Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Μητσοτάκης με Ερντογάν σε τεντωμένο σχοινί
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΟΨΕΙ ΓΡΙΠΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
H ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ 43η ΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
ΠΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΓΠΑ ΤΙΣ ΜΕΘ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 32
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 15
1919-2019
XPONIA
37111 θ8975130"
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο m Αρ. φύλλου 30.289. Ιδρυτής: Γ Α Βλάκος
ΑΘΗΝΑ, ΤΕ ΤΑ PΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
www.kathimerinigr €1,20
Μητσοτάκης
Τραμπ κατά ΕΕ., υπέρ Τουρκίας
Παντού
αξιολόγηση
στα ΑΕΙ
Από το 2021, αποφάσισε
το υπουργείο Παιδείας
με Ερντογάν
σε τεντωμένο
σχοινί
Νέο τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαί
δευση διαμορφνει ηαπόφαση του
υπουργείου ΠαιδείαS να προχωρη
σει από το 2021 σε αυστηρή αξιολ
γηση των AH, προοπτική που αφή
νει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη
και να κλείσουν κάποια τμήματα.
Στην Εθνική Αρχή Αντατns Εκ
παίδευσns δίδονται ενισχυμένεs
αρμοδιότητεs, εν στη βάση μετρή
σιμων επιδόσεων θα γίνεται η χρ.
ματοδότηΠση των τμημάτων. Σελ.7
Το κρίσιμο ραντεβού στο Λονδίνο
Με τις διμερείς σχέσειs αστο κοκκι
νου, λόγω των συνεχν προκλήσε - λωσε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει
ων τns Αγκυραs , πραγματοποιείται θέματα που αφορούν τα κυριαρχ
σήμερα στο Λονδίνο η συνάντηση
του Ελληνα πρωθυπουργού με τον
Τούρκο πρόεδρο. Οκ Μητσοτάκns, συνομιλνταs με συνεργάτεs λόγια του Τραμπ για τον Ερντογάν ,
του, υπογράμμισε πωs είναι πρos το
συμφέρον τns Τουρκίαs ανα αναδι
πλωθεί από προκλητικέs ενέργειES
και πρόσθεσε ότι αθα μιλήσουμε με εξεφρασε και η Μόσχα. Σελ.3 και 4
ανοικτά χαρτιάν. Ο κ. Ερντογάν δή
κά δικαιματα τns xρas του , όπωs
το μνημόνιο με τη Λιβύη. Σημει
νεται ότι σε αντίθεση με τα θερμά
ΣΗΜΕΡΑ
Σε ανοικτή σύγκρουση κατά τη διάρκεια των δηλσεν τους χθες στο Λονδίνο ήρθαν οι πρόεδροι
ΗΠΑ και rαλλίας, επιβεβαινοντας το ρήγμα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. θα ήθελες μερικούς ωραίους
μαχητές του ISIS; ΜΠορ να σου τους στείλω , είπε ο Ντόναλντ Τραμπ , με τον Εμανουέλ Μακρόν να
αnαντά : Ας είμαστε σοβαροίν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε επκριτικός έναντι της Ε.Ε, εν
επιφύλαξε θετικά σχόλια για τον Ερντογάν. Σελ.3 και 10
το Στέιτ Ντιπάρτμεντχαρακτήρισε
προκλητική τη συμφωνία Τουρκί
as-Λιβύns, εν την ανησυχία τns
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε.
Το νέο Πλαίσιο
για αιτούντες άσυλο
Στα ερωτήματα αναφορικά με το
νέο νομοθετικό Πλαίσιο για τους αι
τούντες άσυλο, τα οποία έθεσε η
επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρπης για τα Ανθρπινα Δικαιματα, Ντούνια Μιγιάτοβπς, απάντησε
με επιστολή του ο υπουργός Προ στασίας του Πολίτη , Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σελ.7
Πληρνουμε διπλάσια
για τηλεπικοινωνίες
<Κάτω από τη βάση>
οι Ελληνες μαθητές
Στη 43η θέση στον διayωνισμό του προγράμματος PISΑ
Σε σχέση με τους Ευρωπαίους--Στοιχεία της Eurostat
Εγκλωβισμένοι στιs χρόνιεs παθογένε- υποχρησε σε σύγκριση με τον αμέσως
εs του εκΚπαιδευτικού συστήματ0s εμφανίζονται οι Ελληνεs μαθητέs , οι οποίοι
σημεινουν διαρκs επιδεινούμενεs Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την
επιδόσειS στον διαγωνισμό του προγράμ- αδυναμία του ελληνικού σχολείου να
ματ0s PISA του 0ΟΣΑ. Η βαθμολογία τns
χρas μas για τον διαγωνισμό του 2018
Τις υψηλότερες δαπάνεs us ποσοστό του
ΑΕΠ και τιs δευτερεs υψηλότερεs ωs ποσοστό των συνολικν καταναλωτικν
δαπανν στην Ε.Ε. καταβάλλουν οι Ελληνes για τηλεπικοινωνίεs, σύμφωνα με
τη Εurostat. Τα στοιχεία επιβεβαινουν
τιs εκτιμήσειs και άλλων διεθνν οργα Vισμν ότι πληρνουμε πολλά για τηλε
πικοινωνίes και Ιντερνετ, χωρίs μάλιστα
ανάλογεs υπηρεσίεs. Η δαπάνη για τηλεπικοινωνίes ανέρχεται σε 5,7 δισ. ευρ,
που αντιστοιχεί στο 4,4% τns συνολικήs
καταναλωτικής δαπάνns, ποσοστό διπλά
σιο από τον μέσο ορο τns Ε.Ε. Σελ . 23
Novartis: Με την κατάθεση
του Πρην προστατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση Novartis, Νίκου
Μανιαδάκη, συνεχίζονται από χθες
το βράδυ οι συνεδριάσεις της προανακρτικής εππροπής της Βουλής .
