Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ
Κ Α Θ Η Μ

Υ

Π

Ε Ρ Ι Ν Η

Ο
Ε

Σ

Φ Η Μ Ε Ρ

Τ
Ι Δ Α

Η

Σ

Η

Π

Ε

Β Ο Ρ Ε Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ

Ι

Υ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4456 - ΕΤΟΣ 18ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Σημαντική παροχή
βοήθειας στους
πληγέντες της Αλβανίας

Πρόκληση
για όλους η αύξηση
της ανακύκλωσης

Σελ. 5

Σελ. 4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αστερίσκοι για την ετήσια
χρηματοδότηση των ΑΕΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόσω ολοταχώς
για νέα έργα, άνω
των 4,7 εκ. ευρώ
Σελ.4

3 Ενστάσεις για την προοπτική

αλλαγής των κριτηρίων
χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων,
εξέφρασαν οι Πρυτανικές Αρχές
3 Δέσμευση του υπουργείου

Παιδείας για την κάλυψη
των κενών θέσεων μελών ΔΕΠ

3 Εναλλακτική πρόταση για την

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στα «σκαριά»
οι τρισδιάστατες
διαβάσεις πεζών
Σελ.11

αξιοποίηση των εγκαταστάσεων
του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ανεβαίνει επίπεδο,
παραμένει αήττητος
Σελ.9

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

Δίκτυο «ζωής»
με τη συνεργασία
των νοσοκομείων
Ιωαννίνων
και Ρίου
• Πραγματικότητα αποτελεί,
μετά τη δημοσίευση του σχετικού
ΦΕΚ, το Μεταμοσχευτικό Κέντρο
Δυτικής Ελλάδας
Σελ.5

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ανάπτυξη
των συνεργασιών
με την Κύπρο
Σελ.7