Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΝΕΣΤΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥ. . . ΜΠΑΣΚΕΤ
18 μήνες αΝέο Κλειστόν
Μπυνη
Σελ 5
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 4
Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6477
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥΣ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
5ρυτή ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΝ
ΞΕΚΙΝΑΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑΧΡΟΝΙΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Το ΠΕΑΚΙ
έβαλε τα γιορτινά του
Πρόγραμμα πιλότοςη
Τα γορτινα του t8αλε το Πανηnε ρωτικό Σταδιο Ιωαννίνων, στε
τόσο Φσοι και όσες χρησιμono ούν τους χρους καα uς γκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ , φσο και οι
χιλιαδες οδηγol nου περνανε
καθημερrνα ano το κομβικό στμε lo
της Πολης . να αnολαμβάνουν μια
για τη ενίσχυση της απασχόλησης
ομορφη και Sexωριστη χριστουγεννιατικη ατμοσφαιρα.
ΣΕΛ. 7
Η Περιφέραα Ηπείρου ,
συντονίζε τους φορείς
αν ενί ι
και συγκεντφνε βοήθεια
για την Αλβανία
Πανητειρωτικη πρωτοβουλία γα
την συγκέντρωση ανθρωπιστικς
Βoηθειaς για την ανακούφιση των
χλιαδων αστεγων σεισμοπα8ν
της Αλβανίας , αναλαμβάνει η
Περιφέρεια Ηneiρου, μετα ano tnκοινωνΙα nou υπnpsε με την
βοιου
υπnpS με
Αρχεπισκοπη Τιράνων.
238.00
ΣΕΛ. 8
η co.
1I0.00
133.00
04.00
54.00
$4 00
Οι εξελίξαις στις
μεταμοσχεύσεις
συznτήθηκαν
109.00
33.00
8610ο
861.00
574.0ο
817.0ο
977 0ο
1,049.00
στα Γιάννενα
Η Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσκεύσεων σε ουνεργασία με τη Μοναδα
Μεταμοσχεbσεων του ΠΓΝ. ΙωανΜνων δοργάνωσαν το 20ο Πανελληνιο Συνεδρο Μεταμοσχεύσεων
στα Ιωάννινα στις 29 Νοεμβρίου1 Δεκεμβρίου 2019.
Το συνεδρο δοργανωνεται κάθε 2
χρονια aπoτελντας θεσμό για α
μελη της συναφούς με τη μεταμοΑπo τις 7 ανουαρίου 2020, αρxiε η υλοποίnoη του Προγράμματος Επχορήyησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμης της Περιφέρειας Ηmeipou για την αnaσχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά Προσόντα
ΣΕΛ. 5
ΤΟ 1ο ΣΥΝΕΔΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΓΑΛΑ ΚΑΙ
|ΤΑΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Δυναμικό Παφόν της ΔΩΔΩΝΗ
στο Dairy Conferene
σχευση ειστημονικής κοινότητας
Δυναμική napouoίa εxε η γαλcκτοΒομηΣΕΛ. 9
της χρας .
ΔΩΔΩΝΗ στο
χανία
| Conference. nou δοργο 1ο Diy
αγδα ου ΣΕΒΓΑΠ, για το γάλα και τα
Yαλακτοκομικά , εστια zοντας μεταζ
άλλων στις nayκoσμες τοσεις διατροφnς στις προonnκές αναπτιξης δθνus
και στο θεσμικό πλασιο, την ιχονnλασμό | τητα και τη διασφαλιση nooτπτας και
αoφαλειας των γαλακτοκομικν στην
εφοδιαστική αλυσίδα .
Αnoτελντας ην κατζοκην εταιρεία με
τη Nο1 Παι φτα σε maλησεις στην
Ελλάδα, συλεη της ΔΩΔΩΝΗ συμμετεlχαν σmν ενότητα για τα ΠΟΠ Ελληνκά
Γaλακτοκομικά προϊoντα με κάρο θεpa
συzηnoηs την 'AaSnoη της αναγνωσμότητας κα ανaπτuξη των nωλη σεων tou
| εθνικού πρoovτος Φa Πατ. ΣΕΛ. 4
Το Καπλάνειο
πριν και ... μετά
Μετά αnό Πρωτοβουλία της Σχολ κής Επτροπης Πρωτοβαθμιας Εκπα
δευσης ολοκληρωθικε ο κααρ σμός στο Καπλανεια
Το ιστορικό κτίριο των Ιωανννων.
Στον χάρτη για νέα κέντρα φλοξενίας
προσφύγων Γιάννινα και Άρτα
χαρακτηρσμένο ως έργο τχνης,
Πou φλοξενε σκολκές μοναδες,
απαλλαχθηκε σπό Υκράφιτι και
ΣΕΛ. 2
ΣΕΛ. 7
χρωματιαμούς.