Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 04.12.2019
ΗMΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΚΟΥ ΠΕΡΓΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-330 4596
ΑΘΗΝΑ
Αρ Φύλλου: 6426
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
FAX:210-3304613
Από συναλλαγές αξίας 3 εκατ. ευρ το 2016
Σε τροχιά ανάπτυιξης οι ελληνικές ξηυγές καλλυντικν στην Τουρχία
Πρόσθετη χρηματοδότηση 7 εκατ. από τον προϋπολογισμό του 2019
Τyοντα ολητς οτον τμτο χηματιούτηης τον τον ετιστιμάν
Θεσμοθετούνται επυπλέον χρτήρια επίδοσης.
Πρόσθετη χρηματοδότηση 7 εκατ . από τον
προϋπολογισμό του 2019 με δυνατότητα μεταφοράς στο επόμενο έτος. Εντός της εβδομάδας
Μεγάλο ενδιαφέρον στο roadshow του ΧΑΚ
στην Αθήνα
το νσ για απλοποίηση λειτουργίας των ΕΛΚΕ. Μεγάλο επεν δυτικό ενδιαφέρον
συγκέντρωσε το roadshow που
0ογάνωσε το ΧΑΚ στην Αθήνα,
εν επαναδιατυπθηκε η πρόθΧρηματιστηρίων
Κύπρου και Αθήνας για διεύου
νση των ήδη στενν σχέσεων
Αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με τη θεσμοθέτηση χριτηρίων επίδοσης πέραν των αντικειμενικν που ισχύουν σήμερα (αριθμός φοιτητν και διδασκόντων, χωροτα
ξική διασπορά ) προανήγγειλε η υπουργός Παι
δείας Νίκη Κεραμέως κατά την ομιλία της στη
92η Σύνοδο των Πουτάνεων
Οι νέες αμοιβές για τους
εργαζόμενους με μερική
απασχόληση
Η εκδήλωση- roadshow, που
έγινε στα γραφεία του Χρηματι
στηρίου Αθηνν , άρχισε με το
κτύπημα με το παραδοσιακό
καμπανάκι και χαιρετισμούς
από τον Πρόεδρο του ΧΑΚ κ.
Μαρίνο Χριστοδουλίδη και τον
Σύμβουλο
Χρηματιστηρίου Αθηνν κ.
Σωκράτη Λαζαρίδη .
Διεθύνοντα
Αλλαγές στη μετοχική
σύνθεση τεσσάρων εταιρειν
Στο χαιρετισμό του ο κ . ΛαζαQίδης καλωσόρισε την αποστολή του ΧΑΚ και τις εταιρ είες
του και αναφέρθηκε στη στενή
συνεργασία μεταξύ των δύο
χρηματιστηρίων στα πλαίσια
της Κοινής Πλατφόρμας.
στο ΧΑ
Επιπλέον μισό ευρ θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με
μερική απασχόληση που εν έχουν συμφωνήσει με τους
εργοδότες τους να δουλέψουν λιγότερο από 8 ρες,
καλούνται να εργαστούν μια ρα παραπάνω.
Όπως είπε, στόχος του Χρημα
τιστηρίου Αθηνν είναι.
διεύρυνση και επέκταση της
συνεργασίας με το ΧΑΚ προς
αμοιβαίο όφελος. Αφού ευχαρίστησε τη διοίκηση
Χρηματιστηρίου Αθηνν για τη
φιλοξενία και την οργάνωση
του roadshow, είπε ότι οι εταιοείες που έλαβαν μέρος στην
αποστολή
σημαντικό ρόλο στην κυπριακή
οικονομία και μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των
επενδυτν της Ελλάδας.
Η νέα λίστα του ΧΑ περι λαμβάνει
μετοχική σύνθεση τεσσάρων
εταιρειν.
Αντίστοιχα, στο Νηρέα η
συμμετοχή
Tashjian ανήλθε στο 74,34%
εν μηδένισαν τα ποσοστά
των τραπεζν, Εθνική, Πειρ
αις και Eurobank στις 27
αλλαγές
Graig
Με τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο , μεταξύ άλλων,
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του
Ν.1892/1990 και πλέον , όταν σε μια επιχείρηση παραστεί
ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα της συμφωνηθείσας,
ο εργαζόμενος δικαιούται αμοιβή με προσαύξηση 12%
επί της συμφωνηθείσας αμοιβής . Η προσαύξηση αυτή ,
δίνεται για κάθε μία επιπλέον ρα εργασίας και μέχοι τη
συμπλήρωση του πλήρους ημερησίου ωραρίου των
συγκοίσιμων εργαζόμενων στην επιχείοηση
Ειδικότερα , στην ΣελόνταΣΕΛΟ 0,00% η συμμετοχή Νοε μβρίου 2019.
του Graig Tashijian ανήλθε
στο 76,62% εν μηδένισαν
τα ποσοστά των τραπεζν,
Εθνική,
Eurobank στις 27 Νοεμβρίου
Επιπλέον στον Περσέα , η
συμμετοχή
Tashjian διαμορφθηκε στο
41,5% εν μηδενίστηκε το
ποσοστό της ΣελόνταΣΕΛΟ
0,00%.
Graig
διαδραματίζουν
Πειραις
2019.
Created by Universal Document Converter