Πρωτοσέλιδο Κόσμος:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΜΙΚTΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΕAΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΙΣΑ
Δύο χρόνια σε Λιρισμίο | Με 775.000 ευρ
που εξέδιδε νεαρή
Καμπίνα 850.000 ευρ σε
ενοχύονται οι εγκαταστάσεις γιτρό για υιτρική επιπλοκή!
ΣΕΛ, 7
. ΣΕA, 4
. ΣΕΛ.Ο
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
Τετάρτη
Κόσμ0s
ΔεκεμΒρίου
Thessalianews.gr
ΤΗΛ: 2411-115336
Kesmosakosmesterissagr
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑP. ΦΥΜΟΥ 3.374
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BLACK
FRIDN Αμεσες προσλήψεις
πιο uL4CK ΔΕΗ ΓΝΕΤΑΙΣ
τΟΕ 80 MOHRPiΟΥ
130 εργαζομένων
Amaκύστε ω προφαίο ψυμα LIEΞHERR
ous o αμπλδε τιμ.
δnλ.p
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚE
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ολοληρθηκε από το υπουργείο. Υγείας η κατανομή
1300 θέσοων λοιπού προσωπικού , noυ θα στελεχ
σουν τα νοσοκομεία όλης της χρας ( οι 130 αφο ρούν την 5η ΥΠΕ Θεσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ) .
Ταυτύχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανασχεδιασμός:
της λετουργίας των ΤΕΠ και η διασύνδεσή τους με
το ΕΚΑΒ, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρω .
μένου συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής
φροντίδας ,
ΤHAEOPNΣΗ TESLA 32 T31 9SH
016 ΜΤΟΕυ
4 Α. 0 μη
- NΚΝΣ Μ3
ΣΕ, 6
34.ΟDαν1
aκιΟMΑΕΓΓΥHEH
Κόσμ0s
Ένα δισέλιδο
MετφΟM , EγκεtH. tniΕEΗ
THΙ ΝΕAΙ ΥΕΥΜΕ ΠΟΜEΙ BOLEI
με αγγελίες
εργασίας
από την περιοχή
της θεσσαλίας
7ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΚΑ ΞΞΤ
, ΕτΕ
o 9ίδmα t nνe -ΜΜ
TE 2T maα
skywalker,
Κόσμ0s
τλομtη τηα.
Κοσμοs
ΤΟΥΣΑΒΕΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
Κυκλοφορεί ,
κάθε Σάββατο
Τuia τmo
Κόσμοs

Τελευταία νέα από την εφημερίδα