Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Γιατί "απογειώθηκε" το ΑΕΠ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9l1771108 592155
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.098
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019/ τιμή: 1,30 ε
Γιατίκαπογειθηκε το ΑΕΠ
2,16% ο ρυθμός ανάπτυξης το 9μηνο, με επανεκτίμηση β' τριμήνου στο 2,8% και ισχυρή άνοδο 2,5% στογτφίμηνο
στο 9μηνο από 142 ,6 δισ. Πέρυσι. Έτσι, για να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος για 194,3 δισ. αρκεί το
μέγεθος της οικονομίας στο 4ο τρίμηνο να φτάσει
τα 48,6 δισ. από 47,9 δισ. ευρ Που ήταν στο διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019. Διπλήθετική
έκπληξη επεφύλασσαν τελικς οι ανακοινσεις
της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας
μέσα στο 2019. Κατά το τρίτο τρίμηνο της φετινής
χρονιάς και το πρτο μετεκλογικό καταγράφηκε
ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης 2,3% εν μέσω θερινής
περιόδου, ενο η Πορεία της οικονομίας ήταν σαφς
καλύτερη συγκριτικά με το τι είχε εκτιμηθεί τον
Αρκεί ένας ισχνός ρυθμός ανάπτυξης της τάξεως
του 1,5% κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου της
φετινής χρονιάς στε να κλείσει το 2019 με ετήσιο
ρυθμό ανάπτυξης 2%, όπως ακριβός Προβλέπεται
στον κρατικό Προϋπολογισμό . Μετά την αναθε
ρηση Προς τα Πάνω των εκτιμήσεων για την πορεία
της οικονομίας στο d" εξάμηνο , αλλά και την καταγραφή ρυθμού ανάπτυξης 2,3% στο τρίτο τρίμηνo
η ελληνική οικονομία τρέχειν στο διάστημα Ια
νουαρίουΣεπτεμβρίου με ρυθμό ανάπτυξης 2,16% .
Το ΑΕΠ έχει υπερβεί το αντίστοιχο Περσινό κατά
3,085 δισ. καθς διαμορφθηκε στα 145,7 δισ.
Σεπτέμβριο. Έτσι , ειδικά κατά το β' τρίμηνο η
Πορεία της οικονομίας επανεκτιμήθηκε στο +2,8% ,
όταν τον Περασμένο Σεπτέμβριο είχε υπολογιστεί
σε +1,9% λόγω των αυξημένων εξαγωγν, της κα
τανάλωσης και των επενδύσεων. Τη μεγάλη διαφορά
έκανε ο εκ νέου υπολογισμός της κατανάλωσης
και ειδικά της ιδιωτικής, η οΠοία κδιορθθηκεν
κατά Περίπου 0,4%. Να σημειωθεί ότι το β ' τρίμηνο
είναι η Περίοδος καταβολής ης λεγόμενης 13ης
σύνταξης Που ισοδυναμεί με ενίσχυση της ρευστότητας των νοικοκυριν κατά Περίπου 800 εκατ.
ευρ (ή κατά περίπου 0,4% του ΑΕΠ σελ. 5
protergia
Το μέλλον της ενέργειας
SCORPIOS
SECURITY SERVICES
210-8 7ο 427
801 1 1 78 78 78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιο -Πρωπός-Οινόφυτα-θεσυυλονίη
Από 700 ευρ σε 250.000
το κοινωνικό μέρισμα
Μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης
Τον κχάρτην της ελληνικής
αντίδρασης σχεδιάζει το Μαξίμου
Πός μοιράσθηκαν 175 εκατ. ευρό
το ακουμπαράν θα παραμείνουν
ως μαξιλάρι ασφαλείας για
να διασφαλιστεί ότι και φέτος
το πρωτογενές Πλεόνασμα θα
ανέλθει στο 3,5% του ΑΕΠ.
Όπως ανακοίνωσε χθες το από
Υευμα στη Βουλή ο υπουργός
Οικονομικν, Χρήστος Σταίκούρας , οι δικαιούχοι θα είναι
οικογένειες με τουλάχιστον τέσ
σερα Παιδιά , οικογένειες με
σε τέσσερις κοινωνικές ομάδες , τουλάχιστον έναν γονέα μακροτο Ποσό του υπερπλεονάσματος χρόνια άνεργο, γονείς Παιδιν
Που έχει Παραχθεί-και διανε - ΑμεΑ, αλλά και οικογένειες στις
μήθηκε ή θα διανεμηθεί μέσα οΠοίες και οι δύο γονείς έχουν
στις επόμενες ημέρες ανέρχεται βρεθεί χωρίς δουλειά έστω και
για χρονικό διάστημα μικρότε
ρο των 12 μηνν . σελ.4
Κλήρωσεν για το έκτακτο κοινωνικό μέρισμα της φετινής
χρονιάς , με τους δικαιούχους
να είναι 250.000 νοικοκυριά και
953.000 ωφελούμενοι. . Σύμφωνα
με τη σχετική τροπολογία, κάθε
νοικοκυριό θα εισπράξει από
700 ευρ , εν το συνολικό κον
δύλι θα ανέλθει στα 175 εκατ.
Τον σχεδιασμό των επόμενων Πρωτοβουλιν
στη διπλωματική σκακιέρα χαράσσει η ελληνική κυβέρνηση, εν την ίδια στιγμή η Αγκυρα
εμμένει στις θέσεις της και συντηρεί τους υψηλούς τόνους , με το τουρκικό Κοινοβούλιο να
επικυρνει το μνημόνιοΠου υπέγραψε με τη
Λιβύη. σελ17
Με επιτόκιο 6,4% το ομόλογο
των 600 εκατ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ευρ. Με το συγκεκριμένο κον
δύλι, Που θα μοιραστείτελικός
σελ.7,35Ευνοικές τροπολογίες στο φορολογικό νομοσχέδιο
Με επιτόκιο λίγο κάτω από 6,4% (αντί των αρχκν ενδείξεων για 6,75% ή 7% ) και δύο φορές
κάλυψη (συγκεντρθηκαν 1,2 δισ. ευρ) ολοκληρθηκε χθες η έκδοση του ομολόγου της
ΕΛΛΑΚΤΩP ύψους 600 εκατ. ευρ. σελ . 13
Κατάργηση του φόρου Πολυτελείας για αυτοκίνητα Πολυτέκνων
" Κίνητρα στις επιχειρήσεις για την απόκτηση ακαθαρνν οχημάτων
- Αύξηση της έκπτωσης φόρου για τις δωρεές
23 μονάδες χαμηλότερος φορο-συντελεστής για μεταγραφές αθλητν
στα 850 εκατ. ευρ. Επιπλέον
150 εκατ. ευρό από τον πρόσθε
5G: ΗΤΕΧΝΟΦΟΒΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΝ ΦΟΒΙΖΕΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ -ΑΓΟΡΑ
Καμπανάκι ΤιΕ
για τα κεφάλαια
τωντραπεζν
Τρωτούν
οι ξένοι
επενδυτές
τις τράπεζες
Κερδίζει
κρατήσεις
ηβραχυχρόνια
μίσθωση
00ΣΑ: 38,7% ΤΟΥ ΑΕΠ
οΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΓΙΑ"ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ >16
Sunlight
ΠΑΤΑΕΙ ΠΟΔΙΣΤΙΣΗΠΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΠΗΣΗΣ
Roadshow
INSETE
Πρόβλημα ο αναβαλλόμενος φόρος
σελ.11
Περισσότερα από ένα στα 10
ευρπου καταβάλλονται για υπη
ρεσίες καταλύματος στmv Ελλάδα
προορίζονται για βραχυχρόνιες
μισθσεις. Ειδικότερα, το 11%
των δαπανν καταλύματος κα
λύπτει η αγορά βραχυχρόνιων
μισθσεων στην Ελλάδα, σύμ
φωνα με στοιχεία Που δημοσί
ευσε χθες ο INSETΕ. σελ . 10
Τα NPES aποτελούν το βασικό θέ
μασυζήησης στα roadshows Που
ξεκίνησανm Δευτέρα με την Wo
od/o0 στην Πράγα, με τους ξένους
επενδυτές να εστιάζουν στον ρυθμό
μείωσης των NPIs των συστημικν
ομίλων. Τα Ioadshows συνεχίστηκανχθες και σήμερα, στο Λονδίνο ,
από Goldman Sachs και Autono
Καμπανάκι για την κεφαλαιακή επάρκεια των
τραπεζν κρούει η Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω τmς
υψηλής βαρύτητας του αναβαλλόμενου φόρου και
των Πιθανν ευρημάτων των stress tests, σε συνδυασμό και με την εφαρμογή τωνλογιστικν προ
τύπων ΔΠΧΑ 9. Στο Πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της
Ελλάδος συστήνει Προληπτικά μέτρα από μέρους
των τραπεζν Προκειμένου, μεταξύ άλλων , να κα
λύψουν τυχόν κεφαλαιακές απαιτήσεις Που θα
Προκύψουν στο μέλλον. σελ. 2-3
Νίκος Τσάκος
CEO της ΤEN
Οκτβριος
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Περίοδος
ευδαιμονίας
για την αγορά
δεξαμενόπλοιων
ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΑΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ PRAXIA
mous , σελ 23

Τελευταία νέα από την εφημερίδα