Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 06.12.2019
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
Αρ Φύλλου: 6428
ΑΘΗΝΑ
<Αρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής>
Πός θα αγοράσετε χιησό ή τάμπλεα ορίς ΦΠΑ
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης
αwηκάρφ Ν ίτουν αμιρνόν γειτρύκωον
βαμιγονήν ογκετρύκων
Lτιχεψηρη αιτυτοίνην 10 άτιτον
Αρνητικά
επιτόχια και στα
Με θεσμικές παρεμβάσεις και κεφάλαια που αναζητεί
από το επόμενο ΕΣΠΑ η χυβέρνηση προσπαθεί να
ξεκαθαρίσει το χάος με τις περίπου 200 άτυπες
συγκεντρσεις βιομηχανιν και να ενισχύσει τους
οργανωμένους υποδοχείς . Αρχή από τα Οινόφυτα.
6μηνα έντοκα
Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρ
άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο
από τη σημερινή δημοπρασία
εντόκων γραμματίων όμηνης
διάρκειας .
Κεφάλαια από το επόμενο ΕΣΠΑ (2021-2027) θα
αναζητήσει η κυβέρνηση, προκειμένου να συμμαζέψει το χάος με τις περίπου 200 άτυπες συγκεντρσεις βιομηχανιν στη χρα και να στηρίξει | ασία , εν η έκδοση υπερκαλύφ
την ανάπτυξη των oργανωμένων υποδοχέων
μεταποιητικής δραστηριότητας, όπως υποστήριξε
ς ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκος Παπαθανάσης.
Το επιτόκιο διαμορφθηκε στο
-0,02% από 0% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρΣΕΒ: Με συμμετοχή
30 ομάδων ο 1ος
Μαραθνιος Κανοτομίας
θηκε κατά 2,11 φορές από 2,88
στην προηγούμενη έκ δοση.
Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτβο10, η Ελλάδα κατάφερε για
πρτη φορά να δανειστεί με
αρνητικό επιτόκιο , καθς στη
δημοπρασία 3μηνων εντόχων
της 9ης Οκτωβρίου, το επιτόκιο
διαμορφθηκε στο-0,02 , Το
επιτόκιο υποχρησε ακόμα
περισσότερο σε αονητικό έδαφος και διαμορφθηκε στο
0,08% στη δημοπρασία της όης
Νοεμβρίου .
Νέα μείωση
στα επιτόκια
ΣφοσΕnεpίτες Σύχροrn Eλλάδα
το αρνητικό πρόΩστόσο,
σημο άργησε λίγο να έρθει
στα εξάμηνα έντοκα , καθς
διαψεύσθηκαν τελικά οι εκτι
μήσεις πως η Ελλάδα θα
δανειζόταν με αρνητικό επιτόκιο στη δημοποασία της 30ής
Οκτωβρίου και τελικά το επιτόκLο διαμορφθηκε τότε στo 0%.
καταθέσεων και δανείων
Με γόνιμες ιδέες και καινοτόμες εφαρμογές συνέβαλαν
οι 30 ομάδες-startups που συμμετείχαν στο Industry 4.0
NOW crow dha ckathon, τον 1ο μαραθνιο ανοιχτής και νοτομίας για τον μηφιακό μετασχηματισμό της βιομ
ηχανίας , που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 29, 30
Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019 , στο Innovathens, της
Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων.
Μείωση παρουσίασαν,
Οιτβριο του 2019 , τόσο το μέσο
σταθμισμένο επιτόκιο του συνό
λου των νέων καταθέσεων όσο
0,20%.
Ειδικότερα , το μέσο επιτόκιο
των καταθέσεων μίας ημέρας
από νουκοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09 %, εν το
αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμει
νε σχεδόν αμετάβλητο
0,15%. Το μέσο επιτόκιο των
καταθέσεων με συμφωνημένη
διάρκεια έως 1 έτος από νουκο υριά παρουσίασε μείωση κατά 6
μονάδες βάσης και διαμορφθητον
υαι το οντίστοιχο επιτόκιο των
νέων δανείων . Το περιθριο επ
τονίου με ιθηκε στις 4,12 εκατοστιαίες μονάδες , σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλά δος.
Νέες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτότιο
του συνόλου των νέων καταθέΤο Industry 4.0 NW αowdha ckath on είναι μία πρωτοβουλία ανοιχτής καινοτομίας του ΣΕΒ, με την υποστήριξη της εταιρείας τεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας
Crow ipolicg, με στόχο να συνδέσει το οικοσύστημα της
καινοτομίας και των startups με τις πραγματικές ανάγες
της βιομηχανίας .
Εν το μεταξύ, σήμερα, η απόδοτου 10ετούς ελληνικού
ομολόγου
1,53%.Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικν
Διαπραγματευτν
(Primary Dealers ) , και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 .
υποχωρεί
Αγοράς
σεων μειθηκε κατά 3 μονάδες
βάσης και διαμορφθηκε στο
χε στο 0,39%.
Created by Universal Document Converter