Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692- 688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 5ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27432
ΝΑΤΟ: Οι 29
αβγαίνουν προς τα
έξων ενωμένοι
Ενα βήμα Πριν από τα αρνητικά
επιτόκια οι ελληνικές τράπεζες
Τα 29 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ υιοθέ τησαν , στο τέλος μιας συνόδου κορυφής
για την 70η επέτειο του οργανισμού που
σημαδεύτηκε από έντον ες διαφωνίες ,
κείμενο κοινού ανακοινωθέντος στο οποίο δηλνουν την ααλληλεγγύη, ενότητα
και συνοχή> τους και αναγνρισαν για
πρτη φορά την άνοδο της ισχύος της
Κίνας ως μια κπρόκλησην.
Το χείμενο, που δημοσιοποιήθηκε έπειτα από μια σύνοδο των ηγετν στο
Ουάτφορντ, στα περίχωρα του Λονδίνου,
αναφέρεται στην απειλήν
που συνιστούν cοι επιθετικές 2
πιτόκιο του συνόλου των νέων
καταθέσε ων μειθηκε κατά 3
μονάδες βάσης και διαμορφθηκε στο 0,20% . Από την άλλη, το μέσο σταθμισμένο επι
τόχιο του συνόλου των νέων
δανείων προς νοικοκυριά και
επιχειρήσεις μειθηκε κατά
27 μονάδες βάσης και διαμορφθηκε στο 4,32%.
Ειδικότερα, το μέσο επιθ%
τόκιο των καταναλωτικν δανείων χωρίς καθορισμένη
διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω
πιστωτικν καρτν , τα ανοιχτά δάνεια και τις υπεραναUnesco: Μέρος
της Πολιτι στικής
κληρονομιάς της
ανθρωπότητας ο
καφές εσπρέσο
λήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά
17 μονάδες βάσης και διαμορφθηκε στο 14,47% . Το μέσο
επιτόκιο των καταναλωτικν
δανείων με συγκεκριμένη
διάρκεια και χυμαινόμενο επιτόκιο 1 αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης
και διαμορφθηκε στο 10,29% . Το μέσο ε πιτόκιο των στεγαστικν δανείων με κυμαινόμενο επιτόχιο 2 με ιθηκε χατά 17
μονάδες βάσης χαι διαμορφθηκε στο
Στην αναγνριση του ιταλικού καφέ εσπρέσο ως τμήμα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας
αναμένεται να προχωρήσει σύντομα η
Unesco.
διαμορφθηκε τον Οκτβριο του 2019 στο
0,39% . Συνακόλουθα, η καθαρή απόδοση
για τους αποταμιευτές μετά την αφαίρεση
της φορολογίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο κάτω από το μηδέν (0,05 % ) .
Παράλληλα, οι τράπεζες μείωσαν και
τα επιτόκια χορηγήσεων , με αποτέλεσμα
το περιθριο (διαφορά μεταξύ επιτοκίων
καταθέσεων-χορηγήσεων) να περιορι
στεί στο 4,12%.
Συγκεκριμένα, το μέσο σταθμισμένο εΜηδενικά σχεδόν επιτόκια προ
σφέρουν πλέον οι τράπεζες για τις καταθέσεις , οδηγντας έτσι τους αποταμιευτές ένα βήμα ποιν από τα αρνητικά επι 2,91%.
Συγκεκοιμένα, σύμφωνα με όσα ανα
φέρει η ιταλική εφημερίδα, 1 Messan gero:
ΚΗ αντίστροφη μέτρηση για ακόμη ένα ι ταλικό επίτευγμαν ανακοινθηκε στις 4
Δεκεμβρίου στη Ρμη στη Βουλή των Αντιπροσπων , από την Κοινοπραξία για
την Προστασία του Ιταλικού
Βσπρέσον .
τόκια.