Οκ. Μανιαδάκης φέρεται να έκανε
λόγο για Πιέσεις Που του ασκήθηκαν από εισαγγελείς Προκειμένου
να καταθέσει εις βάρος Πολτικν
Προσπων. Σελ.5
προηγούμενο, του 2015. Η Ελλάδα βρέ
θηκε στn 43η θέση μεταξύ 79 χωρν.
αμβλύνει τIs κοινωνικοοικονομικέs ανσότητε . Σελ . 6
Σήμα κινδύνου για το περιβάλλον της Ευρπης
Η Αθήνα
<φοράειν
τα γιορτινά της
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Στη δεύτερη
ταχύτητα
ΤΟ ΚΟN ΚΛΑΒΙΟ
Οι ξένοι
επενδυτές
Ολες οι εκδηλσεις του δήμου
Οι Ελληνes αγοράζουν σήμερα τι5 τηλεπικοινωνιακέ
Umρεσίes σε τιμέs διπλάσ1Es από αυτέs ποU πληρνουν
οι Ευρωπαίοι. Αυτή η ψαλίδα
σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι
χρα δεύτερns ταχύτητasχρα δυσχερέστερns προσβασns στην πληροφορία. Οι
ίδιες οι επιχειρήσεs του κλά
δου θα πρέπει αυτοβούλωs
να συγκλίνουν με τ1s κανονικέS0 xρες τns Ε.Ε. Σε κά
θε περίπτωση, η πολιτεία δεν
μπορεί να μείνει αδιάφορη
και οι 151
Σελ. 4
Από το Ποσεχές Σάββατο 7 Δεκεμβρίου
αρχίζουν οι εορταστικέs εκδηλσειs του
Δήμου Αθηναίων για την περίοδο των Χρστουγέννων και τns Πρωτοχρονιάs, που
θα διαρκέσουν ένα μήνα. Τα φτα στο
χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία
Συντάγματοs θα ανάψουν στιs 10 Δεκεμβρίου, εν στην πλατεία Συντάγματ0s θα
επιστρέψει φέτos και η κεντρική εκδήλω
ση για την υποδοχή του νέου έτοus. Συ νολικά έχουν προγραμματισθεί εκδηλ
σε1s σε 76 σημεία στην πρωτεύουσα, στιs
οποίεs θα συμμετέχουν 60 καλλιτεχνικά.
σχήματα Σελ.7
Αντίποινα στη σαμπάνια:
Οι ΗΠΑ απειλούν να διπλασιάσουν
τους δασμούς σε γαλλικά προϊόντα,
όπως η σα μπάνια, τα τυριά και είδη
Πολυτελείας, ως απάντηση στη φο ρολογία που επέβαλε η Γαλλία στους
τεχνολογικούς κολοσσούς , όπως η
Google , n Αmazon, n Facebook και η
Apple. Σελ. 27
Από το 1990 μέχρι σήμερα στην Ευρπη έχει χαθεί το 34% των Πεταλούδων και το 319% των
κοινν ειδν Πουλιν Η αnοτελεσματική Προστασία της βιοΠοικλότπτας Προβάλλει ως ένα από
τα πλέον κρίσιμα στοικήματα της επόμενης δεκαετίας. Σελ. 8
. ΒΙοχάλκο: Την ανάπτυξη του
Πρτου υπερτοπικού πόλου τουρισμού και Πολπισμού στο κέντρο της
Αθήνας σχεδιάζει ο όμιλος Βιοχάλκο, σε έκταση 70 στρεμμάτων, στον
Ελαινα . Η επένδυση , ύψους 117
εκατ . ευρ, εγκρίθηκε από το δοικπτικό συμβούλιο του Enterprise
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤοΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
Η ουτοπίαν του Κιμ
Αδικο και αντιπαραγωγικό
Greece. Σελ.26
. Δημοκρατικοί : Η γερουσι
αστής Καμάλα Χάρις ανακοίνωσε
χθες , την αποχpησή της από
τη διεκδίκηση του χρίσματος
του Δημοκρατικού Κόμματος
καθς δεν κατόρθωσε να Προσεy
γίσει τους προΠορευόμενους Τζο
Μπάιντεν, Μπέρνι Σάντερς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν. Σελ. 10
Η Ελλάδα , ο ελληνικός λαός, έκαναν
συνειδητά πολλές θυσίες προκειμε
νου να Παραμείνει η χρα στην Ε.Ε. και
στην Ευρωζνη. Ισως γιατί η μεγάλη
Πλειονότηπα συμμεριζόταν την aποψη
Πως η Ευρπη μάς Παρέκει μια αίσθηση
κασφαλούς λιμανιού σε μια ταραγμέ
νη Περιοχή.
