Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
aoφων μού υ . ΕΟ οuνστ όμω
μέχρι θανότου yp
| νο εxφpόu
1Ι Θε4θερο,
την oποψ
|οου.,
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Δεκεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5908
Τιμή φύλ.: 0,50 ε
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Αναδρομικά
Τα τελικά ποσά για τις κύριες συντάξεις
- Ποιοι θα τα λάβουν
Στις 10 Ιανουαρίου οι αποφάσεις του ΣτΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων
Σελίδα 12
Οι επτά
Συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Μακεδονίας
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και ρα 16:00
Σελίδα 17
μεγάλες αλλαγές στη ΔΕΗ
- κλείνουν μονάδεs, έρχεια
εθελουσία
-Στα μέσα Δεκεμβρίου θαείναι έτοιμο
το επκαιροποημένο επιχειρησιακό
στρατηγικό σχέδιο τns δημόσια
εταιρείαs anό την εξειδικευμένη
εταιρεία MeKinsey
Αυθαίρετα :
Τι αλλαγές φέρνει
η ηλεκτρονική ταυτότητα
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύριακου
30/11 -1/12/2019
Σελίδα 7
Χρεσεις
κινητής
Τ αλλαγές
έρχονται
στα συμβόλαιο
κινητής
τηλεφωνίας
Σουλτάνος
που γαυγίζει... δαγκνει
Σελίδα 24
οιεξελίξεις οε σχέση με τις επδιξεις της Τουρκίας στη ΝΑ Μεοόγεo
|και τη Μέση Ανατολή φoίνεται να επταχύνοντα και τούτο οφείλει να μος
mι 8άρυοΣυpa rpoεμένoυ vο εξαείp τoν κοup
Ιδό κίνδυνο και την τρομήθεα των S40, πapa τις aεύές των ΗΠΑ την
| ερδομάδα mou ntpoot η Τουρκία rpοσχρηoε στην unoγpoφή μος ουμ
φωνος με τη Λpη για την opoθέτηση θaλoooων ζωνν μετοξύ των δυο
| Kωρνη onεία rapoκoμπτει και rapopoζει κατόφωρα τα εληνκά συμφύ
|ροντα στην ευρuτερη mαροχή
Η Ελλάδα opθς τηοε ono τoν Λpuο rpeopη τη ουμοωνία με την
| eraλή ης erέλaoης
νnoεις,
| Η Ελάδα κυρίως oφελε να ενδυναμσει τη στρατιωτοή anoτpemική
| της ισχύ και να συντονίσει τα σχυρά της διλωματιά "χορτιά. npoκειμέ
|νου να rpoλάβει τις tξελίξεκ
nopά το γεονός όμως ς η τουρκκή κίηση anotελεί αlοζονική εn
δεξη ισχύος, μόλλον κρύβει νευρυκότητα και φόp .
συνέχεια στη σελίδα 4
Ανάσο έρχεται στους
συνδρομητές κινητής
τηλεφωνίας
με τις μεισεις
στις χρεσεις που
μελετούν οι εταιρείες
ς και σχεδιοει να κλμακσει τις δλωματικές της κe
Σελίδα 11
ΚΩΔΙΚΟΣ Ε ΘA