Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Η ΣΑΒΕAΤ07 ΔΕΕΜΒΜΟΥ 2019 - ΑR ΦΛΛΟΥ σ8 www.edromos.gr ε200
ΔΙΕΘΝΗ
Μια ματιά
στη γετονιά μα .
- Σε αποδρομή η Ε.Ε
. Ολέγεται η
δράου
Μέση Ανατολή
Συνεχίζεται η πίεση
στη Ρωσία
ΕΛΔΕ Κ7
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΗΑΜΕΡΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 15
Συμφωνία ισοδύναμη με
τετελεσμένα πολέμου
ΤΟΘΕΜΑ
Επεισοδιακή
και αποκαλυπτική
ηΣύνοδ0s Κορυφήs
Καταπατά Βίαια και Προκλητικά την ελληνική κυριαρχία η cσυμφωνία
ΤουρκίαsΛιβύns>. Οδηγούμαστε σε μεγάλη εθνική κρίση. Διαψεύδονται όλες οι καθησυχαστικέs αυταπάτεs του Πολιτικού κόσμου * Αναγκαία όσο ποτέ η ταχύτατη και ριζική αλλαγή Πλεύσηs
του ΝΑΤΟ
ΕΛΔΕ 23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τρειs επιoημάνειs
για το Προφυγικό/
μεταναστευυκό
ΕΛΛΕ 3 578
ΣΕΛΔΕΣ 041
OIKONOMIA
η φέρνει ονέos
φορολογικός νόμ0s
ΣΕΛΔΕΣ 1213
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αγγελοs Σιδεράτοs
Η στορία κιείται με
τονερό και τι φωτά
ΣΕΛΔΕΣ 223
ΠΟΛΤΕΜΟΣ
Ανταπόκριση
Διεθνέ
κινηματογράφου ολυμπίs
για Παιδιά και νέουs
ΣΕΛΔΑ 26
εσιβάλ
Μετη συμφωνία μεταξύ τns Αγκυρas και τms εμφονπόμενns us κUBέρνηons τs ΛΒδns εnιoioKsτα η δημουργία τετελεσμένω .
Ο Ερντογν εικειρεί να κάνει Πράξη το σκέδιο αΓαλάια Πατρίδo , Η συμφωνία κεξαφαίzsω το Καστελλόραο θέτει ανοκτά τήτημα
κρίτns , nέραν των άλλων νησιν και ξεκόβει την Ελλάδα από τν κύπρα Μετά τα τετελεσμένα και την αpnαγn, θα έρθειη nρόταση
κουνεκμετάλλευσηs εnί ms ελληνικns επικpάτειαs με το καλό ή με το άγριο
9771792252007