Η υπόλοιπη Ευρηη , όμως, ζητάει σήμερα απότην Ελλάδα να τα βγάλει Πέρα
μόνη της απένανυ σε τεράστιες Προκλήσεις . Και αυτό δεν είναι σωσπό και μπορεί εύκολα να οδηγήσει την κοινή γνμη
στην αποοήτευση, ακόμη και στην αi σθηση της απροδοσίας
Η Ελλάδα καλείται Πρτα απ' όλα να
anonληρσει τα ευρωπαϊκά δάνεια λειτουργντας με έναν ζουρλομανδύαν,
τον Πολύ υψηλό στόχο των Πρωτογενων
Πλεονασμάτων . Οσοι γνωρίζουν από οιζουν επειδή ξοδεύουμε ή σχεδιάζουμενα ξοδέψουμε χρήματα στην αγορά
εξοηλισμν από άλλες χρες. Πρόκεται
για μια κλασική Περίπτωση , όπου η λογι στική Προσέγγιση εξουδετερνει κάθε
iκνος γεωηπολτικής σκέψης
Είμαι βέβαιος, αnολύτως βέβαιος , ότι
αν κάποια χρα του Βορρά Περνούσε
ό,τι έχει περάσει και περνάει η Ελλάδα,
οι Πολιτικές και κοινωνικές εκρήξεις θα
συνεχίζονταν. Αντλαμβάνομαι επίσης
ότι η αnουσία Πγεσίας στο Βερολίνο , σε
συνδυασμό με τις εσωτερικές Πολιτικές
εξελίξεις εκεί και αλλου, δεν επτρέπουν
ιδιαίτερη αισιοδοία από την Πλευρά μας
Πως κάτι θα αλλάξει , ότι θα επιδειχθεί
έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο
άμεσο μέλλον σε κάποιο από τα τρία μέ τωΠα . Και αυτό είναι άδικο και αντιηαραγωγικό για την ίδια την Ευρη.
κονομικά Παγκοσμίως θεωρούν το 3,5%
Παράλογο και αντιπαραγωγικό στόχο . Παραμένει όμως εκεί, σαν να έχει χαραχτεί
σε κάποιο ιερό ευαγγέλιο. Συζητήσεις
γίνονται , αλλά κανένας δεν Παίρνει την
πρωτοβουλία να τον αλλάξει.
Η Ελλάδα καλείται επίσης να τα βγάλει
Πέρα με την Προσφυγική- μεταναστευτική κρίση, Πou δεναποτελεί δικό της
δημιούργημα, αλλά προϊόν της γεωγρα
φίας . Ασφαλς και Παίρνει σημαντική
οικονομική βοήθεια από την Ε.Ε. όμως
αυτή δεν επαρκεί για να ισορροπήσει ις
Πολιτικές και κοινωνικές επιπτσεις Που
τρα αρχίζουν να ξετυλίγονται.
Η Ελλάδα καλείται , τέλος, να αντιμε
τωπίσει μόνη της την Τουρκία. Βόρειοι
σύμμαχοί μας δεν αντιλαμβάνονται την
ανάγκη αναβάθμισης των ελληνικν εξοπλισμν Η, ακόμη χειρότερα, γκρινιά
Γκρέτα Τούνμπεργκ:
Η 16χρονη Σουπδέζα ακτιβίστρια
Γκρέτα Τούνμπεργκ ολοκλήρωσε,
χθες, τη διάσχιση του Ατλαντικού με
καταμαράν , έπεπα από 21 ημέρες
αΔεν θέλω να κάνουν όλοι αυτό το
ταξίδι , θέλω να δείξω ότι είναι αδύνατο να ζει κανείς σήμερα με περ
βαλλοντικς βισιμο τρόπο και αυτό
Πρέπει να αλλάξει , είπε. Σελ 11
Σαμτζιγιόν είναι το όνομα της νέας Πόλης Που εγκαι νiασε ο Πγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ου ,
κοντά στο ιερό όρος Παεκτού , η onoα χαρακτηρίστηκε
ααπόγειο του ανθρηινου Πολιτισμού) από τα κρατικά
MΜΕ Παράλληλα, χθες η Βόρεια Κορέα προειδοποίnσε ότι Πλησιάζει η διορία του τέλους του έτους Που έχει
θέσει στις ΗΠΑ Προκειμένου να αναστείλει η Ουάσιγκτον την εχθρική Πολιτική της και να αποφασίσει Ποιο
θα είναι το χριστουγεννιάτικο δρο της Σελ . 10
INTIME NEWS
REUTERS
ERIK FORSBERG EEA,
EPA/ KONA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα