Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
)ΕΛTΑ
ΒΡοια.
ΔΕΥΤΕΡΑ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑR ΦΥΛΛΟΥ 2308
1,00 €
[email protected]
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διατήρησε στις ίδιες τιμές
τους δημοτικούς φόρους
γιορτή
ΟΓΡΟΠΙΑ
tΖΕΣΤΗΣ
Ζεσταίνου νω τα τρακτέρ
οι ροδακινοπαραγωγοί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διανομή ξηρν προϊόντων
ΧΡΙΕΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΚΑΝΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12
ΠΕΡΙΒΑΠΜΟΝ
Πωακίδες απαγόρευσης
αλιείας τοποθετήθη καιν
στον Τριπόταμο
ΠΛΟΥΣΙΕΣΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ-ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
ΜΟΖΟΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΦΟΥΡΕΙΡΑ-ΠΟΡΤΗΣΟΚΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΩΣΙΚΑΜΠΑΛΕΤΑ
ΠΟΙΤΕ ΠΜΑ
Εκλογές στο Σύλλογο
Βλάχων Βέροιας και
στον Τουριστικό Όμιλο
Βέροια
ΞΕL 45
Μμυκάί ον
δρονίας
ΠΟΛΙΤΣ ΠΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ
ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
. . .δεν έπεφτε καρφίτσα. ..
Η ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινσει οφ
ενός την αντικατάσταση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης με 25 νέα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα της εταιρείας
GAMBRO, μοντέλο ARTIS , με σύστημα ON LINE αμοκάθαρσης. και οφ' ετέρου την επέκταση των ωραρίων λετουρ
γίας κατά μία βάρδια, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες των νεφροπαθν της τοπικής κονωνίας
Με αυτή την δεύρυνση δημιουργούνται 25 νέες θέσεις θεραπείας αμοκάθαρσης και παράλληλα παρέχεται σε κάθε νε .
φpοπαθή η επιλογή της επιθυμητής βρδιας αμοκάθαρσης, όπως και η δυνατότητα να υποβληθεί , εάν κρίνεται ιατρικά
αναγκαίο , στην ΟN-LINE αιμοδιαδήθηση .
| Η Δεύθυνση της ΜΧA Ευαγγελισμός, α Ιατροί και το Νοσηλευτικό Προσωπικό, ασθανόμενοι ιδιαίτερη κανοποίηση
από την αναγνρση των προσπαθειν που καταβάλουν για την συνεχή βεληίωση της ποότητας των προσφερόμενων
θεραπευτικν εργοσιν , προβαίνουν σε αυτήν την ανακοίνωση , με γνμονα ης αυξημένες ανάγκες των νεφροπαθν.
Η ΜΧΑ υποστηρίζεται αγγειοχειρουργικά από το Χειρουργικό Τμήμα της Κλνικής ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στην Βέροα ως
προς την τοποθέτηση καθετήρων και δημιουργία αγγεοκής προσπέλοσης ( καθετήρες , fstule), επεμβόσεις ο οποίες
προσφέροντα στους οσθενείς χωρς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Ευχαριστούμε τους οσθενείς της ΜΧΑ Ευσγγελισμός που εμπιστεύονται την υγεία τους σταχέρια των εξειδικευμένων
ατρν και του έμπειρου προσωπικού που διαθέτει η μονάδα , και διαβεβανουμε ότι θα καταβάλουμε κάθε
προσπάθεια, στε οι προσφερόμενες υπηρεσίες να συνεχίσουν να παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
rporPorη
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΝΝΕΑ Ι ΕΝΝΕΑ | ΕΞΙ
ΑΚΟΥ.ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ!
Μονάδα.