Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝΑΣ)
Δημιουργες πρεσβευτικά
διαπστευτήρια aπό εγνωσμένης
αξιος Μάστερ Σέφ,
για τους σγαπημένους σας.
Καλές γιορτές -Καλή χρoνιά
Χρόνια πολλ !!
TO KATMAO
ΚΑΘΗ ΜΕΡLNΗ.
ΕΦΗ-M-Ε-PΙΔΑ.
ΤΗ ΣΟΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019- Αρ. φύλλου 8764- Ετος: 360, 0,30 ΕΥΡΩ.1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4,67100 ΕAΝΘΗ
2841021717
Ζαχαρeπλαστείο Το Καπ Αλλο στην κεντρική πλατεία Ξάνθηκ
http://www.agonas.gr [email protected] - Tακτικό μέλος της ΕΙΙEE ΚΔ. ΕΛΤΑ 1858
Θράκη: Επιστολή
για τη "μαζική
παράνομη
μετανάστευση"
ΣΕΛΙΔΑ 5|
Ολοκληρθηκε μ ' επιτυχία η Τεχνική Συνάντηση
των Εταίρων του Προγράμματος ΙNTERREG
V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 στο Δήμο Τοπείρου
Με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα ολοκληρθηκη Διακρατι
κή Τεχνική Συνάντηση και Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου:
"Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την κοινωνική ενσωμάτωση στην
διασυνοριακή περιοχή με την στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας", με το ακρωνύμιο "ACCESS FOR ALL"' που πραγματοποιήθηκε στο Εύλαλο , την έδρα του
Δήμου Τοπείρου.
Το έργο υλοποιείται ως μέρος του Προγράμματος Συνεργασίας
"Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.
ΣΕΛΙΑΑ 5|
Συγκέντρωση Παραρτήματος ΕΑΣ Ν. Ξάνθης
(ΑΠολογισμός-Διαπιστσεις
- Προβληματισμοί- Προτάσεις)
νοuR VOUKELI
ΣΕΛΙΔΑ8
ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα