Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΘΕΛΕΙ ΥΑ ΜΕΙΧΕΙ 0 ΠΑΣ ΓΙΑΥΝΙΝΑ
Στην κορυφή μέχρι τέλους
ΠΑIΝΑ
Σeλ 15
NΕΟΙΑΓΩΝΕΣ
Τρίτη 10
Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6482
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneo iagones.gr
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΜΗ
ΣΕΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΤΕΣΤΕΤΑΣΗ
ΠΑΝΝΕΝΑ
Εντάξεις έργων από την
Περιφέρεια Ηπείρου
στο πρόγραιμμα Leader
uΠαραφωνίεφ σησκέση
Δήμου-Μουσικού Σχολείου
Eίκοσι οκτ tργα εντάσσονται στο
Τοπικό Πρόγραμμα ADER της
0ΤΑ. Αναπτυζιακή Ηπεipoυ. για
τς ΠΕ. Θεσηρωτίας και Ιωαννινων.
Ο συνολικός προϋnολογισμός των
28 tργuν ανερχεται σε 2.006 260
ευρω (συνολικής δημό σιας δαπάνης
1.05 εκ . ευρω) .
ΣΕΛ. 2
ΠΑΤΗΝ LM. ΝΤΟΥΑΧΑΝΗΣ
Προσφορά αγάπης
στη Λαϊκή Αγορά
MOVENO MZIO-AYKEIO
MANNINON
φρούτα , λακανικα , τρόφιμα και
αλλα είδη ουγκεντρωθηκαν στο
πλαίσιο της κπροσφοράς σγάnnς .
Που οργάνωσε η Κorνότητα Ιωνν νων σε συνεργασία με τους εμπόρους και τους napαγωγής της Λαϊκής Αγοράς Αγίας Μαρίνας για την
ενίσκυση της Ιερoς Μοvης ΔουραΣΕΛ. 8
χάνης .
ΕΠΜΕΛΗΤΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΝ
Κορυφνοντα οι εκδηλσεις
γμα τα 100 χρόνια
οι εκδηλσεις για τον εορτα σμό
των 100 χρόνων λειτουργίας του
εμπορικου και εnaγγελματικσύ Επ
μελητηρίου Ιωαννίνων κορυφνονται στη 8ιάρκεια της εβδομάδας. με
τη φίλοενα του Διοκηικο ΣμΒουλίου της Κεντρικής Ενωσης Επμελητηρίων Ελλάδος στην noλη
Μουστκή nopela στο κέντρο των Ιωανννων 8α Πραγματοπonσουν α μαθητές του Μουσικού Σχολείου.
Οι μα8ητές oπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του 15μελούς διαφωνούν με την ενδεχόμενη μεταφορα του σκολείου
τους στην Περβλεπτο εκτιμντας ότι κάτι τετοιο δα οδηyησει σε διαρραn μα 8ητικού δυναμικου και Σητούν αnαντnσεις αno όλους τους αρμοδιους
ΣΕΛ. 5
ΤEΕTΜHΜΑ ΗΠΕΙΟΥ
|Ολοκληρθηκε ο πρτος
|κύκλος διαβουλεύσεων
για m νέα διοίκηση
nόους ν4ΜοΣΕΛ. 7
0p5 A ωμ
Στην τελική ευθεία οι Στέγες
Ενας Πρτος κάκλος δεργασιν για τη
συγκρότηση mς νέας διοκησης του!
Παραpτήματος Ηmelpoυ του ΤΕΕ ολοκλη
ρuθηκε στη διαρκεια της περασμένης
5οοpοδος.
Την περασμένη Τετάρτη το βράδο πραyματατοηrκε η 2n διαηαραταζιακή συνα νιση, με αντικείμενο τα οργανα διοί κn| aης της νέας anteίaς του Τ/TΗ Συμμετείκαν σε αυτην εκπρόουnου των nαρατά|Sεων της ΔΚΜ. της ΔΕΣΜΗ, της
ΕΝΩΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και της ΑΚΜΗ & συμμετεκαν. oως και στην 1η διαηαρατα ιακή
συναντηση, εκπρόσωπο τηs
ΔΗΜΟΚΡΑΠΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΕΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
| ΣΥΝΕΡΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΝ.
υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Στο τελικό στάδιο για να $εκινησε
η λιπουργια τους . Βρίσκοντα οι
Στεγες Υnοστηριzόμενης Διαβίωσης
της ΕΛΕΠΑΠ Ιωανννων.
Εινα το πρτο ργο naνελλαδικα
Που δίνει τη δυνατότητα της αυτoνομης διαβίωσης ατόμων με σοβα ρές αναnnρες και πλέον , η &οκηση της ΕΛΕΛΑΠ με τρά αντίστροφα
το χρόνο για να ξεκινησει η λεΚατοχύρωση καινοτομιν σε μια στάση
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΑΝΟΙΞΕ Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑ ΓΙΑΝΕΝΑ
τουργία των στεγν, αφού επεράστηκαν καα τα τελευταία Υραφειοκρατικά μποδι
και της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΣΕΛ. 3
0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟM ΗΧΑΝΙΚΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΣΕΛ. 8