Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Δεκεμβρίου
Κοδημερινή οκονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ Φύλ: 6930
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι επαγγελματίες
θα καθορίζουν
το ύψ0s τηs
σύνταξήs τουs
Τριπλό bonus
για τis οικογένειες φέρνει
το 2020
Μια τριπλή οικονομική ενίσχυση για τς Μιχαηλίδου, θα μπουν
οικογένειες με παιδιά
ενσωματνει ο πφουπολογισμός του 2020.
Το νέο επίδομα για
κάθε νεογέννητο, το
αυξημένο αφορολόγητο noυ
ται οι μισθωτοί με
μόδια υφυπουργός Δ .
εισοδηματικά κριτή.
ρια, ωστόσο αυτά δεν
θα αποκλείουν τη με .
γάλη μάζα των πολιτν , καθς το νέο
επίδομα δεν είναι προ: δικαιούν-νοιακού αλλά δημογραφικούχαρακτήρα .
Συγκεκρμένα:
Για μονογονεϊκή οικογένεια το ύψος του
εισοδήματος δεν πρέ Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μελλοντική
καθίσταται με το νέο
σύστημα ασφαλιστικν εισφορν ο μη μι σ
του σύνταξη
ω τ ό ς
ασφαλισμένος , καθς
μια πθανή επλογή της nαιδιά αλλά και ο με
πρτης ασφαλιστικής ωμένος ΦΠΑ 13% για
κατηγορίας σε συνδυασμό με λίγα χρόνια αναθά όπως οι πάνες
ασφάλισης ενέχει τον
κίνδυνο να καθηλωθεί
σε σημαντικά χαμηλή
συνέχεια στην 11
συγκεκριμένα βρεφικά
συνθέτουν τη δέσμη πει να ξεπερνά τις
μέτρων ενίσχυσης των
οικογενειν.
Ειδικότερα:
1. Επίδομα για κάθε
νεογέννητο Παιδί : Το
νέο επίδομα , ύψους 60.000 ευρ
2.000 ευρ , θα καταβάλλεται το 2020 σε
όσες οικογένειες φέρουν στον κόσμο παι διά και δεν σχετίζεται σαυξάνεται κατά 1.000
με το γνωστό οικογε νειακό επίδομα . Όπως ζευγάρι, που έχει ήδη
επεσήμανε χθες η αρ - 2 naιδιά , φέρει στον
κόσμο ένα ακόμα , για
να πάρουν τις 2.000 υφυπουργός , οι 2.000
ευρ , το εισόδημα ευρ θα καταβάλλοντους δεν πρέπει να ξ περνά τις 80.000 ευρ.
Με βάση το τελευταίο στατιστικό Δελτίο τερη σε έξι μήνες από
της ΑΑΔΕ τα ζευγάρια τη γέννηση του . Φυ
χωρίς Παιδιά με εισόδημα ως 60.000 ευρ , αφορά σε κάθε νεοανέρχονται
1.382.327 και αποτε.
λούν εν δυνάμει το
κοινό στο οποίο απευθύνεται το επίδομα .
Οπως διευκρίνισε η
40.000 ευρ
Για ζευγάρια, το συνολικό ύψος του εισοδήματος ους θα
πρέπει να είναι ως
ται σε 2 δόσεις: η
πρτη δόση με τη γέν.
νηση του και η δεύΙΟΒE: Οι Ελληνεs
δεν είναι Πια οι
Πιο απαισιόδοξοι
στην Ευρπη
Για κάθε τέκνο, το
οποίο ήδη βρίσκεται
στην οικογένεια , το ει σοδηματικό όριο προ
σικά,
επίδομα
γέννητο , συνεπς αν
Πρόκειται πχ. για δί.
δυμα τότε μιλάμε για
4.000 ευρ. Σύμφωνα
ευρ. Έτσι, αν ένα
συνέχεια στην 10
Βρούτσηs:
1n Ιουνίου 2020
εκδίδονται οι πρτες
Ψηφιακές συντάξειsς
στην Ελλάδα
αποτελέσματα
των Ερευνν Οικονομικής Συγκυρίας για
τον Νοέμβριο.δημο
σιοποίησε το ιδρυμα
Οικονομικν & Βιομη.
χανικν
(IOBE).
Το ΙΟΒΕ επισημαίνει
ότι ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην
Ελλάδα παρουσίασε
μικρή ανάκαμψη τον
Νοέμβριο στις 107,0
μονάδες, aπό τις 106,7
του Οκτωβρίου .
Ερευνν
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9