Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
3ΙΡΩΙΝΗ
Δεκεμβρίου
Αριθ. φύλλου 7402
Τιμή Φύλλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΝΔΙΚΟΣ
Μέαδίωξη
Παρουσίαση του
έργου ΙT Culture από
τον Δήμο Γρεβενν
σε εκπαιδευτικό
σεμινάριο του
Επιμελητηρίου Άρτας
για την κατασκευή της Εγνιτίας οδού
Συνέχεια στην 6
Ο εισαγγελέας αντιμετπισης
εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης
παρήγγειλε την άσκηση ποινικής
δίωξης για απιστία σε βάρος τριν
διευθυντν και των αναπληρωτν
τους στην περιφερειακή
υπηρεσία Γρεβενν
Συνάντηση
Συνέχεια στην 10
στο πλαίσιο του
ερευνητικού έργου|| Κοινωνικό μέρισμα 700 ευρ
LIFE Agromine
στα Γρεβενά
σε 250.000 νοικοκυριά
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 11
δυΜ89
LKTEO
ΚΤΕΟ r2ο
Επίσημos Συνεργάτηs ΜEGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
TPEBENA
3nς Οκτωβρίου 131
5οχλμ Τρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ.:2462029200
Email: infogikteogrevena.gr