Πρωτοσέλιδο Kontra News: "Σύνδρομο Άκη" προ των πυλών ΥΕΘΑ και κυβέρνησης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KO NTRA
ΔΕΥΤΕΡΑ
9.12.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1802
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΕΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΤΟΠΟΙ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ
ΠΙΕΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ 7 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ
"ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΚΗ"
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η ΛΙΒΥΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ
ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!
ΣΕΛ. 3
ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
οΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ nv κρίση στιs σχέσεις Ελλάδ0s-Τουρκίαs μεσάζοντεsναρo
Βερτζήδεs και μεγολόσχημοι εν ενεργείο και απόστροτοι στροηγοί εnιχειρούν να
επανοφέρουν στιs Εvoηλεs Δυνάμειs το δόγμα Τσοχοιζόηουλου.
Τραβάει το σχοινί
η Άγκυρα
H Τοupxio ετοιμόζετοι να στείλει ερευνη
Τικό σκόφ0s σην Κρήm .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Η nαγίδα της Χάγης
ΜΕΤΑ Τv Τουρκία και ηΛβoη ενεργοnonσε
το μνημόνιο για την ΑΟΖ και τη στρατωτική
συνεργασία με την Αγκυρα . Η Βιασύνη τms
Ψευδοκυθέρνσns Tms Τρίroλs συνeeεται με
τα σκέδια του Ερντογάν οonοίos είναι έτοιμο
να ηροχωρήσει στο επόμενο βήα .
ΕΕ ΑΛΛΟΥ ο unοuργόs Ενέργειαs ms Τouρκή
as ήταν αυτόs nou npooνήγγειλε γεωρήσειs
σε οικόπεδα nou nεριλομβάνει η nαράνομη
οριοθετημένη ΑΟΖ Αυτό σημαίνει όι οι κνή
σειs του Ερντογάν έχουν στρατηγικό χορακτήρα επχειρνιas να διομορφοουν τατελεσμέ
ναγεγονότα .
ΑΝΛΩΣΤΕ στόχ0s ms Άγκυρas tivo μέσα αnό
θερμό εnaισόδια να εβάσαι Ευρηη και Αμε
ρική και να nέσει την Ελλάδα να συρθεί στο
Δεθνέs Δικαστήριο ms Χάγns . Η ηροσφυγή
στη διατησία δεν είναι εύχολη υnόθεση . Γor
ματίτοια εξέλξη ευμονεί κνδύνοu .
ΕΛ 10
ΣΕΛ, 3
ΘΑ ΣΤΗΡΙΕΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
0... ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΝΕΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΟΘΗΚΕ
TETPAMHNH
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΣΕΛ 9
ΠΡΙΝΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΑΡΩΣΕ ΟΛΑΝΘΙΜΟΣ
Αναδείχθηκε
Μέχρι το έλοs του μήνα
θα έχει ηιστωθεί στοus
λογοριοσμούs όλων των
δικοιούκων νοικοκυριν το
nooo των 700 ευρ .
ΕΛ 11
. Ευρωπαίos
Σκηνοθέτηsw
τns χρονιάs
ΣΕΛ. 8
ΣΥΝΕΚΕΙΑΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 7
ΦΟΡΟΛΟΓΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΠΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΠΙΚΕΙΡΗΣΕΙΣ
εδ πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου,
Προβλέπει - μεταξύ άλλων-μεισεις
στη φορολογία των εισο δημάτων
φυσικν προσΠων και επιχειρήσεων ,
καθς και στους συντελεστές ΦΠΑ
ορισμένων αγαθν , φοροαπαλλαγές
για αναπήρους , Πολυτέκνους ,
επενδυτές και εταιρείες
KO NTRA24
ALATZO
ΣΕΛ. 8-9
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KΟNTRA