Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΕΜΠΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Τax. Τooφίο
K.T.A
IEAONON
Αριθμs Αδεras
Hellenic Post
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
XPONIA
μμιμι a
9 772529
029145
ΕΤΟΣ: 490
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AΡ ΦΥΛΛΟΥ 14019
T: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Πανεπιστήμια
Λιβύη-Μόσχα
ΓΣΕΕ: Μεικτή εικόνα
Κυρ. Μητσοτάκης
για μισθούς, ανεργία
και φτχεια
Συνάντησηm με διεθνείς επενδυτές από μεγάλα
funds και εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στις υποδομές , οι οποίοι διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ,
είχε το πρωί στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση το σχέδιο
που προωθείται , ο βαθμός του απολυτηρίου θα
προκύπτει από τη βαθμολογία και των τριν
τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά
τάξη, εν το πιστοποιημένο εθνικό απολυτήριο θα ανοίγει την πόρτα στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.
Μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία Τουρκίας
Λιβύης για τα θαλάσσια σύνορα που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση
τοποθετήθηκαν για το θέμα Ουάσινγκτον και
Μόσχα .
Ελλάδας ,
Το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριν ξεπέρασε για
πρτη φορά την κατανάλωσή
τους το β' τρίμηνο του 2019,
σελ. 2
σελ. 3
σελ. 8
έπειτα από μια μακρά περίοδο
αρνητικν αποταμιεύσεων . Η αύξηση των
μέσων μισθν τόσο σε επίπεδο πλήρους όσο
και μερικής απασχόλησης αντανακλά τη
βελτίωση του κλίματος στην αγορά εργασίας,
εν οι δείκτες φτχειας παρουσιάζονται
μειωμένοι το 2018. Αυτά είναι ορισμένα από
τα βασικά συμπεράσματα του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΓΣΕΕ που έδωσε σήμερα
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στη δημοσιότητα την
Ενδιάμεση Έκθεση του 2019 για την ελληνική
οικονομία και την απασχόληση . Η έκθεση
εξετάζει την κατάσταση της ελληνικής
οικονομίας όπως αυτή διαμορφθηκε στο
τέλος του Α" όμήνου του 2019. Εκτός από τα
θετικά ευρή ματα υπάρχουν και πολλά. . .
καλλάν στα συμπεράσματα της έκθεσης:
Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των
νοικοκυριν οφείλεται μερικς στην αύξηση
του καττατου μισύού και του γενικού
επιπέδου των μισθν αλλά και στην αύξηση
των κοινωνικν παροχν το β' τρίμηνο του
τρέχοντος έτους λέει η έκθεση.
IΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ MΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣ ΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (IME ΓΣΕΒΕΕ)
"Ένεργειακή Φτχεια
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων "
μεινεται συνεχς όσο εξετάζουμε
επιχειρήσεις με μεγαλύτερο αριθμό
εργαζομένων , για να φτάσουμε στις
επιχειρήσεις με πάνω από 5 άτομα
προσωπικό καθυστερημένες οφειλές
να έχει το 72% των επιχειρήσεων .
Το αποτύπωμα της ενεργειακής φτχειας όπως καταγράφηκε με τους
απλήρωτους λογαριασμούς έγινε αισθητό παρότι στην περίοδο πριν και
μετά το ξέσπασμα της κρίσης αλλάζει
απότομα το υπόδειγμα της κατανάλωσης . Εν σχεδόν το ήμισυ των ερω
τμενων και για τηνακρίβεια το 47%
απάντησε ότι πριν την κρίση έκανε
σπατάλες , ένα μεγαλύτερο ποσοστό,
της τάξης του 68% , απάντησε ότι στη
διάρκεια της κρίσης αναγκάστηκε να
κάνει περικοπές σε βάρος της ποιότητας εργασίας και ζωής του . Το γεγονός
ότι ο αριθμός όσων προχρησαν σε
περικοπές μετά υπερβαίνει αισθητά
εκείνους που έκαναν σπατάλες πριν,
δείχνει πς οι περικοπές έθιξαν
ακόμη και όσους έκαναν συνετή και
λελογισμένη χρήση του ηλεκτρικού
'ερισσότεροι είναι οι μικροΠ
μεσαίοι επιχειρηματίες που
χρωστούν στις εταιρείες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, παρά
. στις τράπεζες . Αυτό προκύπτει
από έρευνα του Ινστιτούτου Μικρν
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιν Βιοτεχνν
Εμπόρων (ΜΕ ΓΣΕB) με θέμα η
"Ενεργειακή Φτχεια των Μικρομε σαίων Επιχειρήσεων" .
Μάλιστατο 33% των μικρν επιχειρηματιν και των ελεύθερων επαγγελ
ματιν , έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα
διακανονισμού αποπληρωμής παλαι ότερων οφειλν, εν το 20% όσων
έχουν τζίρο έως 50.000 ευρ , δηλ
νουν ότι αφήνουν, λόγω οικονομικής κτρικού ρεύματος ήταν της τάξεως
αδυναμίας, απλήρωτους τους λογαριασμούς ρεύματος ή φυσικού αερίου .
