Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ C
eaggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9982 -ΕΤΟΣ 35ο-ΤΙΜΗ 1E- ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΛΗΡΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 888,68 μονάδες
Άνοδος 0,84%
"ΒΗΜΑ" ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙ0 ΤΟΥ ΝΑΤΟ
Τετ άτετ
LONDON
LONDRES
Pτενας35
"Πράσινο φως" της
Τουρκίας για βαλτικές
χρες και Πολωνία
90 λεπτν
Σελ. 6
INE ΓΣΕ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από λόγια ...χορτάσαμε
Τα ασυνδευτα προσφυγόπουλα είναι πιο ευάλυτα
ση σεξουολική ειμτάλευση
Την αλληλεγγύη της στην Ελλάδα και την
Κύπρο σχετικά με το θέμα των τουρκικν
Προκλήσεων εξέφρασε η ΕΕ μέσω δήλωσης
εκπροσπου της Κομισιόν.
"Η Ευρωπαϊκή Ένωση Βρίσκεται σε πλήρη
αλληλεγγύη με την Ελλάδα και την Κύπρο
όσον αφορά τις Πρόσφατες ενέργειες της
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του Αγαίου . Η Τουρκία
Πρέπει να σέΒεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιματα όλων των κρατν με λν της ΕΕ, όπως τονίστηκε επανειλημμένα
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου, με Πιο Πρόσφατα αυτά τον Ιούνιο του 2019" ανέφερε
εκπρόσωπος της Κομισιόν και Πρόσθεσε:
"Το διμερές "Μνημόνιο "μεταξύ ης Τουρκίας και της Λιβύης της 27ης Νοεμβρίου
2019 σχετικά με τη θαλάσσια οριοθέτηση
δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Απαπούνται Πε ρατέρω διευκρινίσεις ως Προς το Περιεχόμενό της. Αναμένουμε ότι το κείμενο θα κοινοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση στην ΕυρωΠαϊκή Ενωση.
Είναι επιτακτική ανάγκη να τηρείται το διε θνές θαλάσσιο Δίκαιο , η αρχή της καλής
νεπονίας και να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιματα όλων των
γειτονικν Παράκτιων κρατν στις θαλάσσιες ζνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
Που αφορούν στα νησιά τους. Όλα τα μέλη
της διεθνούς κοινότητας Πρέπει να συμμορφνονται με αυτές ης αρχές και πρέπει να
απέχουν από οπιεσδήποτε ενέργειες υπονομεύουν την Περιφερειακή σταθερότητα
και ασφάλεια".
Ημέχρι τρα Πορεία της Γετονος, δείχνει
όι δεν σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρ
Χικά δικαιματα των γειτόνων της, φερομέ.
νη ως ο κατσαπλιας" της Περιοχής.
Λόγια, λόγια, λόγια , πράξεις δεν βλέπουμε
Που να "πονανε" γιατί μόνο έτσι "ακούν" τα
κακά .παιδιά.
Υψηλό το αναπτυξιακό
κενό της ελληνικής
οικονομίας
Σελ. 2
Σελ . 5
500 ΕΩΣ ΚΑΙ 1.000 ΕΥΡΩ
ΧΙΟΝΙΑ, ΚΡΥΟ
ΚΑΙ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΒΡΟΧΗ
γί100
ΑΜΟΙΚΤηΤΟρτγΤεγαυερι
ΚΟΙΝωνΚΟμερισμε,
iαγμmυν
Χειμωνιάτικο σκηνικό
σε όλη τη χρα
Σελ. 2
Σελ. 8
Ο λογικός