Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
3, ΟΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9985-ΕΤΟΣ 340-TΙΜΗ 1.5 Ευρ -ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 500.000 ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
BRAIN
GAIN.
ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Αφρός
Φυσαλλίδες
Σελ. 7
Η αντιστροφή του brain drain είναι κρίσιμη αλλά για να επιτευχθεί
χρειάζεται να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής
οικονομίας. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν , σύμφωνα με τις διαθέσιμες
έρευνες την έλλειψη αξιοκρατίας, τη διαφθορά , και τις κακής ποιότητας
κοινωνικές παροχές και εργασιακές συνθήκες.
Από την άλλη, μέσω της επιστροφής του ανθρπινου δυναμικού που
έχει εργασθεί στο εξωτερικό μπορούν να εισαχθούν γνσεις και δεξιότητες που λείπουν από την ελληνική οικονομία, μετατρέποντας το brain
drain σε brain gain. Η αντιμετπιση του φαινομένου συνιστά κορυφαία
εθνική πρόκληση . Ο ΣΕΒ ζητά να γίνει εθνικός στόχος η επιστροφή των
" εκατοντάδων χιλιάδων μορφωμένων και ικανν συμπολιτν μας που με τανάστευσαν".
ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΙΛΑΡA
Σελ. 4
ΑΠΕΛΑΘΗΚΕ Ο ΠΡΕΣΒΗΣ
από 140.000
Στην Ελλάδα τmν Πέμπτη
θάνατοι
το 2018
ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης
Σελ. 6
Σελ. 2
THN TPITH
Συνέδριάζεη
ΤΟ Συμβούλιο ερικήςΙoλτίκς w15ia
Προειδοποίηση
για 15 επικίνδυνα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΠΗ
Νέο κύμα
κακοκαιρίας
καλλυντικά
πραραά
Σελ2,
Σελ 4
Σελ. 4