Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Φέσσας: Είμαστε στην αρχή ενός ενάρετου κύκλου
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦΦ 5617 Πέμπτη 05.12.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Επιστροφή
ΦΠΑ σε
Κινίλιας
>>> Τελ
>>> Τελ.
SZ: Ετυμηγορία- έκπληξη στην αμφιλεγόμενη δίκη για Siemens
Ξεκίνησαν οι διορισμοί γιατρν
και νοσηλευτν
ανεξόφλητα
τιμολόγια
προμηθευτν
Οι τράπεζες θα φέρουν
ηγ ανάπιξη τον χειά ταη οκονομα
Μαρινόπουλος
Εξαιρετικά θετική ενέργεια
αποτελεί για τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιν Ελλάδος (ΣΒΕ)
επιχειρηματική
κοινότητα της περιφέρειας η
πρόσφατη απόφαση της 28ης
Νοεμβρίου της Ανεξάοτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(AΑΛΕ) Υια την επιστροφή
του ΦΠΑ των ανεξόφλητων
τιμολογίων των προμηθευτν
της <Μαρινόπουλος ΑΕ..
Ο ΣΒΕ με ανακοίνωσή του
χαιρετίζει την απόφαση αυτή
που έρχεται να ικανοποιήσει
ένα πάγιο αίτημα των μικρν
και μεσαίων επιχειρήσεων
Ολομέλεια
της περιφέρειας , οι οποίες
επανειλημμένα, διαμαρτύρονταν και ήταν έτοιμες να
προχωρήσουν σε δικαστικές
ενέργειες για την επιστροφή
- συμψηφισμό του ΦΠΑ που
πλήρωσαν , για ποσά τιμολογίων που ποτέ δεν εισέποαξαν.
Υπερψηφίστηκε
το φορολογικό νομοσχέδιο
στην Επιτροπή της Βουλής
τα υψηλά εισοδήμοτα έανε λάγο
ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Τρύφων
Αλεξιάδης. Και ανολούθησε η
μάχη των παροδειγμάτων . Ο βου
Με τις ψήφους της Νέας Δημοο
επίες εγιοθηκε κατά πλειοψηφία
το φορολογικό νομοσχέδιο στην
επιτροπή Οικονομικν Υποθ
σεων της Βουλής . πί της αρχής λευτής του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε
καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ , το
Κίνημα Αλλαγής , το ΚΚΕ , το
ΜΕΡΑ25, εν επιφυλόχθημε να
τοποθετηθεί στην Ολομέλεια η
Ελληνική Λύση .
Η κατάφωρη αδικία την
οποία αναίτια υπέστησαν
πλήθος μικρν και με σαίων
επιχειρήσεων της ελληνικής
περιφέρειας αποκαθίσταται
μαθς οι επιχειοήσεις ακολουθντας τις οδηγίες υπαγωγής στην πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ μπορούν
πλέον να υποβάλλουν αίτηση
περί μείωσης της φορολογητέας βάσης τους στον προίστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ,
χωρίς να απαιτείται να ακολουθήσουν τη δικαστική διαδικασία.
πως ελεύθερος επαγγελματίας με
800.000 ευρ εισόδημα θα έχει
μείωση φόρου 9.100. Την ίδια
στιγμή συντοξιούχους με 12.000
ευρ ετήσιο εισόδημα θα έχει
μείωση φόρου 177 ευρ εν
Δίνουμε καθημερινά περιεχόμενο στη δέσμευσή μας να αποτελέσουμε την Τράπεζα της Ανάπτυξης, υπογραμμίζει ο Φ.
Καραβίας σε επιστολή προς τους εργαζόμενους. Οι κινήσεις
και οι πρωτοβουλίες της τράπεζας
Μιλντας στην επιτροπή ο Υφυ- μισθωτός με ένα παιδί και ετήσιο
πουργός Οικονομικν Απόστολος εισόδημα 24.000 ευρ δεν θα δει.
Βεσυρόπουλος περιέγοαμε στους
στόχους του νομοσχεδίου, στέλ
νοντας" μήνυμα, πως πρόθεση της
κυβέρνησης είναι να υπάρξουν
στο μέλλον περατέρω φφροελαφ
ρύνσεις . Ειδικότερα εναφέρθημε
σε "μείωση φόρων , διαμόοφωση
προϋποθέσεων για ισχυρή και
βυσιμη ανόττυξη , ενίσχυση της
ετενδυτικής δραστηριότπος, επα
νόκαμψη των κλάδων της οικονομίας
μεγαλίτερες βλάβες στην χρίση
και από την υπερφορολόγηση και
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής"
καμία αλλαγή
Αταντντας ο Απ. Βεσυρόπουλος
έκανε λόγο για λαϊκισμό , δίνοντος
μεταξύ άλλων παραδείγματα για
να απαντήσει στα πυρά του
ΣΥΡΙΖΑ . Όπως είπε ελεύθερος
επαγγελμαπίας με ετήσιο εισόδ
ημα 10.000 ευρά πλήρωνε φόρο
2.200 ευρκαι πλέον θαπληρνει
900 ευρ . Παράλληλα ελεύθερος
επαγγελμαπίας με
15.000 ευρ θα δει το φόρο του να
υποχωρεί από τα 3.300 στα 2.000
ευρ .
<Η Eurobank έχει δέσμευση , χρηματοδότηση των
επιχειρηματική προτεραιότητα συμμετέχει η Eurobank
οποίων
Όπως αναφέρει η επιστολή:
πρωταγωνιστήσει ως Τράπεζα Ηδη από πέρυσι, όταν η
ελληνική οικονομα έκανε τα
πρτα βήματα εξόδου από την
πρωτόγνωρη σε ένταση και
τους εργοζόμενους της τράπε - διάρχεια υ φεσιακή περίοδο,
εισόδημα ζας , στην οποία περιγράφει όλα ορίσαμε τη Eurobank ως Τράπεκαι απόλυτη δυνατότητα να
Η διοίκηση του ΣΒΕ επιθυμεί να εαφράσει την ιδιαίτερη κανοποίησή της και τις
δημόσιες ευχαριστίες της
στον διοικητή της ΑΑΔΕ
Γιργο Πτσιλή , για την θετ κή έκβαση ενός χρονίζοντος
ξητήματος , που ταλαιπρησε
τον επιχειοηματικό χόσμο
της περιφέρειας.
της Ανάπτυ ξης>, υπογραμμίζει ο
CEO της τράπεζας Φωκίων
Καραβίας , σε επιστολή προς
υπέστησαν
τα έργα , μεγάλα και μικρά , στη
ζα της Ανάπτυξης.
Για νομοσχέδιο που ευνοεί υρίως
Created by Universal Document Converter