστο απτάληγα
@ kitniρn apομίν μαμο α α ην λμοίαμγiπεης ηρύκ μς
Προκαλεί . κόντρες η μεταστέγαση
του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων
. Ε η Αλβανία ακόμη με pά ης πληγές της από Τον καταστροφικό σεσμό των 6,4 pίτερ
γiάδες κόσμου παραμένον ά
στεγο, η Ελλάδα και άλλες ευpω.
Τις αυπηρε σίεςν Του στη
διάθεση Του
Ταγίn Ερντο
γάν έθεσε για
μα ακόμη
φορά ο
Aλβανός
Πρωθυπουργός Ένι Ράpa, ότοντς
πάντα ως
στόχο την
Ελλάδα .
δηκήγελο Δεύδυνοη και διδάσκοπες μα τν πρόταση Είσάρια πάει στην Περβεπο Μουσκή
πoρεία πον μαθητόν τον σήμερα ο Δενυπόργουν διαθόσημα κτρα μέσα στηπδη αποντά ο Δίμς
ΑΝΑΛΥΣ Η
. Σε γρίpo για δυνατούς λύ
ες έχει μετατραπεί Το θέμα στέγοσης Του Μουσκού Σχολείου Βυσw.
viνωw , ro σποίο χει φέρει ms Η.
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
πακές χρες έουν σπεύσει να
, άμεση βοήθεια στη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
μω A ή Κoω
wα, ο Πρωθυπουργός Ένι Ράμα
επελεξε να μεταβεί στην Κωνστα νηνούπολη , προκειμένου να συμμετάσχει στη Διάσκεφη Του
Οργανισμού Ιαλαμικής ΣονεργαΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
λευταίες ημέρες σε αντιπαράθεση
τον Δήμο Ιωαννπν με τη Διεύθυση , Τους καθηγητές και τους μαθη
riς της pονάδας.
σίας που είναι ακαmελωμένος.
από τον Τούρκο Σουλτάνο Τa : Με εορταγορές, συλλογές ειδν, εκδηλσεις, κ.α.
Ερντογ .
Η επίσημη δκαιολογία έχει
να κάνει Ε η συνδρομή της
ουρκίας και των Ιαλαμικων χω.
ρν στην αντιμετπιση των εππτσεων από το σεισμό και t
δίως στην καταοκευή νέων κατοικκν -500 υποοχέθηκε ο
Ερντογάν -γα την κάλυψη των α ναηκν των σεισμοπαθν .
'Υπόσχεση που για να υλοποι ηθεί ασφαλς και -11η σεA
Μάτμε τνοφυογίπανη
tδuon ξnνά αι Pgμnss!
Σε αντιmαράθεση με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες
φέρνει τον Δήμο η ΤΡόταση για μεταφορά Του Μουσικού
Σχολείου ίωαννήων στην Κονoτητα Περιβλέπτου
Κύμα αλληλεγγύης ενόει
γιορτν σ'όλη την Ήπειρο
.Πgeιβάσεις στη Λαλή Αy. Μaρiaς πρανήγειλε ο Μ.Ελοάφ .
Σελ. Σ
------------------------ --- ----Στην ανόγκη μεταστέγοσης ου Πότε κλείνουν τα σχολεία!
Σχολείου συμφωνούν όλες ο πλευ ρές , αποτελί εξάλλου πάμο aίτpa
εδ και χρόνια της σχολικής του κανόμτας Ο χpος είνα Του προκλεί
τη διαφωνία , καβς ο Δήμος προκp
ναι ως λύση ο κίριο του πρην δη .
ματικού σχολείου Περιβλέπου , την
απορρίπτουν όμως καθηγητές και
μαθητές επικαλούμενο mν απόστα ση από τα Γιάννενα Μάλιστα , α π: λευταίοι Βα πραγματοποιήσουν σή
: μερα μοιή mopeiα
Βξμα θυπμrά -Ιόου
w oπό Πρήμαμlade
για τα Χριστούγεννα
. Τη Δευτέρα, 23 ΔεκεμβρΕ
ου θα χτυπήσει το πλευταίο
κουδούν γα Το 2019 Αυτό θ
σηματοδοτήσε mην έναp5η rων
Χριστουγεννιάτικων διακοπν
Σελ 6
0 Δoυής Ins Σρατάς είπε προκές στο Ελληνικό για την Τουρεία
ρας. Οι διακοπές rων Χριστου.
γέννων θα ξεκνή , - 11η σελ.
ΚΜη φοβάστε τα σκυλιά στη
γειτονιά μας που αλυχτάνε .)
ν Συγκινητική εκδήλωση για τον εύελπι Σχαρλάτο Ρουσέτη
oX Suu Sυγο Sriipo So Du
11ησελ
Aησυχία και προβληματισμός στην τοπική κοινωνία
ληθαίνουν τα χρούσματα βίας
στο Κέντρο Φιλοξενίας Κατσικά
. Εορταγορές, συλλογή και διανομή αδν πρτης ανάγκης , παραστάσεις και συναυλίες με φιλανθρωπικό σκοπό οργαννονται συτές
ης ημέρες παντού στα Γιάνντνα αλλά και σ ολάκληρη mην + 11ησελ
. Αυστηρό μήνυμα mpoς mν
Τουρκία έστειλε προχθές Το πρuί
από ro Ελληνικό Ιωwνiνων ο Δ.
οικητής της 1ης Στραπaς Ανηστράτηγος Κωνσταντίνος φλpoς ο οποίος παρέστη και μίλησε
σε εκδήλωση μνήμης και Τιμής
για τον Εύελπι Σκαρλάτο Ρωσσέ
m, γιo Του Ταγματρχη Σωτήριου
Ρωσσέτη, ο oποίος σκοτθηκε
στο πεδίο ης μάχης από τουρκΠα τον Επίσκοπο Διονύσιο Τον Φλόσοφο
Στον ιερέα Ηλία Μάκο το Ν βραβείο
Δηγήματος Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Νεαρός Αφγανός Τραυμάπσε 4 συμπατριτες του
. Προβλη
ματίζουν τα συχνά περιστατικά
βίας που κατα
Yράφοντα στην
δομή προσφύν Εργα του έχουν βραβευθείάλλες τέσσερις φορές
. Το Α' βραβείο Δηγήματος
της Ενωσης Ελλήνων Λογοτε
χνν στον Πανελλήνο και Π γκύπpo διαγωνισμό 2019 απt.
σποσε ο
Ηλίας Μάκος , από Τος παλαιόΤερους συνεργάτες Του εΠ.
Το διήγημά του "Μaτωμένη
Επανάστασηο αολογήθηκε από
mν κρτική επτρoπη -11η σελ
γων και μεταναστν στον Κα Τσικά, mν ρα
μάλιστα
στην Ήπειρο aναζητούνται και
νέοι χρoι φ
λοξενίας!
Οι τοπικές Αρχές έχουν κρούσει
Το καμπανάκι κηδύνου εδ και πολύ καιρό, φοβούμενοι όη η κατάσταΜελισσοκόμοι οπό τη
Ziσα στο 110 Φεστιβάλ
Ελληνικού Μελιού
ο θεστρωτός ερέας π.
κά πυρά στους Βαλκανικούς Πολέμους.
Η Ελλάδα πάντα δεχόταν απε
λές και πάντα τις απαντούσε, Τνισε
ο Κωwνος Φλρος Ανέφερε με έμ
φαση τα εξής χαρακτηρστικά Τα :
σκυλιά στην γενονά μας αλυχτάνε
και φωνάουνε αλά -11η σελ.
ση μπορεί εύκολα να ξφύγa , ζητuντας μα Τo προσετική προσέγγση Του εικίσθητou
. Στη ουλίδα 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.:
- 11ησελ.
ΜΟΝΟΣΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Ο ΠΑΣ!
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΒΟΛΕΣ
Την κορυφή της
Super League 2
πάτησε ο ΠΑΣ
rάννo μετά τη
νίκη Του νοντι
Του Δόξας Αρό.
μας ( 1-0 ) κο την
ήτα του Από λωνα Σμύρνης.
.Ο Κρioν στο
25' πέτυχε το
γκολ της αναμέτρησης στο-Ζωσιμόδες . Ασθητή βελτίωση στην
άμυνα παροσιάζει η ομόδα του Αργύρη Γανin
. Στη Γ Εθκή, ηττήθηκε η Ανατολή aπό το Σούλι (3-2). Στο Ερα
σπεχνικό , επική ανατροπή πέτιχον οι Χουλιαράδες στο Μησί (2-.
44. Νίκες για Πέραμα κα Μέτσοβο .
Ολη η αθλητική κίνηση στις σελδες 7 χαι 12
Η Tαπάνα Καλογιάννη για τις
συγκοινωνίες στην Παμβάτιδα .
Σκαμπανεβάσματα .
>Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
. Τον μηχανισμό Ε.LEΝΑ. δείχνει η:
ns Δημοτκής Παράταξης uφαλής
Αντιπεριφερειάρχης Ταπάνα Καλογιάννη , με επιστολή της προς
τον n.A. ως βασικό εργαλείο για την αναβάθμιση της
συγκοινωνίας στην Παμβτιδα Η κ. Καλογιάννη με αφορμή πρό
σφατο σχετικό άρθρο ου Κστα Καλτσή, γράφει τα ακόλουθα για
τη λίμνη, Τς συγκοινωνίες σ' αυτήν και την προστασία της
. Στην Ελλάδα σε κάποια πράγματα είμαστε εμπροστά , σε σχέση
με άλλες χρες , Στα περισσότερα όμως βρισκόμαστε πολύ χαμηλά
στον πίνακα αολόγησης! Αυτά τα σκαμπανεβάσματα ενός ολό
κληρου λαού οpείλονται κυρήως στην ιδιοσυγκρασία του, αλλά πρω
ήστως και στην παιδεία του
Στα θεκά του νεοέλληνα , το φιλότμό του, η αλληλεγγύη και η αν.
θρωτιά του! Στα αpνητικά του , ο ενθουσιασμός Του και ταχύταη
απογοήτευσή του σε ελάχιστο χρόνο! Το ευέξαο του χαρακτήρα
του, αλλά και η αγωνία του ενα ψοφήσει η κατσίκα του γείnoνas !
Σε άλλες χρες δεν σχυρζόμαστε πως όλα είναι ιδανικά! Ήταν
όμως χρόνια στην κανονικότητα, χωρίς να στηρίζονται στα δανεικ!
Ατασθαλίες όμως γίνονται παντού , ακόμη και με έντονο 4η σελ
, και πρ.
Κύρε Δευθυντά,
Σο φύλλο του Σαββάτου - Κυρακής 07-08/122019 τηςέκραης εφημερίδας σας, ο συνεργάτης σας , κος Κστας Καλτσής , σπη θέση
ΓΜΟΜΕΣ , δημοσίυε άρepo roυ με Τίλα Σχεδασμοί μα τη λίνη
αλλά χχωρίς ο Νησί κα τα καραβάκκ . Επί ων ευλόγων
54η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα