Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Οι εταιρείες ψάχνουν επιστήμονες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΑΛΛΙΑ
FRONTEX
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΑΠΕΙΛΟΥΝ
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Ο ΠΑΛΙΓΚΡΕΜΝΟΣ
ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΟΝIΜΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 10
1919-2019
XPONIA
9 771108 979161
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο n Αρ. φύλλου 30.292. δρυτής: Γ Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
www.kathimerini.gr • € 1,20
| Η πίεση
μεταφέρεται
στη Λιβύη
Οι εταιρείες
ΣΗΜΕΡΑ
Ψάχνουν επιστήμονες
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Τέσσερις στις δέκα δεν βρίσκουν εξαιτίας του brain drain
Σε επαγρύπνηση
για την επανεμφάνιση
διφθερίτιδας
Μπορεί η ανεργία να παραμένει σε υψηλά αναζήτηση εργασίαs στο εξωτερικό. Σύμ- νές θέσειs σε επιστημονικό προσωπικό
επίπεδα, άνω του 16%, και από τα πανεπιστήμια να αποφοιτούν κάθε χρόνο χιλιάδεs ρήσεων και Βιομηχανιν , σε ορισμένοus
πτυχιούχοι, ωστόσο, τέσσεριs στιs δέκα
επιχειρήσειs δεν μπορούν να βρουν επι
στήμονε για να προσλάβουν. Αιτία είναι
το brain drain, που οδήγησε περισσότερουs
από 500.000 νέουs με υψηλά προσόντα σε
και το 34% σε τεχνικούς. Επίσns, το 13%
των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρέs
φωνα με έρευνα του Συνδέσμου ΕπιχειΣτην Αθήνα την Πέμπτη
ο πρόεδρος της Βουλής
κλάδουs οι ελλείψειs σε κατάλληλο ανθρ - ελλείψειs και σε αντερα διευθυντικά και
πινο δυναμικό είναι πολύ μεγαλύτερε . Για
παράδειγμα, το 59,6% των επιχειρήσεων μέτρα για να αναστραφεί το brain drain,
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τns
ψηφιακήs οικονομίαs δηλνει ότι έχει κε Σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρ μόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας μετά την
επιβεβαίωση ότι ο θάνατος 8χρονου
αγοριού, στις 26 Νοεμβρίου, Προήλθε από διφθερίτιδα. Οι γιατροί χαρα
κτηρίζουν εξαιρετικά ασυνήθιστο το
περιστατικό και τονίζουν την αξία του
εμβολιασμού. Σελ. 6
διοικητικά στελέχη . Ο ΣΕΒ προτείνει 20
Διορία 72 ωρν για να εγκαταλείψι
την Αθήνα πήρε ο Λίβυοs πρέσβηs
μετά την ανακοίνωση τns απέλασή
του από τον υπουργό Εξωτερικν
Νίκο Δένδια, εν την ερχόμενη
Πέμπτη θα βρεθεί στην Αθήνα ο
πρόεδρ0s τns Βουλήs τns Λιβύns,
που ανήκει στιs δυνάμειs που ενα ντινονται στην κυβέρνηση τms
Τρίπολns. Ο Κυρ. Μητσοτάκns χaρακτήρισε κανιστόρητα και αγεω
γράφηταν τα κείμενα τns συμφωνίas τns Τoυρκίαs με τη Λιβύη. Σελ .4
μεταξύ των οποίων και η μείωση τns φο ρολογίαs στην εργασία. Σελ . 23
Η Γκρέτα, ως ροκ σταρ, στη Μαδρίτη
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ανυπόστατη η συμφωνία
Τουρκίας-Λιβύης
POLCA
αΑκυρη και θεσμικά ανυπόστατηy
χαρακτήρισε τη συμφωνία της Τουρ
κίας με τη Λιβύη ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας και διεμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να τείνει
χείρα φιλίας Προς την Τουρκία, αλλά
εξίσου ανα επιβάλει τον σεβασμό του
διεθνούς δικαίου . Σελ.4
Αύξηση 40%
στις επικουρικές
χηρείας
Αναδρομικά από τον Ιούνιο
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Κατά 40% αυξάνονται οι επικουρ κέs συντάξειs χηρείas που έχουν
εκδοθεί από το Δημόσιο (πρ. ΤEΑΔΥ), το ΤEΑΥΝΤΙ (ναυτιλιακοί και
τουριστικοί πράκτορεs), το ΚΕAN
(ναυτικοί ) και το πρην ΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι αυξήσειs ισχύουν αναδρομικά
από τον Ιούνιο 2019. Σελ. 22
Στα τρία σπάει
η ΛΑΡΚ0
Σχέδιο διάσπασης της ΛΑΡΚΟ σε
τρεις εταιρείες Προωθεί η κυβέρνηση, Προκειμένου να διασωθεί η Προβληματική επιχείρηση . Στη μία θα
μεταφερθούν όλες οι υποχρεσεις,
μαζί με τις κρατικές ενισχύσεις Που
Πρέπει να επιστραφούν, εν στις
άλλες δύο που θα Πωληθούν θα εισφερθούν η παραγωγική μονάδα και
τα μεταλλεία, αντίστοιχα. Σελ. 24
ΚΥΡΙΟ ΑΡΟΡ0
Νέα θηση στις εργασίες της συνόδου για την κλιματική αλλαγή αναμένεται να δσει η Παρουσία της Γκρέτα Τούνμπεργκ, Που έφτασε χθες στη
Μαδρίτη. Η νεαρή ακτιβίστρια έγινε δεκτή ως ροκ σταρ στην ισπανική πρωτεύουσα και οι υπεύθυνοι ασφαλείας δημιούργησαν κλοιό γύρω τnς για
να την Προστατεύσουν από τους θαυμαστές της και περίεργους που θέλησαν να την δουν από κοντά, Σελ. 11
Καλές δουλειές,
το δέλεαρ
. Δεδομένα: Η Cosmote ήταν η
Πρτη εταιρεία Που άνοιξε τον κύκλο
του διπλασιασμού του όγκου δεδομέ
νων στα Πακέτα της κινητής τηλεφω
vίας , χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση
για τους καταναλωτές , όπως ανακοί νωσε χθες. Σελ. 22
Ενα ανθολόγιο
της ελληνικής
τυπογραφίας
Επίσκεψη Μέρκελ στο Αουσβας
Τα στοιχεία του Συνδέσμου
Ελλήνωv Βιομηχάνων πιστοποιούν αυτό που εμπειρικά
ήδη μαρτυρούσαν πολλοί επι
χειρηματίεs: Στην ελληνική
αγορά υπάρχουν ποιοτικέs θέ
σε1s εργασίas που μένουν κενέs, επειδή το κατηρτισμένο
ανθρπινο κεφάλαιο έχει δι
αρρεύσει στο εξωτερικό . Για
να αναστραφεί η τάση φυγήs
πρέπει κατ' αρχάs ο ιδιωτικόs
τομέαs να γίνει πιο ελκυστικός
- με υψηλότερεs αμοιβές και
καλύτερες συνθήκεs εργασίαs.
πρέπει , όμωs, ταυτόχρονα και
το Δημόσιο να στέλνει το μή νυμα ότι n χρα αλλάζει. Οτι
τα καλά βιογραφικά βρίσκουν
τη θέση που τουS αξίζει .
Από τον 15ο
Γιατί χρειαζόμαστε
έναν Πρέσβη
έως τον 20ό αινα
της Ε.Ε.
για το κλίμα
Ενας Πλonγός στnv ελληνική
τυπογραφική θάλασσα είναι
ο τομ0s με την ιστορία τns τέ χνns του έντυπου ελληνικού
βιβλίου από τον 150 έωs τον
20ό αινα, που μόλιs επανεκ
δόθηκε. Το Ανθολόγιο ΕλληVκns Τυπογραφίαs ξεκινάει με
μια ιστορική επισκόπηση και
ολοκληρνεται με ένα σύντομο κεφάλαιο τns τυπογραφικήs
τεχνολογίas. Σελ . 14
Αρθρο του Μάνφρεντ Βέμπερ
Σελ. 5
. Χρηματοδότηση ΑΕΙ: Σε
εφαρμογή τίθεται άμεσα το νέο σύστημα χρηματοδότησης των ΑΕΙ , καθς με βάση τις Προβλέψεις του θα
κατανεμηθεί από το υπυργείο Παι δείας το κονδύλι έκταικτης χρηματοδότησης , ύψους 7 εκατ. ευρ. Σελ7
Ιστορική χαρακτηρίζεται η επίσκεψη Που πραγματοποίησε η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ, συνοδευόμενηm από τον Πολωνό πρωθυπουργό Ματέους Μοραβιέκι στο στρατόπεδο του Αουσβιτς. Σελ. 1ο
. Ασυνόδευτοι ανήλικοι: ΕΠ
σφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εκμετάλλευση από κυκλματα διακινητν αντιμετωπίζουν Πολλοί από τους
5.276 ασυνόδευτους ανήλικους Πρόσφυγες και μετανάστες Που βρίσκονται
στη χρα μας, εκτων οποίων το 8,9%
είναι ηλικίας κάτω των 14 ετν , Σελ. 3
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ
Θάνατος βιαστν στην νδία
Πολιτικές εκτός δικτύου
Μόλις κοινοποιήθηκε ότι το δημοτικό συμ
βούλιο Καλαμάτας αποφάσισε τη διακοΠή του δικτύου 5G για λόγους υγείας, με
Ψήφους 16 υπέρ και 13 κατά, σείστηκαν τα
social media, η τοΠική κοινωνία, ενη δονηση επεκτάθηκε και στην υπόλοιπn χρα.
Υπάρχουν Πάντα κι εκείνοι Που συγχαίρουν
για τον φόβο, την επιφύλαξη και τις θεωρίες συνωμοσίας. Εκείνοι Που Πάντα προτι μούν έναν Πιο κεναλλακτικόν τρόπο ζωής,
μακριά από την τεχνολογία και τις αδιακρίβωτες-αλλά δεν μπορεί θα υπάρχουν()επιπτσεις στην υγεία μας . Οι υπερασπ
στές αυτής της θεωρίας και ένα συνεχόμε
νο φτέρνισμα μπορεί να το αντιμετωπίσουν
: μεγάλη καχυποψία.
Πέρα όμως από το ερεβδες της ανθρ
Πινης ύπαρξης και σκέψης, υπάρχουν και
μερικά απτά, Πρακτικά θέματα, εξόχως
Πολιτικά. Οπως , για Παράδειγμα, η διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη <μέ
PΙΖA, Που εκλέγονται στη Μεσσηνία.
Η Πολιτική αφωνία επί του θέματος πς
μπορεί να ερμηνευθεί; Ως τεχνοφοβική
στάση ή ως αυτόματο ψηφοθηρικό ανακλαστικό ; Μετράει περισσότερο η Πολιτική επι θοδο της απλής αναλογικής Που ψηφί.
στηκε επί ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΕχω 9 δημοτικούς συμβούλους και με τις
συνεργασίες φτάνω τους 16 σε σύνολο 41
δημοτικν συμβούλων , εξήγησε ο κ.θανάσης Βασιλόπουλος, δήμαρχος Καλαμάτας βίωση ή η ανακουφιστική για την κοινωνία
Το αμέσως επόμενο Πολιτικό ζήτημα έθεσε με καίριο άρθρο-Παρέμβαση η καλαμα τιανή εφημερίδα Ελευθερίαν (το υπογρά
φειο Θανάσης Λαγός ): Η τοπική Πολιτική ,
επιχειρηματική και Πνευματική ελίτ θα
εκθέσει τις απόψεις της για το 5G; Ή θα
συνεχίσει να σιωπά, αφήνοντας για ακό μα μια φορά δυο-τρεις δημοσιολόγους να
βγάλουν το φίδι από την τρύπα; Σε αυτό το
ερτημα θα απαντήσουν με τη στάση τους
το Προσεχές διάστημα οι βουλευτές της
Μεσσηνίας, τα κόμματα , το Επιμελητήριο
Μεσσηνίας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου;. Και στη συνέχεια κατονομάζει
τους βουλευτές της Ν.Δ., αλλά και του ΣΥ. Τράπεζες: Στα ραντάρ μακροΠρόθεσμων επενδυτικν χαρτοφυλακίων έχουν μπει πλέον οι τράπεζες
και μεγάλες ελληνικές εισηγμένες,
όπως φάνηκε από δύο ημερίδες Που
Πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο τις
τελευταίες ημέρες. Πέρυσι, στις αντίστοιχες παρουσιάσεις κυριαρχούσαν
χαρτοφυλάκια βραχυχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα (hedge funds). Σελ . 25
σύγκρουση με κάθε μορφής προκατάληψη;
Γιατί, όσο αναχρονιστική (το λιγότερο) φαίνεται η απόφαση για διακοπή του δικτύου
5G για λόγους υγείας, άλλο τόσο Παλαιοκομματική και αναντίστοιχη των Πολιτικν
αναγκν της κοινωνίας είναι και η στάση
ακάνω το Παχύ κουνέλιD. Δυστυχς , η επο
χή 5G (όπως και κάθε βήμα Προόδου) έχει
απελπιστικά ανάγκη από τολμηρές αποφ σεις και γενναία Παραδείγματα.
Εκτός εάν συνανέσουμε ότι ο Πολιτικός
οφείλει να είναι και Πολιτικάντης και ησυχά
σουμε όλοι. Είναι μια σχέση, η οΠοία δεν θα
μπορέσει Ποτέ να έχει απόδοση 5G. Και αυτή , Πράγματι, βλάπτει σοβαρά την υγεία.
True justice dor
Rapists deserve this
punishment Hang all rapi
Real tributes to rape vic
μτωτή ε
ΕΦυφηri 31rau
ΝΑΤΟ: Δύο ημέρες μετά τη συνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικν Μεβλούτ Τσαβούσογλου
απείλησε ότι η Αγκυρα θα μπλοκάρει την τελική έκδοση του αμυντικού
σχεδίου της Συμμαχίας για τις Βαλτι
κές χρες και την Πολωνία .
Με Πανό ΑΠΟδόθηκε δικαιοσύνη-Θάνατος στους
βιαστές και πυροτεχνήματα στα χέρια, χιλιάδες Ινδοί
κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να πανηγυρίσουν
τον θάνατο τεσσάρων κατηγορουμένων για τον ομαδικό
βιασμό και τη δολοφονία νεαρής γυναίκας στη Χιντεραμπάντ της νότιας Ινδίας. Σελ. 11
Gνακι,
REUTERS
ASSOCIATED PRESS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα