Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 04/12/2019
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7246
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Τι θα γίνει με τη <<13η σύνταξη>
Από E500 έως Ε1.000 το οινωνικό μέρισμα
Βορείου Ελλάδος
Θετικό αντίκτυπο στους εταίρους, στους επεν δυτές
Σταϊκούρας:
Η εληνική
οικονομία κιείται
Eurόψuε
η ληνική μετι
δυτικού τύπου οικονομία
για να καταστεί μια
οίμηβτυλεγή κα
Τημεη βδλrωση
<Η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κυριά κου Μητσοτίκη,
ορθολογικά Προσαρμοσμένη στα δεδομένα των καιρν , έκανε
συνολικό σχέδιο ανάταξης της χρας. Κάλεσε πολίτες και πολιτικά
στελέχη, ανεξάρτητα από Πολιτικές αφετηρίες και παλαιές κομμαΤικές Προτιμήσεις, να εντιχθούν στις τέξεις της.
Γα να Προυθήσουμε, όλοι μα ,
την εθνική αξοπρέπεια, τη δημοκρατα, την ελευθερα, την ασφάλεα,
την ένομη τάξ, την κανονικότητα,
Βιβλίο προσφορν για 30 εκατ.
μετοχές της Ελβαλχαλκόρ
" m o
oo w a
σμη αnασχοληση, Την κοινωνική
δικαιοσύνη και συνοχή , Την ανα
συγκρότηση- α σύγχρονες βάσεις
- της πατρίδας μας Τονισε ο Χρήστος Σταϊκούρας στην ομλία του
στο 130 Συνέδριο της Νέας Δημοκρ
απίας
Eurobank
ΤίΤλου. Αxia και Εuroxx έτρεξαν Τις ΠαρουΤη διάθεση 30 εκατομμυρίων μετοχν της
Ελβαλχαλκόρ σχεδιάζει, σύμφωνα με Πληρο- σιάσεις και έχουν την ευθύνη του βιβλίου.
φορίες , η ViohalcoBΙΟ 0,00% . Κατά Τις ίδιες
Πηγές, η διαδικασία του βιβλίου προσφορν
θα Τρέξει αύριο μετά Το κλείσιμο της συνε
δρίασης. Αποβλέπει δε στην ενίσχυση του
free float και της εμπορευσιμότητας Του
Ο Τπλος σήμερα κινείται στα 3,7 ευρ με
πτση 1,6%. Υψηλό έτους ήταν τα 4,49
ευρ στις 2 Ιουλίου και Το χαμηλό στην αρχή
της χρονιάς στα 2,45 ευρ.
tαμτεές
4πμίος
μεί αις πυμάα
ηΑνίnk
Μnίραίς
Nepoupo
Περιθρια περ
αιτέρω
μολόγησης της
μετοχής
Προοπτικές να
40% χαμηλότερο των
υψηλότερα από εκτιμήσεων και Παράγει διψήφ
κάτω από το
επίπεδα
ανατιτα τρέχοντα.
ιες αποδόσεις.
Σχολιάζοντας δανεισμού της Τέλος ,
εισηγμένης.
κόστος
Μυτ1λ
Νιόδον Δια του
(νλδΟ (ν ΤοΙl 40h ηναίο ςΜΥΤΙΛτην έκδοση του
σημεινει
Edison, η Τιμή
της μετοχής δεν χρας , κάτι Που
αντανακλά σημαίνει
Πλήρως Το χαμ Αντ. Λόπεζ:
Παράνομες οι ενέργεες
της Τουρκίας
στην αν . Μεσόγειο
ΜΥΤILINEO
0,00% βλέπει η ευρωομολόγου
Edison, δίνοντας τιμή-στόχο ευρ, τονίζει ότι η νέα μονάδα με
για τη μετοχή
στα 14,5 ευρ, 2,5%,
Επιπροσθέτως ,
Των 500 εκατ.
υπάρχουν περ
το κουπόνι, στο
αέριο
ήταν εισηγμένης, έχει
ΙθριαΠεραιτέρω ανόδου.
ηλότερο ρίσκο
Edison
Created by Universal Document Converter
Eurol