Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ:
ΣΑBΒATO 7 ΑΕΚΕΕΡΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗE ΡΟΔΟΥ
ΑΡΟΥΛΟ 23540ΣΛΣ
Πρέπει να δοθεί λύση
για τα δάνεια της
Συνεταιριστικής
Τράπεζας Δωδεκανήσου
Αθος κρίθηκε
ο διευθυντής
του Κτηματολογίου
Εεσπάθωσε κατά
του περιφερειάρχη
ο δήμαρχος Λέρου
Αnό το Τρφελές Εφεπίο αi Κooυpγημάτων
ύστερα ano nαλύμηνη nepnέπια A
Τον καλεί να στορατήσει Τwν όδοon φοδρν δων
IEA 4
IEA 5
, Τι προβλέπει το
τεχνικό
πρόγραμμα,
του δήμου nou
εγκρίθηκέ αnό
' το δημοτικό
συμβούλίο
IEA. 6-7
ΕΡΓΑ57ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
102020σονησίμας
1258 κλήσεις
από την Τροχαία
σε ένα μήνα
Γακθε είους αροβόσευ ά το φοισί
Επιτυχημένη
η εκδήλωση
της "Μέλισσας"
Amali
Coant
κad poτούν
κ aαπαr
. ΣΕAΟ
378 τουρίστες
αφίκθησαν
τον Νοέμβριο
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΟ ΑΜALΗ ΟAST
Εue τi TΜlπιm ΚΤm Fa α 1
Ερε Πρμα mνας 370 - Πρrpte π
Tn spenasων 57 3939 α
Παλλοί
nepooύεpo
εov έpe
nέpuo
• IEA. 11
Ερε συν Αθήνα γα τν είσοη αnόpων φoπτν του
mooύ μας
. ΣΕA. 20