Το μέσο επιτόκιο των επιχε ιρηματι χν δανείων χωρίς καθορισμένη διάρχεια
μειθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφθηκε στο 4,78%. Το
αντίστοιχο επιτόκιο των ε - ΣΝΑ 2
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος , το επιτόκιο για καταθέσεις
με διάρκεια έως ένα έτος (το οποίο περί
που αντιστοιχεί στο επιτόχιο ταμιευτηρί ου ) μειθηκε περαιτέρω κατά 0,06% και
ΕΛΛΑ 3
Πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ σε Ελλάδα και Κύπρο
για τις ενέργειες της Τουρκίας
Αλλάζει όψη η
οδός Εγνατία
λόγω Μετρ ό
Το μήνυμα πως η ΕΕ βρίσκεται σε
λη της διε θνούς κοινότητας πρέπει να
συμμορφνονται με αυτές τις αρχές χαι
πρέπει να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες υπονομεύουν την περιφερειακή
σταθερότητα και ασφάλεια.
Εστιάζοντας στο διμερές ΣΕΑ 2
πλήρη αλληλεγγύη με την Ελλάδα και
την Κύπρο όσον αφορά τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του Αι γαίου, και πως είναι επιτακτική ανάγκη
να γίνονται σεβαστά το διεθνές δίκαιο
της θάλασσας, η αρχή των καλν γειτονικν σχέσεων και η χυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιματα στις θαλάσσιες ζ
νες όλων των γειτονικν παράκτιων κρατν , συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
παράγονται από τα νησιά τους , έστειλε
Διαφορετική όψη θα αρχίσει να αποκτά σταδιακά μέχρι τον Μάρτιο η οδός
Εγνατία στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταστηματάρχες ν ' ανασάνουν και να δουλέψουν
καλύτερα την περίοδο του Πάσχα , και
στους πεζούς να μετακινούνται χωρίς να
συνωστίζονται, όπως γνωστοποίησε ο
πρόεδρος της Αττικό Μετρό , Νίκος Τα
χιάος , στο πλαίσιο εκδήλωσης με αφορμή την εορτή της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας των εργαζομένων στις υπόγειες
σήραγγες και μεταλλωρύχους.
Κατά τον κ. Ταχιάο , μέχρι τον Μάρτιο
θα έχουν απελευθερωθεί
συγκεκριμένοι οινόχρηστοι χροι πάνω στην οδό
Θα κλείσει τη ΛΑΡΚΟ η κυβέρνηση;
Κινούμαστε γρήγορα προς μια λύση για τη ΛΑΡΚΟ, στέρεη νομικό, ελκυστική
επενδυτικά και δίκαιη για τους εργαζομένους , ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ε
νέργειας , Κωστής Χατζηδάκης, από το βήμα του 30ου ετήσιον συνέδριου του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Ετιμελητηρίου.
Ειδικότερα , όπως τόνισε, ξεκινάει η προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί γρήγορα, με
αποφασιστικότητα και με δικαιοσύνη, ένα θέμα δεκαετιν : Τοζήτημα της ΛΑΡΚΟ. Εί
ναι μία επιχείρηση η οποία μπαίνει μέσα . Η οποία οφείλει τουλάχιστον 135 εκατ. ευρ
στο Δημόσιο από παράνο μες χρατικές ενισχύσεις, που σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρέπει να επιστραφούν . Μία επιχείρηση που είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης της
ΔΕΗ, με 340 εκατ . ευρ . Μία επιχείρηση που δεν τηρεί τους περιβαλλοντι .
