Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: Ι.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.652 .Τιμή 0,60 E . Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019
Γραφeία: Φ.Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 4533 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fax 26510 30.350. http:/wwwproinosiogos.g . [email protected] .gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με τους
όνους περνάει στη χρα μας μέσω μεθοριακν διαβάσεων
Η ΗΠΗΡΟΣ ΘΕΡΜΗ ΙΑΝΗ ΤΟΥ ΧΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΧΑΕΙΑ
Ο ΝΟοουιτιά στογεή Αθεσης ης Ενοφίατ Ειμνποίων Κτον lιφατολοίδιας Πάνω από 10.00 κατοικίες επλήγησαν από το σεισμό των 6.4ρτερ
Μοριυπόν Αλλα 59nd επότσυνο Αγςαλπο Κομπότιτης Αρτς
Τιμπορείνα σημαίνει η παρουσία της Fioniex στα Ελληνοαλβονικά σύνορα .
<Βομβαρδισμένες) πόλεις
Τίρανα, Δυρράχιο, Λέζια!
. Η διακίνηση και χρήση ναρ κωτικν , ιδαίτερα χασίς , αλλά
και Των λεγόμενων σκληρνο
ουστν , είναι ένα από τα σημαντ
κότερα προβλήματα της εποχής
μας , μάστιγα πραγματική, με σοΣτους 52 ανέβηκαν οι νεκροί . Νέες πόλεις υπόσχεται ο Ράμα
Έκθεση-κατατέλης ης Ε.Ε. γαχατασκευές χορ προδιαγραφές από εμπόνις ναμχυτικύν
. Μια εβδομάδα μετά ο σεσμό
που συγκλόνισε συθέμεελα Την Κ ντρική Αλβανία και ακόμη δεν υπάρχει τελικός αmολογισμός σε ό,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
βαρές κοινωνικές διαστάσεις.
Ένα πρόβλημα που αποσχολείέ
ντονα Τόσο την Πολιτεία και nς
αρμόδιες Αρχές, όσο και κάθε ελληνική οικογένεια η σποία γνωρ
ζει καλά τον κίνδυνο που απτιλεί
τα παιδιά ης.
ΡΕΠΟ ΡTΑ:
oφορά rις υλικές ημές, την ρα
που ο αpaός Των νεκρν αυξήθη
κε και έφτασε Τους :
Οχόδες άστεγοι είναι τομενά λο πρόβλημα που καλούνται να αντμετωπίσουν άμεσα οι Αλβανικές αp
Τελευταία ποοότητα χασίς που εντόπισαν οι Αρχtς ήταν
59 κιλά κφομμένα σε Lx. mου κινούνταν στην περιοχή
Κομποτίου Αρτις .
LΒITΑΛΗΣ Καλύτpς aηyς
μηΠΟΙ φέία μο μίυ της
Δετηείμπνής ήνοΗ μάχη της απιξάρτησης δίνεται
και στην Ήπειρο από τους θεσμοθε
τημένους φορείς, όμως ακόμα Τιο
κρίσιμος tνα ο αγνας που τάνει η
Από 7 Ιανουαρίου οι απήσεις επιχειρήσεων
Το Δυρράνο ήταν μια ελκυστική πόλη για κάθε είδοος επενδυτές ακνήτων, πληρνοοντας τελικά βαρύ Τημα με το σεσμό
των 644 ρίσερ για την άναρχη και χωρίς κρήρια δόμηση..
πόρους του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου
Φ Αναλυτικά οι όροι καα
. Ένα πολύ σημαντικό
δακίησης , α οποία θησαυpίζουν
------------------------------------Σελ 6
χές εν πάντα υπάρχει ο κίνδυνος
πρόκλησης vων καταστροφν από
κάποια ισχυρή μεταστισμκή δόνη
ση, καθς η η εξακολουθεί να τp
μει και να προκπλεί φόβο στους κα
τοέκους κατοκν που άντεξαν στο
κύρο συσμό των 6.4 ρίχτεp .
Τρεις πόλεις έχουν πληγεί περισσότερο, τα Τρανα το Δυρράχο
και η Λέα, που θυμίζουν βομβαρόσμένα Τοπία Εκτετα - -11ησελ
δύσκολος, αν λάβαι κανείς υπόψη το
γεγονός ο
πούποθέσεις
περιοχή μος Yεmau
Εήχετ ο δληνςμ
οtw mν στα Γιάνευ
Σελ 12|
501 η
με την Αλβανία Τη μεγαλύτερη π ραγωγό κάναβης της Ευρπης και
ΕΚ Των πραγμάτων λετουργεί ως : πρόγραμμα για την ανημε .
εδοδρομος
Δεκτή έγγε πρόση τou . Αμμρά
Και τα κρόνη των ποδηλατιτν
πον μεαμένο (13% ΟnΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Τπση τ
από ο νέο έrος μπροστά η
Περυφέρεια Ηπείρου, με πό
pουκ αο ΕΣΠΑ Μάλιστα
είναι Το πρτο που
Περφέρεια στη χρα μας ,
προϋπολογισμού 2 κα .
ευρ. Από Τς 7 Ιανουαρίου
2020 θα αρχίσει η υλοποίησή του και θα αποτελέσει επιλότο ο Περφερειάρχης Αλ Καχριμάνης ,
και για mς άλλες περιφέρειες.
Την πρόσκληση υπέγροφε χθες το Ε.Π. Hmapος 2014 11η σελ.
σνεργίας βάζη
. 11η σελ
Το εξισνουν με το ουίσια
18 φορές πάνω ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης για το τοίπουρο!
νΣεαπόγνωση 30.000 μικροί αποσταγματοποιοί
* Ση σελιδα 2
ηονεί
Αν και ακόμη πρέπει να γίνουν πολλά. .
Μικρές, αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις
που αλλάζουν την εικόνα της πόλης!
τονζοντας ότι χρηματο οτείίαι από
. Ανυποχρητη φαίνεrα muς tναι η Ε.Ε όσον aφορά την αύδηση Του Ειδ κού Φόρου Κατανάλωσης
σε οίnουρο και
παρά ης προσπάθειες της
ελληνική Κυβέρνησης να
παραταθείη προθεσμία για
m συμμόρφωση mης ελλη.
νικής νομοθεσίας μέχρ, Τς
31 Αυγούστου Του 2021.
Αρχαία λύρα από καβούκι χελνας
Ένα σπάνιο μουσικό όργανο
στη νεκρόπολη Αμβρακίας!
VΕργασίες στην κεντρική πλατεία .WφrγKo στο Καπλάνειο
. Επιτέλους (0
καρός ήταν να ξε .
κινήσουν παρεμ .
βάσεις στην πόλη
Των Ιωαννίνων , μ κρές μεν , αλλά ου σταστικές για την
αλλαγή της εικόνας ενόψε μάλι
στα και Των εop rν Χριστουγέν
νων-Πρωτοχροννος όταν πλήθος εmισκεπτν aναμένεται να καιακλύσουν την
περιοχή μας .
Ο υ οrieς γα Τν προσωρΤσικουδιά
>Εxτίθεται πλέον στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρτας
Μετα λικά που τους παρεί.
Επιρόπου Οικονομικιν nεp ΜοΗ απάντηση του Ευρωπαίου σκοβσί σε ερτηση Του ευρωβου - : χεηφόση και με wΟλλή Ραντοσία
λευτή, Μεν. Κεφαλογιάννη δεν ενα : κατασκευαστική και ευρηματικό καθόλου ενθαρρuντική γα πάνω aπό 30.000 αμβυκούχους και δήμε pα ο βρακίος,
poυς αποσταγματοποούς καθς η :
φορολογία τοίmouρou και τοουδας πρέπει να εσυθεί με τα άλλα χαες πόλεις, που βρισκοταν στη
αλκοολούα ποτά, όπως το ουίσκ, : θέση της σημερνής Αρτας .
Aυτό σημαίνει πολύ μεγάλη οικονομκή επιβάρυνση καθς αναμένετα
να επιβληθεd αδός
τητα έφηαχναν μουσικά όργανα
Τους οι κάτοΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
κου της
: μίας από Τις σημαντικότερες αp.
uμα πίκμμενς
Diμ ού ιαιμos
6ελ.2
Αυτό αποδεκνύετα από τη μελέτη ενός σπάνου aΤου Δήμου άρχσαν χθεςι
νή αποκατάσταση της κεντρικήs
πλατίας Των kuaννίνων 2η σελ.
- 2η σελ
| Του r. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
TEA. 7
- 12η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.
Σύμερα (7.30 μ.μ.) στη Βέροια στηρεβάνς του 1-0.
Με σοβαρότητα για
την πρόκριση ο ΠΑΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Διαπιστσεις .
Καταστροφική η Πολιτική
των ανοικτν συνόρων!
Τα πάντα δυνατά
από πολιτικούς. . .
> papaιο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
Φρεσκάρει- την ενδεκάδα ο Αργ. Γιαννίκης
> pάφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΙΑΡΗΣ
Ομότ. Kαθηηιμής Φιλολοίας Πανμου Ιωawν
Ο Παρακολουθντας τα όσα και η προηγούμενη
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπραξε και όσα τρα η κυβέρνηση της ΜΔ πράπει αναφορικά με το μεταναστευπτικό, διερωτάται ο απλός πολίτης , ον οι κυβερ
νντες είνα Ελληνες ή ανδρείκελα ξένων δυνάμε ων Ποu εκτελούν δουλοπρεπς Τς εντολές τους,
Η χρα βρίσκεται ίσως στο πο κρίσιμο σημείο της νετερης ιστο ρίας Της, κινδυνεύει με ταχεία δημογραφοή aλοίωση με Τις συνε .
χείς ροές των nαράvoμων μετανοστν που προφανς στέλλει η
Τουρκία με οκοnό την άλωση εκ Των έοω της Ελλάδος
. Την πρόκριση
στους 16 Τou Κυπέλλου Ελλάδας επ qτά ο ΠΑΣ Γάνννα .
: ο oπoίος αντιμετωπ
ζa σήμερα ο από .
γευμα 030 μμ ) Τη
Βέρουα στην πρω
τεύουσα της Ημα .
θίος , στη ρεβάνs
1-0 στο Ζωσιμάδες.
στα Τέ -11η σελ
IAL TIANIN
Πληροφορηθήκαμε ότι στην Κεντρική EmτpoΣΥΡΖΑC
πή του Σ
BEPOIA
συμπεριλαμβάνονται και δύο στε λέχη του Τοπικού ΠΑΣοκ. ο Σάκης Οικονόμου και
ο Χρυσόστομος Βούζας . Και ο δύο διετέλεσαν
Γραμματείς ης Μ.Ε. ΠΑΣΟΚ Του M Ιωαννίνων. ο
πρτος έχει εκλεγεί και βουλευτής . Είναι θεωρ
λογικό πολιτικά και ηθικά η ένταξή τους στον
ΣΥΡΙΖΑ να προκαλεί στους Γιαννιτες πολίτες πολλά ερωτηματ
κόμμα σε άλλο και μάλιστα σε θέση καθοδηγητική.
+7η σελ
+7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα