Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1371 ΕΤΟΣ 31ο * ΤΗA.: 26510 22044
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail : [email protected]
FAx: 26510 79437
Στοίχημα ζωής για τον Περιφερειάρχη το χτύπημα κατά της ανεργίας
ΚΩΡΕ ΚΑΟΥΣΤΕΝΕΝ ΗΗΜΟΓΗΣΗ
ΑΓΗΝΑΤΩΝ ΤΑΝ ΙΑΗΡΣΕΑΜ
Ο Στα Γιάννενα (προχθές) ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης
Στην αναδρομή του σχεδιασμού του καινοτόμου προ- Περιφερειάρχης στη Γερμανία το 2014. Εκεί διαπίστωσε πως
γράμματος απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προ - ο Δήμος Στουτγκάρδης στις καλές πρακτικές- που εφάρσόντα , αλλά και σε λεπτομέρειες που αφορούν το μοζε , περιλαμβανόταν και πρόγραμμα απασχόλησης ανέρ
περιεχόμενο της πρόσκλησης , αναφέρθηκε σε σημερινές γων επιστημόνων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση
του δηλσεις ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος δεξιοτήτων, το οποίο χρηματοδοτούνταν από το
Καχριμάνης . Ειδικότερα, ως προς τον σχεδιασμό ο Περ - Κοινωνικό Ταμείο. Στη συνέχεια μετά από διαδοχικές επα φερειάρχης ανάφερε ότι αυτός προέκυψε μετά από επί - φές που είχε με τις Υπηρεσίες των Υπουργείων , η Ειδική
σκεψη που είχε πραγματοποιήσει μαζί με τους άλλους Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας , Συνέχεια στη σελ 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Κρύβονται οι
σύμμαχοί μας
Το εξισνουν
Η Ελλάδα μόνη
απέναντι στην Τουρκία
με το ουίσκα
Να τα εκατοστίσει
1 ορές πάνο
ο ειδκός φόρος
κατανάλωσης
Η ΕΦΗΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΑ 34 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
Στις ωμές απειλές αμφ.
σ ήτησης της αληνικής
κυριαρχίας , εισβολής και
εχμετάλλεισης της υφλο Κι όμως , στον κανόνα της
συναλλαγής των ΜΜΕ με τις
χουτίδας ε μέος mς ματο τσίπουρο!
Τουρχίας , η χυβέρνηση
εξουσίες , υπάρχουν εξαιρέσεις.
Μια από αυτές, είναι η εφημερίδα μας
Η εφημερίδα μας
συμπληρνει 34 χρ Νέα της Ηπείρυ
νια ζωής , Η αλήθεια
λοιπόν είναι ότι η δη- ΤΑΤΟΝ ΕΙΣΒΟΛΕΝ
Σννέχεα τη οελδa 15
του Κυριάκου Μητοοτάκη
Συνέα στη σελίδα 23
Δωρεάν
ΕΠΙΕΛΟΥΣ, ΜΕΤΡΑ
Δηλσεις Καχριμάνη για το γεφύρι της Πλάκας
νοσηλεία
Οι κόποι αμείβονται
μοσιογραφία ,
ασκείται οωστά , έχει
την υποχρέωση να γί
νεται συμπαθής μόνο
στους αναγνστες που
Γράφει ο
σε ιδιωτικά
τοσοκομεία
όταν το ΕΣΥ
Ζ.Πανταζής
Ο Περιφερειάρχης κ. Αλεξ
Καχριμάνης , απαντντας σε
ερτηση , σχετικά με την εξέλιξη
των εργασιν για την αποκατά
σταση της ιστοριχής γέφυρας
Πλάχας , δηλωσε χαι τα εξής
.Είναι ένα έργο που συμβολίζει
την ενότητα χαι την χοινή προσπάθεια . Συέχεu στη σελίδα 3
Δικηγόρος
αναζητούν την ουσία των πραγμάτων . Σε
όλους τους άλους , ο δημοσιογράφος μάλλον γίνεται αντιπαθής
δίχως να το επιθυμεί ιδιαίτερα . Τω όντι , ελάχστοι συνάνθρωποι
μας που υπηρετούν τον Τύπο ανοίγουν τα μάτια τους το πρωί ευ
χαριστντας τον Κύριο για τη νέα ημέρα και αναρωτιούνται χαρωπά ποιος θα είναι ο επόμενος χυβερνητικός , Σνέχια ση σελδα 23δεν μπορεί
Συνέχαια στη σελίδα 15