Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.654 . Τμή 0,60 Ε . Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3* Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 ,3.791-Fax 26510 30350 http:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ξεκινά η απαλλοτρίωση εκτάσεων, θα ακολουθήσει δημοπράτηση
.ΡΟΧΙΑ Φ ΜΗΑΜΟΣ ΑΑΝΤΥΛΙΟΣ
ΚΠράσινο φωςνια ην έπαή του στο ΕΣΠΑ από ηΔημο. Συμβούλο Συμμετέχουν σε πρόγραμμα του ΥΠΕΣ
Τα Γιάννενα στην πεντάδα της
(Νέας Γενιάς Ανακύκλωσης9!
Loavήνον θετιή απόφαση καιγια ο αυχό Κέτρο Εμπορίον
Με 900.000 ευρ το αράσινο σημείον του Δήμου στην Ανατολή..
. Σημαντικά tργα κα Ταpεμβάστις που θα αναβαθμίσουν Την
ποιότητα ζωής Τους αναμένουν
να δουν ο Γιανντες έπειτα από
η αστασιμότητα moυ χαρακτήρσε την πόλη μας τα τελεUταία χρόΡΚΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Χρήματα στους ΟΤΑ με βάση Τις επιδόσεις τους
. Συμπράξς δημοσίου και διωτικού ομέα στη διαχείριση
των αποΡpμμάτων , αποδέσμευση Των ΟΤΑ από την ασφυκτική ε.
moτεία Του Κράrοuς , αλλά και
σύνδεση
ΧΡηpα κ δόστς
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ne μυdία
της κρατικής
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
[ΡΕΠΟ ΡTAΖ
νια Τα σημάδια στον τομέα αυτό
αφήνουν αρκετά περιθρια αιστοδοίας, αpκείο Δήμος να δείξει σ ποpασισικότητα και να τα πpoe .
Τοpάσει συστηματικά
Πο συγκεκριμένα , σε Τpοχιά υλοποίησης θα μπουν από τη νέα
Χρονιά, αν φυσικά δεν υπάpξουν ά λα . απρόσπτα, δύο σημαντικά έργα για τα Γιάννενα. Πρόκεπα για τον
των Δήμων στην ανακύκλωση θα
είναι οι βασικοί άζονες της κυβερ
νηικής πολιτικής για α επόμενα
χρόνια στο πεδίο της λεγόμενης
πράσνης οικονομίας!
Αυτό τόνισε χθις ο πρωθυπουρ
Κυκλοφοριακή κανάσα σε μεγάλο Τμήμα της πόλης
αναμένεται πως 0α δσει ο λεόμενος μεάλος δακτύ.
λιος ο οποίος θα &
..------------- --- ..
πολυσυζημημένο μεγάλο δακτέλιο,
που ξεπέρασε τα εμπόδια τα οποία
η νέα χρονιά . .
καθυστέρησαν για αpκετά χρόνα: γός κυριάκος Μητσοτάκης στα
την υλοποίησή Του και για το ανο : πλαίσια της τελετής εγκαινίων μονά χό Κέντρο Εμπορίου στην στορεκή : δας παραγωγής μηυνημάπων αντα. Πράσινη οικονομία -ΣΑΙΤ
Η ανακύκλωση αποτελεί και
Απότο Ολοιμαζί πορούμε , και την Περιφ. Αττκής
Και νέα βοήθεια προς Αλβανία
προθησε χθες ο Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων
ν ERλοντές μ ον Πρόδρο . Νrακαλέτση κοντά στους πληέτες
της εκαρδιάν της πόλης
Το Δημοικό Συμβούλιο Εδωσε
απράσηνο φως, και γα τα δύο , κάνοντας έτσι ένα βήμα
ποδοτικής ανακύκλωσης (φωτό) , ο
Μεινεται ο ΦΠΑ
σε φάρμακα
βαρύτατων ασθενειν
: pασμένα από τα οποίa θα κπιάσουν
δουλειάκ σύντομα και στον Δήμο lωαννπν
κονaνκή αναγκα ηα Καιόρο ζωής γα όλους . Ποlίες , επεpήσες .
δήμους και φυσκά πην ίδα ην οργανυμένη Πλrείa , υπογράμμσε ο.
Κυρ. Μητoοτάκης από την Παλλήνη
της Ακής όπου εγκανάστηκε μονόδα κατοσκευής μηκανημάτων a
ανακύκλωοης
11η σελ.
Σonκείαγια εξαπάmσ και άλλογηλmuμένων ατοζπάnΑαυνομα
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία
της Βουλγάρας εισπράκτορος!
Σελ. Σ
νταπούοι ός μλησε για το
Ποιοι θα πάρουν
κοινωνικό μέρισμα
Σολ 12
πόσο μεγάλη έμφση δίνει η Κυβέρνηση στην πράσηη οικνομία, mν ο
ποία θεωρεί σημαντικό αναπτυξκό
βραχίονα για τη χuρα
ν Δύο κές απάτες με πλαστήεπταγή και αγορύμέοω διαδικτίυ
11η σελ.
. Η μια σπάτη διαδέχεται την
άλλη στην Ήπειρο . Μετά τη συμ
popia που εξαπατούσε ηλικιομέ
νους με Το πρόσχημα Επειγόντων
χερουργκν ε αι
για πρόκληση
Στα Γιάννενα βρέθηκε χθες ο Διοικητής του ΟΑΕΔ
Διοχρονική μάστιγα για την Ήπειρο
ταυψηλά ποσοστά της ανεργίας!
, χθες
| Η αποστολή του Ερυαρού Σταυρού χθες βράδο στο Τελωνελο Κακβός
Μ αμείωτη ένταση συνεχt Ανα Φορά ιργου Αμυρά στη Βουλή. .
ζεται η αποστολή βοήθιας
την Ελλάδα στους σεσμόπληκτους Της Αλβανίας , οι οποίοι
προσπαθούν να μαζεψουν Τα . .
κομμάτια Τους και να συνέλθουν
αό το βαρύ πλήγμα -4η σελ
Τι θα γίνει με τη σύνδεση της
Ιόνιας Οδού με την Κακαβιά;
>Εργασακή εμπειρία για 500 γέρας μέοω του τέν προγράματος
. Ενα νέο πρό Ypαμμα προεργασίας
θα μπορέσουν να πα ρακολουθήσουν 500
μα νέα απάτη αmοκαλύφθηκε με
δράστη έναν 24χρονο, ο οποίος
Vu poδίοα mέγο pμ αnως Εουίς Αάm κα οδμν
πλοστογρόφησε επταγή ύψους : νεργο, νέο ηλκίας
8000 ευρ με την 11η σελ .
18 έως 30 επν σε ε
πχερήσεις Του ιδω
Τικού τομέα και σε ε
πιχειρήσες φορείς
οργανισμους Του δημοσίου oμέα που
δραστηριοποούνται στην Περ
φέρεια Hπείρου , όπως ανακοίνωσε και επίσημα χθες από τα Γιάννενα ο Δοικητής Του ΟΑΕΔ Σπύ.
ρος Πρωτοφάλτης
Με οφορμή το πρόγραμα, ο Δοητής συμμετείχε σε
. Την οδική σύνδεση της
όνιος οδού με την Κκαβά ,
που επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
είχε μπει στον πάγo, επ
χερεί να επαναφέρει στην πικαιρότητα ο βουλευτής Ιωαννίνων Της Νέας Δημοκρα
Τίaς Γιργος Αμυράς.
Συγκεχριμένα ο βουλευτής
κατέΒεσε αναφορά στη Βουλή.
. στην οποία περιλαμβάν επστολή του Δημάρχου Zrσος Mχάλη Πλιάκου για την αναγκαιότητα
κατασκευής του έp Σo Epirus Ial κα μνοπάπα
Tω λιμύ θεσημοτάς
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Σελ. 2
.ολμΣ
Πύργος Πanλιμηρίδες
Eπέστρεψει στην Παρίδα
580 ταμεβάσες κπήμαη
ηΤργία το Νομρο
Σελ , 12
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
-6η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
11η σελ
Αναδρομές
Μια ενθύμση του θρυλικού
ελληνισμού Μικράς σίας . .
Μετά την πρόκριση στο Κύπελλο..
Ο ΠΑΣ Γιάννινα κασχολείταν
αποκλειστικά με τη Δόξα Δράμας
-Εκήησε από χθες η προετοιμασία για το Κυριακάτικο Παινδι
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τα πλεονάσματα και
η δημοκρατία . .
>ράφειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
Φλάλογος-Συγραφέας
> ράφει ο ΠΩΡΤΟΣ ΚΑΜΕΣ Φιλάλοος
. Μετά o διπλό
στη Βέροια και Την
πρόκριση στους
16, Του Κυπέλλου
Ελλάδας , η προσοχή rου ΠΑΣ Γάνννα
στρέφεται πλέον στο
πρωτάθλημα και την
κυριακάτικη (08/12
5:30 μ.μ ) αναμέτρηση με m Δόξα Δρά.
-Εκεί όμως όπου υπάρχουν έσοδα , δεν πρe.
π να γνετα αυτό πουκάνουν Τρα οι δημαγωγοί
(μοράζουν δηλαδή στους απόρους ως μισθό τα
πλεονόσματ , αυτοί τα είσπράπουν και χρειάζο
νται ευθύς αμέσως τα ίδια, γιατi μα τέτοια βοήθεια
προς Τους απόρους μοιάζει με Το τρύπιο mθάρ
Των Δαναίδων). Αντίθετα προς αυτάο αlnθνός δη μοκράτης οφείλει να εmιδικει με ποιoν Τρόπο Το πλήθος δεν θα
είναι πόμφτυχο, διόι η μεγάλη φτχεα του λοού Τρουματίζει τη
δημοκρατία . Πρέπει λοπόν να εποηθούν μέτρα που ησ
. Η Μικρασιατική κατοστροφή Το 1922 υπήρ ξεη μεγαλύτερη συμφορά σ ολόκληρη την ιστο ΟΝοaα
ρία για τους Ελληνες . Αυτό το γεγονός αφαίρεσε
τον έναν πνεύμονα από τη χρα μας και από τόΤε είναι αναγκασμένη να a με τον άλλο πνεύμο να και με ης πληγές που έχει αφήσει χαραγμένες Πάνω της. Και.
οι συνέπειες αυτής της ιστορικής ήτος έχουν άμεση σχέση ως
τα σήμερα με την επεκτατική πολτκή Του Τούρκικου κράτους
σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπpου.
r αυτό και οφείλουμε οι Ελληνες να γνωρίζουμε
~ 7η σελ
μας στο
11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα