Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στο ολοκληρωμένο σχέδιο
πράσινης ανάπτυξης για την
Ελλάδα, που θα δημιουργήσει
πολλαπλασιαστικά οφέλη σε
όλους τους τομείς εστίασε ο
υπ. ΥΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης.
ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Η ΤTΕ είναι από τις πρτες, αν
όχι η πρτη κεντρική τράπεζα
που ασχολήθηκε με το θέμα της
κλιματικής αλλαγής, επισήμανε ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας .
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Για τις απαιτούμενες υπηρεσίες
επιβατικν σιδηροδρομικν μεταφορν, οι οποίες θα καλύπτονται πλήρως για τα επόμενα 10+5
χρόνια, αναφέρθηκε ο υπουργός
Υποδομν Κστας Καραμανλής .
ΣΕΛΙΔ ε,
ΣΕΛΙΑΑΑ.
ΣΕΛΙΔΑC
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 96 6 | 0 ,50ε
ΤΡΙΤΗ 3ΔΕΚΕΜΒ ΡΙΟΥ 2019
ΡΩΒΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΥΕΙ ΤΟ 130 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΙΑΝΑΠΤΥΞΗ
OMATA
ΟΧΙΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΤΟ ΕΝΝEΜΗΝΟΤΟΥ 2019
αΗ ΔΕΗ πλέον αλλάζει , δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος Γιργος Στάσσης,
σημεινοντας πως Σήμερα
έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα
σχέδιο ανάταξης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας στε να
μπορεί να πρωταγωνιστήσει
στις σύγχρονες προκλήσεις .
o, Μα.
ΣΕΛΙΔΑ/.
COFTE
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ OEMA
καφεκοπ
τ ΤΙ ΟΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ5
νανά.
ΠΟΙΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019 1ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 966
ΣΟΔΗΜΗΤΙΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ 2020
Τα οικονομικά αποτελέσματα μας για το τρίτο τρίμηνο αναδεικνύ
ουν περαιτέρω την ανάπτυξη που επιτυγχάνει η ομάδα του ΟΠΑΠ ,
Χάριν των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθείν , δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Damian cope.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΑΓΟΡΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ηρθε η ρα να κάνουμε το
επόμενο μεγάλο βήμα. Θέλουμε να εξελισσόμαστε και να
μην μένουμε στάσιμοιn, είπε
ο διευθύνων σύμβουλος των
Coffee Island, Κωνσταντίνος
Κωνσταντινόπουλος, παρουσιάζοντας το νέο στρατηγικό
σχεδιασμό της εταιρίας.
Με απλειες 0,95%,υπέκυψε
στις τραπεζικές πιέσεις
ΧΡΗΜΑΤΤΗΓΙΟ
ACHNON
Μαπληες 0,99% στις
692.90 μονάδες , έκλειo
orrvκός Δείκτης του
Χρηματιστηρίου Αθηνν ,
οφούμε αρνητικούς
πρωτηγωνιστές τς
ΣΕΛΙΔΑη.
τράπεζες, τη Βιοχαλκο και
την Coca Cola ξαναγύριοε
κάτω από τις 900 μονάδες
ΜΙΑ ΝΕΚΟΙΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
<Με τη συνεργασία των δύο πολύ ισχυρν brands - Public και Media
Markt- εισάγουμε ένα νέο μοντέλο retail, τοοποίο βασίζεται στην
προσφορά της πλέον ολοκληρωμένης πρότασης για τους καταναλωτέςν, ανέφερε ο CE0 της νέας εταιρείας Χρήστος Καλογεράκης.
εmβεβαινοντος ότι είναι
ένα επίτεδοπου δύοκολα
θα το κατακτήρει εντός του
έτους,
1ο αvελυτιc6, το
χρηματιστήpo Αθην
υνήθηκε εeές μετα
892,0) μονάδων καr
902,41 μονάδων, εν
ο τpος δ:αμορφθrε στη 55.1
εαt. tup οοoκο στα 2 εκαι
τμόp .
ρστ000, ο δείτης υψηλής κ .
φαλαonoiησης έκλειοε με πτση
1.22% σικ Σ722 μονοδα, ενω με
nruon 1.20κ ολοκληήρωρε Τις ου
ναλλαγίς ο Μid Cap στκ 1.19044
μονοδες nε με nτuon1λ1% στι
p4 A5oάδες ποιροτά Πρέπει να διαπεράσει ος
911 μονάδες, ο Γενικός
taEoέpoυγελεκυτpφλnτο
npoτa ββοια γο ένα εξn p σηντικό δοστn u
σκηματιστηρακt tκομότηε
nou anouνουν δενείo aμtλητ
t, με φορολογικό , Hpακλή , AEn.
non ΕΠΑΕλληνικό νο μποpov να δοουνωθησησην ελλη.
νκήενεpγπoτmta
ναδpoontκ opooκ θα oi λουν δείγμα τηκ opι Eκιουumooxt
σύpφωνα pε του rγριoυς ανα
λπές αo mεση nν mοτοφu.
λαν esmovtonoθετήoουν m
ρευστoτητά tox στομιλά
Δείκτης
δε ενoppvoς κα λοι
των δοίτεp punoν nοδootων
α σταθεpοκ τπλοι αλλά κτη
σνανέωσης της μπτοούης nou
στδατά σνοτάτ antνονnpεε ληνικό ονόματα Πίoωστο τομηο
tωpo , Eurobank Ke Eθνική Eκλε
0αν με 0nAεuς15 244%
αντίστοrε ε όνω του n ητov η
ΤσnoεΒλa nεφro.Ap
Bark κ οcou.
εποηκ, ηπ nunκ κλειοην.
α άμδο. Ελλάκτωρ , οΛn, OΠA ,
Μοo o ΕΧE, OTL ρνn Eνεp
γεoή Ελληκ nrtpλο . m
αι Τar
nopdλληλa, ο P νκόt δείκτηκ για
να μπορίο δεηρήρει τη βρο
Eυπpoθεσμη ανοδική του nopεia
πpint vα δαnεpoo τ 11 μονο
δc, εν ο 862 μονοδες είγα noλύ
σημαντική οντνή και meετική
στηpΕη noυ δσnnon α μος φtpε
σι 66 μοοδε.
novta, τη δοφυλαξη ωντεχν
κν rαpaκτηριστικν ano χeές
Dως κn το τέλος του tτoς στο
ΧΑστκ 180υτόροox nou anoμ
ων αvaλaμβάνουν, το ελληνικά
oρτοφuάκ, δεδομίνου του o
κοδτη
Βeβοn, mopo τη χeεoνή πτuon
ησοοεντοt στκ δημοτpοoί.
ησγορόδενθηoε ν δοκιμάσε τς
τεχνκές στηρίξης u amo, ta
θυ στον τ5 52242 μονοε
είvaη oν εvotερη επθτκή τοση.
nouοpωoη τουκμηopeivα μος
φέp στκλλ15 μονάδεc , εvω ου.
σοστο oντoεpo tmbo μετά
Τηόonοpη των 2.270 μονήδων E .
οι ελληνικές επιχτιρήοεις
αναμέντται να
εκταμιεύοουν 1,9 διο.ευρ
Μην ληομονούμε οτμέοα ο λγoεpoanοέναμήνα κωοελο
τnς poνάς οι ελληνκές επιχειp
αακαναμέwτονεμενοοuν9
δαεup oε οpολογας εκδοου .
ατoκ μισχού εpολou .
με ικιπda pevrieρηe nς Brα.
Mιληνείο, Ελλοκτωo , νn anotε ΣΕΛΙΔΑΗ
Διάθεση των
χορτοφυλακίων να
επανατοποθετήoουν τη
ρευστότητά τους
Μnροontική το ΧA ο κλείαε το
to aoμηυψηλοτεpo ano εxtiva
taninδo nειpβaίωσε στησυΣΕΛΙΑΚήςε
αα2οοοδα.
@ Κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini.gr
αs, 28 30
9 77110φο14106"