Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΥΤΤΠΝΣAΚΟ ΞΕΙ ΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΣ
Με οδηγό τον Παμλίδη
Σελ 15
ΝΕΟΙΑΓΩΝΕΣ
Παρασκευή 6
Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6480
Τιμή 060ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Κρυτής ΑEΤΗ ΜΑΛΑ0Η
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneo iago nes.gr
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΞΑΝΑ, ΟΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟ ΙΝΟΣΗ ΑΠ0 ΤΟΝ ΟΑΕΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Αναίμακτος ο Νοέμβριος
Σοχευμένα προγράμμτα
Ηπειρο
κατά της
ΠΝεργίας στην
στους δρόμους της Ηπείρου
αι τα νέα αno το μέτωπιο
των τpοαων ατυχκπμάτων στους
δρομους της Ηπείρου για το μηνα
Νοεμβριο καθως συμφωνα με τα
nou tδωσε στη δημοσιότη
συτηνική Αστυνομία , στη διάρΘετικά
κεια του Προγούμενου μηνα στην
εδαφική αρμοδιοτητα της Ηπεlρου.
σημειaθηκαν 3 τροχαία ατυχήματα
(eναντι 5 το 2018) .
ΣΕΛ. 4
Δεν επιστρέφεται
από το Δήμο η εγγυητική
για mν Όαση
Στην απόφαση να μην επιστρέψει
την εγγυnτικn eπiστολή στην ανα δοχο εταιρία κατασκευης της
Όασης κατέληξ κατά ηλειοψηφία
το Δημοτικο Συμβούλιο.
Παραλληλα οpίστηκε η Τεχνική
Υπηρεσία ως εμπΕιρογνωμονας
ωστε μέσα στις επόμενες 15 ημ ρες να κατα δέσει ολοκληρωμένη
Πρόταση για την οριστική Παραλαβη του κτιρίου και Παραλληλα να
γνωμοδοτήσει σκετικα και n Νομ κη Υmηρεσία του Δημου.
ΣΕΛ. &
Υποβάλλεται για ένταξη
στο ΕΣΠΑ
Το νέο <Προγραμμα προεργασίας για 500 ανεργους νtους , ηλικίας 18-30 σε επεpήσεις του 18ωτικού Τομέα και σε
επxειρήσεις , φορείς οργανισμούς του δapοσίου τομεα nou ασκούν τακτικα οικονομική δραστηριοτητα στην Περιφ ρεα Ηπelpου , ανακανωσε αno τα Ιωaνννα oποu Βρέaηκε την Πεμπτη ο Διοκηης του ΟAΕΛ Σπυρος Πρωτομαλτης.
Η διαδικασία υποβολης ατήσεων δα Sεκrνησει εντος του μέσως επoμενου χρονικού διαστηματοος.
το Πράσινο Σιμείον
Τον φακελο για την έντα η του
Πράσινου Σημείου στο Επιειρη
σιακό Πρόγραμμα Ηnpo . aα
υποβάλλευ ο Δήμος Ιωαννιτν μετα
την anoφαση nou ελαΒε το Δημοτκο Συμβουλο στην συνεδρίαση της
Τετάρτης
ΣΕΛ. 5
Προχωρούν οι διαδικασίες
γα δύο μεγάλα έργα
ΓΠΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΙΣ, ΡΑΦHΟΚΡATIΑ
ΚΑΙ ΧΗΗΜΑΤΟΔΟΠΗΣΗ
|Τι λέα το υπουργείο για
| τις συνδέσαις Ιόνιας με
|Πρέβεζα και Κακαβιά
ΕΛ. 7
Ο Άνθρωπος Ανεμστήρας
από το ΔΗΠΕΘΕ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ- Μ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
EA. 7
Nέα εμπλρn σημεniθηικε στην εκπόVnoη ης μελέτης συνδεσης της Πρέe| Σας με την bνα ο
Σημφωνα με έγγραφο nou κατέθεσε
στη Βούλητο Υπουργείo Οικοδομαν και
Μεταφορν, επειτα αro ερnoη του
Βουλευτη της Ελληνις Δστς Κυράκου
| Βελάτουλου δεν Προλέπετα να ολοκληρωθεί πριν αno τν napλασn ενoς
( ακόμα ) έτοος.
Κι αυτο γαι δεν έχoυν εξapαλιστε
ακομα ο nεριβαλλοντικές αδεοδοτησεις
nou xρειά zοντα, ούτε exουν ολοκληρωθel οι διαδικασίες για τν τοκτοnoinση
του οικονομικού αντικεμένου
στο Πνευματικό Κέντρο
MΤΑΗΣ
Με αφορμη την 3η Δεκεμβρη .
Παγκοσμια Ημέρα Ατομων με ΑναΠηρία, το ΔΗΠΕΘΕ Ιωανν νων σε
συνεργασία με την μάδα Εν Δυν μει και το Πνευματικό Κέντρο.
Παρουσιάτουν την Κυριακή 8
Δεκεμβρίου , στις 20.00. την nap σταση, ο Ανθρωπος Ανεμιστηρας
η Πως να Ντύσετε tναν Ελέφαντα,
στην a8oυσα B. Πυρσινελλας του
Πνευματικου Κέντρου Δημου ΙωανΣΕΛ 3
ΣΕΛ 9