Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερική Εφημερίδα τms Hπείρου-Ιδρυπs Ειθ Taύλλαs- Eios 930-- Αp. Φυλου 24704-Τρίτη 10 skSμβρίου 2019-060 Ε
δσε αυα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
KAOHMEPINA
Νίκησε τη Δράμα
και Πάτησε κορυφή
Με ΠυξΛαξξεκινά
το Stage
Εθελοντική αιμοδοσία
από τον ΟΚΠΑΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ 8.
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
11/12
δοε ζωή
Αντιδρούν μαθητές και εκιαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων οτη μεταστέγαση
από τη νέα οχολική χρονιά, αμφισβητντας τους λόγους Που επικαλείται η δημοτική αρχή
Έκλεβαν ηλικωμένους
οι πλανόδιοι Πωλητές
ΤΟΥΣ ΠΕΦΤΕΙ ΜΑΚΡΙΑ
Η ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ
Με το Πρόσημα πuλnoης κλινοσκεnouότων και εδν οικοκής χρήσης
κατάφερναν ένας 65χρονος και ένας
43ρονος νο μηονουν σε σπίτια ηλ κωμένων όnου επέστρεφαν στη συνέκεo γονα κλέψουν
ΣΕΛΙΔΑ 6
Χρήσιμο και για
τον τελευταίο ιδιτη
Tον κίνδυνο
αποδυνάμωσης του
σχολείου και την
ακαταλληλότητα
Με Τνunογpοψή υμφνου συνεργοσς μετοξύ του Οργονιαμού
Βοrχoνικής Βιοκτoaς (0ΒΙ Και
του Επιστμονικού και Τεχνολογκού
Πάρκου Ηnερου συνυάστκαν το
εγκαίνα λεπουργίας του νου nep .
φερεακού γραpείbu tου 0ΒΙ με έδρα
το Γόνενο, mνnεpoσμένη tτάρη
ΣΕΛΙΔΑ 6
του νέου κτιρίου
Προβόλλουν αι
αντδρντες ζητντας
την κατασκευή
νέου διδακτηρίου
Γα υποκνούμενες
οντιδρόσεις κάνει
λόγο η δημοτική αρχή,
αφήνοντας όμως
ανοιχτό το ενδεχόμενο
επανεξέτασης, ον
κατατεθεί άλλη εφικτή
Πρόταση .
5ου Τ
Προσφορά αγάπηφ
για τη Δουραχάνη
Μουσικο Σοto
Dri ΜΗΔΕΝ
Φρούτα, λαχανικά , toopμα και ά λα εEn αγκεντρθηκαν στο πλαίτιο
ης poopοράς αγάπη , nou οργόνωσε η Κονότα Ιωοννίων σε συνεργοσία με τους εμπέρους και του
napoyuγoύς ης Λαίκής Αγοράς Αγ ος Μαρίνας γα mvεvoυση ης l ρός Μoνής Δαυραχάνης
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Προς έκριση
ΣΕΛΙΔΑ 5
το τεχνικό Πρόγραμμα
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΝ Ο. ΜΠΕΓΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΡΡΙΨΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κλυδωνισμοί
στην Ενότητα Πολιτν
Νέα Πάννενα
Στα Πάνενα
η δευρυμένη
συνέλευση
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Σελειτουργία
από τον Φεβρουάριο
Μικρές
Αγελίεs
θρυαλλδο εξελξεων στο εσωτερικό της αΕνό τιτας Πολιπν Νέο ΠάνwενO Eν
δεχαμένως νο anot λέσει η συνεέρίαση της poμμοτείος τς ποράταξης τν
ηρoηγούμενη Τρίη με ορατή ην ηeανότητα οκάμη καιμος nηρής onοχpησης Κορυφαίος δημοτκός σύμβουλος της Παρόταξης Μπέγκαι με nολύχρovη ενασχόληm στο κοινό , εξέφρασε ανο κτό τ δαφωνία του τόο με τον τρόπο
επουργίας της παρόταξης όσο και με τη στόση nou έχει κ
σημασίας θέματα γο τον δήμο, χρενοντος ευθέως ευθύνες Προσωnικό στον
Επεφαλής ης
Στα μέσα του Φεβρουσρίου αναμένεται να ξε κινήσει η λειτουργa των Στγν
Υποστηρζόμενης Διαβίωσης ης ΕΛΕΠΑΠ Ενός πρωτοπόρου έργου σε όλ
την Ελλάδα που χprμaτοδοτήθηκε αnό ω ΕΣΠΑ και Βα εξυπηρετεί τς ανe Υκες 28 ωpελούμενων στόμων με αναπnρi .
τήσει σε με ίζονος
Erοάσες
Πωλσεις
tνησίας
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 28 ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ANΑΚΟΙΝΩΣΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αγροτική ανάπτυξη με. Παραδοσιακές φορεσιές,
Καλέστε στο
2651026300
ΣΕΛΙΔΑ 7
BNTASE