Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

9

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2519

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ Λ. ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗ

Η ΕΛΛΑ∆Α ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΡΡΗΚΤΟΙ ΟΙ ∆ΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

«Μας στενοχώρησες
όλους, Λουκία»

∆ιπλωµατική
αντεπίθεση

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 12

ΕΝΩ ΧΑΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ»
ΤΗΣ ∆.Κ.Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ

Αναταράξεις
στο Τ.Ε.Ε.
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΕΛ. 3

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ: 8 Ε∆ΡΕΣ
Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σαρωτική
επικράτηση

Σκληρή «γραµµή»
για την υπογειοποίηση
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
ΠΑΝΟ... ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΜΠΑΤΡΑΪΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ
ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΥ
ΜΕ ΤΗ «ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ»
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 11

Ο Υπ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ν.∆.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΣΤΗ «Γ»

ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ

Νέες δουλειές
ΣΥΡΙΖΑ- Ν.Ε. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Τα 55 µέλη
στην Αχαΐα
ΣΕΛ. 3

ΧΕΙΡΟΠΕ∆ΕΣ ΣΕ 37ΧΡΟΝΟ

Εισαγωγή
κοκαΐνης
µέσω Πατρών!
ΣΕΛ. 7

και φοροελαφρύνσεις
ΣΕΛ. 6

«Όχι απάθεια,
εγρήγορση
και προτάσεις»
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 17-32

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Επίθεση
σε διαιτητή!

ΚΑΙ ∆ΙΑΠΛΗΚΤΙΣΜΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΕ... ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

n ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:
17.00 ΜΕ ΧΑΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ
n Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ:
ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΙ ∆ΙΑΓΟΡΑ