Πρωτοσέλιδο Kontra News: Προβοκάτσια ετοιμάζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KC NTRA
ΣΑΒΒΑΤΟ
7.12.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1803
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΛΙΒΥΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ
ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΝΗΣΙΑ
ΣΕΒΑΣΜΟΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΣΕ
ΟΑ.ΤΣΙΠΡΑΣ
ΣΕΛ. 7
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
τΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ να εκδηλωθεί τουρκική ηροβοκότσια στο Αγγαίο στο διάστημα
κατά το οnoiο θα Βρίσκετοι στην Αθήνα ο ηρόεδροs τns Βουλήs Tns Λθύns, φοβού
ναι οι ελληνικέs μυστικέs unnρεoίes .
Απελάθηκε
ο Πρέσβns
Tns Λιβύns
Ψεύτικες Προσδοκίες
ΣΕΛ. 3
ΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ο τελευταίο διάστημα ηρo
γεινειαι στη σκληρή ηραγματικότητα .
Οι ΠΡΟΣΔΟΚΚΕΣ nou είχε δημιουργήσει για
δήθεν ανάnυξη anoδείκτηκαν επικονωνιακή
φούσκα .
οι ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΙ επενδυτέs nou θa έκαναν
ουρά για να εκμεταλλευιούν ns ευκαιρίes ms
νεοφιλελεύθερns διακυβέρνηons δεν φοίνο
νται στον ορίζοντα .
ΑΝTIΘΕΤΑ μεγάλα ηρόζεκτ καθυστερούν
επικίνδυνα ή ακυρνονται γιατί κανείs δεν
nστεύει στα επικοινωνιακά napαμuθα.
ΟΙ ΜΠΟΛΝΤΟΖΕΣ στο Ελληνικό έχουν καThv on λοση του nρόσ0η ms Λιθύns στmν
Ελλάδο , λόγω ms unoγροφήs του μνη
μονίου με τmν Τουρκία γα ns eaλόσσιε
ζνες, ανοκοίνωσε ο υnoυργόs Εξωτε
ρικν Ν . Δνδια .
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ
ΑΡΧΙΣΕ
Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑ
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΕΛ. 3
, αtμΑ
πνο αυ Αο
ΣΕΛ 9
δΟΥΛΟ)
ΦΝΟΡΑARAN
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
αΚΟΚΚΙΝΟΣ)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΜΨΕΑ
ΗΕΞΕΕΡΜΕΝEΠΑΝΤΑΖΟΝΤΑΝΗ
τοήσει ανέκδοτο .
ΤΟΧΧΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ δεν ανακάμπτει nopά το
Τeνητό κλίμα nou δημούργησε η κιβέρνηση.
ΜΕΓΑΛΕΣ ετοιρείεs είναι εγκλωβισμένεs στα
χρέη nρos TIs Τράπεζεs και το δημόσιο και
δεν μηορούν να συνέλθουν από το σοκ nou
έχουν υποστεί ση διάρκεια των εφιαλικν
μνημονίων .
ΣΕΛ. 9
Νέες προσφορές
και Περισσότερα
data από TIs
εταιρείες κινητής
τηλεφωνίas E
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Σο 3,15% ο εβδομαδιαίεs
απλειεs για το ΧΑ,
με αρνηικές Τέσσερι, στ
nέντε συνεδριάσεs eνds του
Δεκεμβρίου.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ ΚΑΝ
ΕΙΡΗΝΙΚΑ Οι ΠΟΡΕΙΕΣ
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΑΡΧΕΙΑ
D ΣΕΛ. 16
ΣΥΝΕΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το γκάζι των ελέγχων
έχει Πατήσει για τα καλά
τις τελευταίες ημέρες ο
φοροελεγκτικός μηχανισμός
της ΑΑΔΕ
εδ πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου,
KO NTRA24
ALATZO
ΣΕΛ. 8-9
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KΟNTRA