κούς όρους και μολύνει αγρίως τον Ευβοϊκό κόλπο . Μία επιχείρηση που δεν Ε
Σε δήλωσή της για την κατάσταση στην
Ανατολική Μεσόγειο , η εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δρά σης (ΕΥΕΔ ) , που είναι η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ , διαμηνύει πως όλα τα μέΣΕΛΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Το Κύπελλο του Σπύρου Λούη στο Μουσείο του Λούβρου
  Το ιστορικό Κύπελλο του Σπύρου Λούη, του πρώτου Μαραθωνιονίκη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο εμπνεύστηκε και σχεδίασε ο Michel Bréal και το οποίο απέκτησε σε διεθνή δημοπρασία το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με σκοπό να το καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό εκθέτοντάς το με ελεύθερη πρόσβαση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θα ταξιδέψει φέτος σε ένα από τα κορυφαία μουσεία του κόσμου, στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΙΣΝ, από τις 24 Απριλίου έως τις 16 Σεπτεμβρίου, το Κύπελλο θα συμμετάσχει
 • Σε δημοπρασία το τραπέζι από τη σειρά «The Sopranos»
  Το εστιατόριο Holsten’s στο Νιου Τζέρσεϊ διαθέτει προς πώληση το σεπαρέ, στο οποίο εθεάθη για τελευταία φορά ο Τόνι Σοπράνο. Το εστιατόριο έγραψε τηλεοπτική ιστορία χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τελευταία σκηνή του τελευταίου επεισοδίου της δραματικής σειράς του HBO, «The Sopranos». Τώρα, το εστιατόριο ανακαινίζεται και το τραπέζι, στο οποίο ο Τόνι, η Καρμέλα και ο AJ κάθονταν περιμένοντας τη Μίντοου είναι προς πώληση στο eBay. Το άρθρο Σε δημοπρασία το τραπέζι από τη σειρά «The Sopranos» εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Κόλαφος ο Κορκίδης Εκτός από «μέτρα καταστολής» για τις τιμές χρειάζεται αύξηση του εισοδήματος
   «Σε αναμονή των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, του α’ τριμήνου του έτους, ενδεχομένως θα δούμε πως κινείται το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, αλλά δεν θα δούμε ακόμα την επιθυμητή αποκλιμάκωση των τιμών σε καταναλωτικά αγαθά και τη συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα». Αυτό σημειώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης σχολιάζοντας τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ συμπληρώνει: «επειδή το ζητούμενο δεν είναι μόνο η διαδρομή «από το χωράφι στο ράφι», αλλά και «από το ράφι στο τραπέζι» πρέπει η κυβέρνηση εκτός από «μέτ�
 • Γιάννης Κωστόπουλος: Άνδρα πολύτροπον
  To Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου τιμά τον επί χρόνια Πρόεδρό του, Γιάννη Κωστόπουλο, οργανώνοντας, με αφορμή την επέτειο των τριών ετών από τον θάνατό του το 2021, τιμητικήέκθεση με τίτλο: άνδρα πολύτροπον. Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Γιάννη Κωστόπουλου.   Η έκθεση προβάλλει τα πολυσχιδή ενδιαφέροντα και τις πολλαπλές δραστηριότητες του Γιάννη Κωστόπουλου . Στην πρώτη ενότητα, «Προοίμιο», παρουσιάζεται το χρονολόγιο της ζωής και του έργου του σε κάθε πεδίο. Η δεύτερη ενότητα, «Τραπεζίτης», συγκεντρώνει τεκμήρια, έργα τέχνης και αρχιτεκτονικές μακέτες κτηρ
 • Ερυθρά Θάλασσα: Ποιες οι δραματικές επιπτώσεις στα ναύλα και στον εφοδιασμό της αγοράς
  Μείωση ή/και διακοπή εισαγωγών και εξαγωγών από και προς Ασία, σημαντική αύξηση του χρόνου παράδοσης, έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων, αύξηση του κόστους μεταφοράς, εκτόξευση των ναύλων με πιο ραγδαίο ρυθμό σε σχέση με την πανδημία (τα ναύλα εισαγωγής αυξήθηκαν 200%-300%, ενώ τα ναύλα εξαγωγής αυξήθηκαν 300%-1400% σε ορισμένες διαδρομές), αύξηση ασφαλίστρων, μαζικές αφίξεις (Bottlenecks), αύξηση κόστους διαχείρισης και διαταραχές στις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Διεθνές Εμπόριο και την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Τις επισημ