Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

7

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5307

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΑΠΟ ΠΡΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟ

Αυστηρά
µηνύµατα
στην Τουρκία
ΣΕΛ. 4

Με µειώσεις

αλλά και αυξήσεις
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ

ΡΙΟ
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

ΑΠΟ
ΑΠΟ

2,50
1,20

1,80
1,80

∆ΕΥΑΠ: ΠΟΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ
ΣΕΛ. 5

ΤΟΜΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ:

Μ’ έναν γιατρό
για 60
ασθενείς

«ΒΡΟΧΗ» ΜΟΛΟΤΟΦ ΚΑΙ ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ

Εµπόλεµη ζώνη το κέντρο

ΣΕΛ. 2

COSMOTE-VODAFONE,
ΕΝΩ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟ Η WIND

Πολλαπλασιάζουν
τα data µε τις
ίδιες χρεώσεις!
ΣΕΛ. 8

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ 4ο ΕΠΑΛ

Ελεύθερος
ο 18χρονος
ΣΕΛ. 7

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20
ΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ

ΣΕΛ. 3

n ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

n KΛΕΙΣΤΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ, ΡΟΛΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Κοινωνικό µέρισµα: Το χρονοδιάγραµµα για την καταβολή

ΣΕΛ. 11