Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ξδιοφυν μο ooυ.
0 ογuνστόμως .
μέχρι θονότοu γpo
νο εκφρόζε
tλεύθερο/
την όηο/
10ου. /
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Δεκεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5904
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Το master plan για την μετάβαση
της Δυτικής Μακεδονίας
στην μεταλιγνιτική εποχή
Σελίδα 12
Κοινωνικό
μέρισμα
Κονδύλια 250 εκατ.
για χρηματοδότηση
της γεωργίας
Σελίδα 9
μόνο στους Πιο αδύναμους οικονομικά
/ Aπό 500 έωs και 1.000 ευρ
σε αδύναμοus μακροχρόνια ανέργου5,
noλutεκνεs oικογένειεs και
οικογένειες με εξαριμενα
τέκνα ΑΜEΑ
"Ζωντανεύει" το επίδομα
ορεινν περιοχν
νT θα γίνει με τη 13η ούνταξην
και ειοφορά αλληλεγύns
u4τηο
Σελίδα 13
ΦΕρχεται πληρωμή για τη περσινή χρονιά
και υποβολή νέων ατήσεων
Έρανος για
την ενίσχυση
του συσσιτίου
Γ Εθνική:
Τα αποτελέσματα
στον 4ο και 20 όμιλο
Σελίδα 11
Τpσστ Κ&c
ΠΟ ΨΕΙΣ
Του Δήμου Κοζάνης
ενόψει των
Χριστουγέννων
Προοδευτισμός
και νεοσυντηρητισμός
Σελίδα 24
Η Κοινωφελής Επχεί .
ρηση Κοινωνικής Πρό νοιας και Μέριμνας του
Δήμου Κοζάνης διενεργεί έρανο με σκοπό τη
συγκέντρωση τροφίμων
προκειμένου να ενισχυ θεί το συσσίτιο απόρων
δημοτν του Δήμου Κοζάνης ενόψει των εορτν
των Χριστουγέννων .
Η ψήφιση του ενεργειακού νομοσχεδίου της
| κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα στάθη κε!
|η αφορμή για να αναδειχθεί η νέα διαχωριστική|
Ι γραμμή στο πολιτικό μας ούστημα. Πρόκειται για !
| την τομή που χωρίζει τις τραγματικά προοδευτι.|
| κές δυνάμεις Πou προασπίζονται τα συμφέροντα
| των πολλν και τους νεοσυντηρητικούς προασπι|στές των προνομίων των λίγων.
Εν προκειμένω , είχαμε τη σύγκρουση γύρω από
ιμια εμβληματική ΔΕΚΟ, nou anοτέλεσε διαχρο
Σελίδα 7
συνέχεια στη σελίδα 4
καΔικΟΣ Θ