Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOANOE
ειpΡΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΙΚΗ
TETAPTH
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12403
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Σε θετική η πορεία της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας
Τουρισμός: Ρεκόρ 17 ετν φέτος στα έσοδα
Πρτο θέμα η Ελλάδα
στο Eurogroup
Οι εξελίξεις
στην Αν . Μεσόγειο
στο ραντεβού
Μητσοτάκη-Τραμπ
Στο σημερινό Εurogroup η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή
της ατξίντας και καλείται να κρίνει την 4η Εκθεση Ενισχυμ .
νης Εποπτείας, ωστόσο ήδη υπάρχει θετική εισήγηση από
την Κομισιόν και το Εuroworking Group και το πρόσνο φως
για την εκταμίευση Των 767 εκατ. από ΑNFA-SMP θεωρείται
μάλλον Τυπική διαδικασία . Ωστόσο , άλλο εκαίεο την ελλη .
νική πλευρ .
Σης αρχές Σεπτιμβρίου Το σήμα που ύχε λάβα η Αθήνα
ήταν εάν όλα πάνε καλά τόσο ως προς Τον στόχο του 2019
όσο και ως προς Το πλεόνασμα του 2020, ανοίγα ο δρόμος
για απόφοση στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, προκειμέ.
νου να αλλάξα η χρήση των ΑNFA - SMP
| πίσημη
εξίδωσε ο Λευκός 0t
" κος εν όφει της συνά .
ντησης του πρωθυπουργού με
τον Αμερικανό πρόεδρο στις 7
Ιανουαρίο
ο Τραμπ αναμένεται να
υποδεχτεί τον Μητσοτάκη σε
μια επίσκεψη που θα γιo.
τάσει τους ισχυρούς δεσμούς
στην οιχονομία , την ασφάλεια
και τον πολιτισμό μεταξύ των
HΠΑ και της Ελλάδας-.
Σημεινεται πως Μητοοτάκης και Τραμπ θα έχουν την
ευκαιρία να συζητήσουν για
τα μακροχρόνια στρατηγικά
ενδιαφέρονταν των δύο εθνν
στην ενίσχυση της σταθερό .
τητας και της συνεργασίας
στα Βαλχάνια και την ανατολιχή Μεσόγειο . "Ο Τραμπ θα
δσει έμqαση στη σημασία της
ασφάλειας των τηλεπικοινω
νιν, ειδικά σε ό , τι αφορά στην
5G τεχνολογία .
αναχοίνωση
Μετά τη μεγάλη αύξηση εισπράξεων στο 9μηνο, που οφείλε -ται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες ανά ταξίδι , οι αναλυτές
Επικουρικές:
Οι ασφαλισμένοι θα επιλέγουν
πόσο θα πληρνουν
της Eurobank εκτιμούν ότι θα καταγραφεί φέτος ρεκόρ 17 ετν .
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμν της ΤΤΕ , στο
9-μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 οι ταξιδιωτικές εισπρά .
Μηνιαία εισφορά μεταξύ 42 ,51 ή 61 υρ θα μπορούν να
επιλέγουν οι ασφαλισμένοι από την 1η αvoυαpίου 2020, εν
από το 2022 θα γίνουν μειστις . Οι επικουρικές συντάξεις θα
είναι ανάλογες με το ύψος των σφορν.
Δεν είναι μόνο η κύρια ασφάλιση για την οποία αλλάζει ο
τρόπος υπολογισμού Των ασφαλιστικν εισφορν για 14
εκατ. ασφαλισμένους- μη μισθωτούς Είνα και η επιουρική ασφάλιση αλλά και το εφάπαξ, που Βα τύχουν ανάλογων παρεμβάστων . Βέβαια, είναι πολύ μικρότερος ο αριθ .
μός Των ασφαλισμένων που επηρεάζοντα, όμως ακόμα και
έτσι η θεσμοθέτηση ασφαλιστικν κλάσεων στην επικούρη
ση και στα εφάπαξ έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον .
ξεις ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση 14,0% από 8,4% την αντίστοι.
χη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση του ρυθμού με .
ταβολής της δαπάνης ανά ταξίδι ( από-1,4% στο 10,0%) αντι στάθμισε την επιβράδυνση του ρυθμού μεταβολής της εισερχ μενης ταξιδιωτικής κίνησης (από 10,3% στο 3,8%).
Η μέση δαπάνη των κατοίκων από την Ευρωζνη αυξήθηκε σε
ετήσια βάση κατά Ε79,4 ή 12,4% , των κατοίκων από την ΕE-28
εκτός Ευρωζνης κατά Ε43,5 ή 10,8% και των κατοίκων του υπό
λοιπου κόσμου εκτός ΕΕ-28 κατά 653,1 ή 9,9%.
Πράσινες επενδύσεις 40 δισ.
την επόμενη δεκαετία
Στα 600 εκατ. στο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΚΤΑδύναμη η ανάπτυξη
στην ευρωζνη
: δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία , που θα
| ενεργοποιηθούν στο πρτο τετράμηνο του
-2020, αρχικού συνολικού ύψους 250 εκατ. ,
που δυνητικά μπορούν να ξεπεράσουν τα 600 εκατ . κα
θα aφo0ούν σε χαμηλότοκα δάνεια , μακράς oρίμανσηs
και με μειωμένες εξασφαλίσεις , δίνει νέα dθηση στον
πρωτογενή τομέα η γeσία του υπουργείου Αγροτικής
"οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζνη είναι
Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για
το πς η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να εν
- σχύσει την οιχονομιχή ανάπτυξη δήλωσε ο Κ.
Μητσοτάκης στη Διάσκεψη του ΟHΕ για το Κλίμα στη
Μαδρίτη . Είπε "πιστεύουμε πως μέσω των πρωτοβουαδύναμη αλλά η κατανάλοση παραμένει αν 10εκτιχή χαι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ
συνεχίζει να προσφέρει στήρυξη, δήλσε η Κριστίν Λαγκάρντ . Παραδέχθηκε ότι παραμένει αδύναμη , με την
ανάπτυξη να είναι μόλις 0,2% το Υ ρίμηνο του 2019 ,
αποδίδοντας αυτήν την αδυναμία σε εξωτερχούς παράγοντες.
λιν μας μπορούμε να κινητοποιήσουμε επενδύσεις
της τάξης των 40 δισ . για την επόμενη δεκαετία .
Ανάπτυξης και Τροφίμων .