Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
KTAΚΗΒ ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗE ΡΟΔΟΥ μ
AΡΦΜΟΥ 236540ΣΣ
Απάντηση για τους Τα σχέδια
μουσουλμάνους
της Δωδεκανήσου
Απροστάτευτοι
οι αστυνομικοί
στις μεταγωγές
του δήμου για
την Παλιά Πόλη
Παpουσιόσηον anό τον oνoμορο Σ
Δράκο σε ουνόνηoη με τους κατούου
ΣΕΛ 5
Επονη διαμορτυρία με οφορμή τα nρόσpατα
nepστοτικό στο νno ης Λέpου
Με anodέτες όοους npoοθούν να δημ
ουργήσουν μεoνoκά ζtματα
. ΣΕΛ.5
ΣΕ ΕΠΙΦΛΑΚΗ
ΓΑΤΣΤΟΥΡΚΙΚΕΣΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ορατός ο κίνδυνος
να υπάρξει θερμό επεισόδιο
στην περιοχή του Αιγαίου .
ΣΕ 3Καταστράφη καν
οι αγροτικοί δρόμοι
στα Λάερμα
Νέο φυτικό είδος
βρέθηκε στη Σύμη
"amupγεor σς.
ΠΑΥΤΙΗΟ
npnότ moneς
ποιpύ καθeμομεύ).
ς anappgruts
φυ μω pέ
epκές pέ
noπεμΑ
ωox Κ
TYAATMA
pιwηίο
SELF SERVICE
Express
CarWaa ΔΕΝ χρειά α
οι κάτουκοι του κωpού δεν μπορούν να no στο
κωρόφια τους
σκούηισμοα
uw 7unEν
Berάe.
. ΣΕΛ. 23
Lttu e
Στον εισαγγελέα
οι γονείς της Κρεμαστής
Γomw καόστο του οιβρίου στο δημοτκό ολεία
0.50ε
AΗpακέεδν 152, laaσύς Ρέόnς
ni 310' 1 raο Μolste.
ΣΕΛ. 16
ΣEA 11
6ΡΕΜ κ