Όπως καταγράφεται στην έρευνα, στο
ερτημα για το αν έχουν καθυστε ρημένες οφειλές σε λογαριασμούς Για λόγους σύγκρισης, καταγράφο
ενέργειας (ΔΕΗΔΕΗ 0,00%, ή άλλες
εταιρείες παροχής ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου) το 15% των μικρομεσαίων απαντά θετικά, όταν στο αντί στοιχο ερτημα για οφειλές έναντι
των τραπεζν, την ίδια απάντηση δίνει
το 14,9%.
Αν και η διαφορά είναι ελάχιστη και
εκτείνεται στα όρια του στατιστικού
λάθους , εντούτοις αποτυπνει κεύ γλωττα τις επιπτσεις που είχε για
τη λειτουργία των επιχειρήσεωνηn
πολυετής ύφεση και οι αυξήσεις στα
τιμολόγια. Ενδεικτικά, στην έρευνα
ο ΟΗΕ κάνει έκκληση για
να συγκεντρσει 29 δισ.
δολάρια για ανθρωπιστική
βοήθεια το 2020
Ο ΟΗΕ απηύθυνε σήμερα
έκκληση για τη συγκέντρωση
ανθρωπιστικής βοήθειας
ύψους σχεδόν 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων (26 δισεκατομ
μύρια ευρ) προκειμένου ο οργανισμός να
μπορέσει να βοηθήσει έναν αριθμό ρεκόρ
ανθρπων που έχουν πληγεί από την
κλιματική αλλαγή και από την αύξηση των
τον αριθμό των εργαζομένων, δείχνει
ότι όσο πιο μικρή είναι μια επιχείρηση τόσο περισσότερο ενδέχεται
αναφέρεται ότι από το 2006 έως το
2017 η άνοδος των τιμν του ηλετου 28% για τις μεσαίου μεγέθους ενεργειακά . Εν για παράδειγμα , με
βιομηχανίες και 177% για τα νοικοκυριά, περιλαμβανομένων και των
ελεύθερων επαγγελματιν .
βάση την περιοχή δεν παρατηρείται
σημαντική απόκλιση στις απαντήσεις,
με βάση τον ετήσιο τζίρο παρατηρεί
ται, ότι από όσες έχουν ετήσια έσοδα
μέχρι 50.000 ευρ σχεδόν n1 στις 5
έχει απλήρωτους λογαριασμούς . Όσο
μεγαλνει ο τζίρος , το ποσοστό των
μακροχρόνιων συγκρούσεων.
Σε έκθεσή του με τίτλο: "Global Humanitarian
Οverview" ο ΟΗΕ αναφέρει ότι περίπου 168
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα
έχουν ανάγκη έκτακτη βοήθεια το 2020.
Ο αριθμός αυτός αποτελεί αρεκόρ στη
σύγχρονη εποχή, μετά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο, δήλωσε στους δημοσιογράφους
ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του
OΗΕ αρμόδιος για ανθρωπιστικές υποθέσεις
νται και οι λοιπές σε καθυστέρηση
υποχρεσεις των μικρομεσαίων Ει δικότερα, καθυστερημένες οφειλές
ενοικίου έχει το 12%, στο πρην ΙΚΑ επιχειρήσεων που χρωστούν μεινε- ρεύματος.
σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές
εργαζομένων το 11,4%, σε λοιπούς λογαριασμούς, π.χ. τηλεφωνία, ύδρευση ευρ να χρωστά μόνο n 1 στις 20.
το 9,3% . Πάντως όλα τα παραπάνω Την ίδια τάση επιβεβαινει και η καείναι χαμηλότερα από τις οφειλές σε
προμηθευτές (16,1%) , στην εφορία με βάση τον αριθμό των απασχολου( 21% ) και στον πρην ΟΑΕΕ (22,1% ).
Μια πιο ενδελεχή εξέταση στην κα
τανομή των απαντήσεων της ίδιας
έρευνας με βάση τον ετήσιο τζίρο και
Πάντως, παρά το τέλος της οικονομικής κρίσης , το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε ότι συνεχίζει
να λειτουργεί υπό το ίδιο καθεστς
περιορισμν στην κάλυψη των ενεργειακν του αναγκν , όπως συνέβαινε
και στο αποκορύφωμα της κρίσης, σε
βάρος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιν , των όρων ζωής και
εργασίας του.
ται σταθερά για να φτάσει στις επι χειρήσεις με έσοδα άνω των 300.000
τανομή των απλήρωτων λογαριασμν
Μαρκ Λόουκοκ.
μένων . Στις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό παρατηρείται το
μεγαλύτερο ποσοστό απλήρωτων λογαριασμν (18,9% ) . Το ποσοστό αυτό
Ο ίδιος εξήγησε ότι οι ανάγκες αυξήθηκαν
εν μέρει επειδή cοι συγκρούσεις γίνονται όλο
και πιο μακροχρόνιες και πιο έντονες .