Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 14:00

17oC, 20:00

€0.80

14oC - Υγρασία 81%-96% - Άνεμοι: ΒΔ-ΝΔ 3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:47 - Δύση ηλίου: 17:15

Äéá÷åßñéóç êáñäéÜò

Τα παιδιά να μη γνωρίζουν γονείς! Η ιδέα δοκιμάστηκε στην πράξη μερικώς από τους
Αρχαίους Σπαρτιάτες, που παρέδιδαν στα 7 τους τα παιδιά στους παιδονόμους. Ο Άλντους Χάξλεϋ, στο "Θαυμαστό καινούριο κόσμο" του, τη μυθιστοριογράφησε ως εκκολαπτήρια εκ των οποίων τα νεογέννητα, ήδη χημικώς
προεπεξεργασμένα, αποδίδονταν στην εξωτερικά χαρούμενη μα πάσχουσα πολιτεία. Όσοι πρεσβεύουμε την άνευ ορίων παρέμβαση του
ανθρώπου πάνω στο πεπρωμένο του, βιολογικό, ψυχολογικό, υπαρξιακό κλπ., συνομολογούμε, έστω και αφελώς, την ευγονική. Αυτή, ειρωνικά ως προς την ετυμολογία της λέξης, ολοκληρώνεται νομοτελειακά στην κατάργηση του γονιού, ξεκινώντας από την αρχικά αγαθή επιδίωξη ανεμπόδιστης εκπτύχωσης των ανθρώπινων επινοήσεων ώστε ο άνθρωπος να γίνει μικρός θεός, να ελέγξει απόλυτα και διά παντός
τον κόσμο και τον εαυτό του (και από φιλοσοφική άποψη, να κυριαρχήσει απόλυτα ο κόσμος των τρόπων, αποκρυσταλλωμένος σε ένα και
μοναδικό, πάνω στον κόσμο των σκοπών). 3>>

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5020

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΡΕΠΕΚΛΗ Ο ΣΠ. ΡΙΓΓΑΣ

Áóõìöùíßá ÷áñáêôÞñùí
ÖåéäùëÝò ïé åîçãÞóåéò
êáé áðü ôïõò äõï

ÐëÞèïò ïé ðáñáâÜóåéò ïäéêÞò áóöÜëåéáò óôá Éüíéá

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έναν σύμβουλο λιγότερο μετρά από χθες η παράταξη
του Γιάννη Τρεπεκλή, μείζων αντιπολίτευση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων. Ο Σπύρος
Ρίγγας, παλαιός συνοδοιπόρος
του πρώην Δημάρχου, ο οποίος έχει διατελέσει και αντιδήμαρχος
καθαριότητας, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται από την παράταξη “Κέρκυρα να ζεις” και γνωστοποίησε αυτήν του την απόφαση
στον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου. Επί της απόφασης
του «διαζυγίου», οι εξηγήσεις κι από τις δύο πλευρές ήταν εξαιρετικά φειδωλές.
Σελίδα 5>>

Óýëëïãïò
San Giacomo:
ÕðÝñ
ôçò åöáñìïãÞò
ôïõ õðÜñ÷ïíôïò
Êáíïíéóìïý
ÁóôéêÞò
Ëåéôïõñãßáò 3>>>

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Ειδικό Σχέδιο Δράσης τροχονομικής αστυνόμευσης των αστικών και περιαστικών περιοχών• ΣΕΛΙΔΑ 4

ÐáñáóêåõÞ & 13 óõíåäñéÜæåé
ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï 6>>>

ÌïõóéêÝò ìåôáíáóôåýóåéò. Äýï Êåñêõñáßïé
óõíèÝôåò ôçò äéáóðïñÜò* Ο Σ . Ρ • 8&9>>>

ÁÏÊÊ: Äýóêïëç
áðïóôïëÞ óôá ×áíéÜ

Π

13> >

ΟΥΒΑΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα