Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επανεκλογή της Ελλάδας στην Κατηγορία Αν του Συμβουλίου του ΙΜΟ
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5616 Ττάρτη 04.12.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
<Περασμένα
μεγαλεία για
τον όμλο
Κοντομηνά
Υπ. Εργασίας:
Θεοδωρικάκος:
>>> Τελ
>>> Τελ.
Στα Ε1.166 ο μέσος μισθός με
βάση τα στοιχεία Μαΐου
Έργα 500 εκατ. ετησίως
στους δήμους
Χαμόγελα
στον ασφαλιστικό κλάδο
Σε κινήσεις συνεχούς αποε
πένδυσης επιδίδεται οόμλος
του γνωστού επιχειρηματία
Δημήτρη Κοντομηνά, εμφ
ανίζοντας σαφή εικόνα
συρρέχνωσης σε σχέση με το
πάλαι ποτέ κένδοξο παρελθόν του .
Η χθεσινή ανακοίνωση της
πλησης του υπόλοιπου 50%
που κατείχε στον τηλεοπτικό
σταθμό Alpha, ήρθε να ολο ληρσει την πλήρη διάθεση
του γνωστού καναλιού στην
Motor Οil του ομλου Βαοδινογιάννη , καθάς το ποτο
μισό του Αlpha είχε δοθεί
πριν από δδεκα περίπου
μήνες .
Νωoίτερα βέβαια από την
πληση του καναλισύ Alpha
στην Ελλάδα είχε ενπουηθεί |
η συμμετοχή του ομλου Κοντομηνά στον ομνυμο τηλεοπτικό σταθμό της Κύποου.
Μείωση ποσοστού συμμετοχής ωστόσο, είχαμε φέτος
και στην εισηγμένη στο ΧΑ
εταιρεία
0,00% , όταν στα πλαίσια
αύξησης κεφαλαίου, δεν
συμμετείχε ο όμιλος Κοντομ
ηνά , με τν επιχειοηματία .
Κων/νο Αμοιρίδη (της Αμου
ρίδης-Σαββίδης ) να καλύπτει
το μεγαλύτερο τμήμα της
έκδοσης και να αποκτά ρόλο
στρατηγικού
ματέχοντας κάτι λιγότερο
από 1/3 των μετοχν της
εισηγμένης.
Ζητούμενο επίσης αποτελεί
το τι θα πράξει ο Δη μήτρης
Κοντομηνάς στην ασφαλιστι.
κή εταιρεία Prime, η στοία
έχει ως έδρα την Κύπρο . Και
αυτό, γιατίη τοπιχή εποπτική
aοχή είχε ζητήσει στις αρχές
του έτους από τη γνωστή
ασφαλιστιή εταιρεία τη
λήψη μέτρων , προκειμένου
να αυξηθούν οι εποπτικοί
δείκτες πάνω από τα 6οια
απαιτεί το θεσμικό
πλαίσιο Solvency Π. Για τις
καναπαράξεις> στη συγκεκρ
ψένη, ασφαλιστική εταιρεία,
η στήλη <Χαμαιλέων του
Euro2iaygr είχε αναφερθεί
oπό την 21η Φεβρου αρίου
του 2019.
25 εκατ. ευρ
Επενδύσεις και άνοιγμα
σε νέες αγορές
από τη Νιτσιάκος
IntertechINTET
Νέο χύκλο επενδύσεων προκει
μένου αφενός να υποστηρίξει Γιατην τριετία 2020-2022 η εται
τις βασικές τις δοαστηριότητες ρία σκοπεύει να επενδύσει ποσό
αλλά και να επεκταθεί σε νέους
κλάδους προωθεί η εταιρία
Ντσιάκος.
της τάξης των 25 εκατ. ευρ
επιπλέον ενισχύοντας υφιστάμενους και νέους κλάδους δραστηριότητας . Σύμφωνα με την
Μ. Νιτσιάκου , εμπορική διε
υθύντοια του ομλου, το apacity
στα σφαγεία και τυποποιητήρια
λευχού χρέατος (χυρίως κότοεπενδυτή,
Η εταιρία ολοκλήρωσε μέσα στο
2019 επενδύ σεις ύψους 10 εκατ.
ευρ που αφορούσαν την επέκ
ταση του τυποποιητηρίου των
Ιωαννίνων και την εγατάσταση πουλο) έχει εξαντληθεί . Σήμενέων γραμμν μηχανικής αποστέωσης.
εχσυγχρονισμός των δύο εργοστασίων ζωοτροφν σε Ιωάννινα και Άρτα με στόχο την ποιοτική βελτίωση του παραγόμενου
pellet, uαθς και εγκατάσταση
νέου βιολογικού καθαρισμού
επεξεργασίας υγρν λημμάτων Ντσιάκος , η διοίκηση της
στο πτηνοσφαγείο Ιωαννίνων .
Μέσα στο 2019 , ξεκίνησε τη λειτουργία της η επέχταση και η
εγκατάσταση της νέας γραμμής παραγγελίες και να καλύψει και
προψημένων προϊόντων στην
εταιρεία
ομλου Ντσιάνος, στην Άρτα
Η βελτίωση του γενικότερου οικονομικού κλίματος ( βλέπε
πορεία δείκτη οικονομικν προσδοκιν) φαίνεται πως
επηρεάζει ανοδικά τη ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα
όπως προκύπτει και από τα στοιχεία των σχετικν μελετν
της Ένωσης Ασφαλιστικν Εταιρειν Ελλάδας
ρα, η εταιρία παράγει 1 εκατομ
έγινε μύριο κοτόπουλα την εβδομάδα
για την κάλυψη των εγχριων
αναγκν αλλά και για τις εξα
γωγές που πραγματοποιεί στην
Ιταλία. Η ζήτηση μάλιστα από
τη γείτονα αγορά υπερβαίνει
κατά πολύ τις δυνάμεις της
Επίσης ,
Ενδεικτικό είναι πως ( βλέπε
στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) εν η ασφαλιστική παραγω
γή κατά το πρτο φετινό δίμηνο
κέτρεχε με αρνητικό πρόσημο
( -1% ) σε σύγκριση με
αντίστοιχο χρονικό διάστημα
άμηνο +7,8%!
Η αλλαγή πλεύσης παρατηρείται τόσο στους γενικούς κλά
δους ( από -3,9% στο πρτο
δίμηνο στο +3,9% στο εννεάμ
ηνο ) . όσο και στα ποοϊόντα ζωής
( από +4,1% στο ποτο δίμηνο
στο +15,7% στο εννεάμηνο) .
οποίας εκτιμά ότι με τις νέες
επενδύσεις θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις αυξημένες
2018,
πεντάμηνο
σημείωνε άνοδο +3,8%, στο
οκτάμηνο +:
και στο εννετην αγορά της Βόρειας παλίας .
Foodmaster,
Created by Universal Document Converter