Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Περιορισμένη η συμμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
με τον κανονισμό για τα προσω πικά δεδομένα .
Κατερίνη, Ετος δεκατο neμπτo , τεuχος 52, heyέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
Τιμή φύλλου 2 pω.
Ο δήμοι δεν έχουν χρόνο
για GDPR
www.eptanews.gr